29 Listopad 2023

Rady a doporučení – ZIMNÍ KOMPLIKACE V DOPRAVĚ

Letos již před prvním adventem překvapivě sníh napadl. Jeho vydatná nadílka dělá velikou radost dětem, ale řidičům i chodcům působí nemalé komplikace. Pojďme si říci něco o rizicích při sněhové kalamitě a jak se co nejlépe připravit na možná nebezpečí.

28 Listopad 2023

VÝSTRAHA ČHMÚ – Tvorba sněhových jazyků, na horách i závějí

Český hydrometeorologický ústav vydal pro území Karlovarského kraje výstrahu na výskyt tvorby sněhových jazyků, na horách i závějí s vysokým stupněm nebezpečí, která je v platnosti od 28. listopadu 15:00 hod. do 28. listopadu 24:00 hod.

10 Listopad 2023

Projekt Internetem bezpečně z Karlovarského kraje obsadil třetí místo v celostátní soutěži o nejlepší preventivní projekt

Národní dny prevence v Ostravě, které se jako největší akce v oblasti prevence kriminality konaly v průběhu měsíce října 2023, přinesly také vyhlášení nejlepších preventivních projektů za rok 2023.  

3 Listopad 2023

Již 10. ročník oblíbeného soutěžního on-line kvízu na téma bezpečné chování na internetu byl spuštěn

Žáci základních a studenti středních škol v Karlovarském kraji mohou na téma internetového bezpečí soutěžit o věcné ceny v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet od 2. října 2023 do 29. února 2024. 

1 Listopad 2023

Rady a doporučení – DLOUHODOBÝ VÝPADEK ELEKTRICKÉHO PROUDU

Člověk je na elektřině stále více závislý. Už si skoro neuvědomuje, že bez ní přestává fungovat většina běžných činností. Výpadky elektrické sítě mohou být způsobeny několika faktory, jako jsou například přírodní katastrofy nebo problémy s infrastrukturou. Pojďme si říci něco o rizicích života…

27 Říjen 2023

Digitální závislosti a kyber bezpečnost byly hlavními tématy druhého ročníku Dne rodinné prevence

Karlovarský kraj zrealizoval již podruhé akci zaměřenou na posilování rodičovských kompetencí a prevenci rizikového chování u dětí a mládeže.

20 Říjen 2023

Preventisté městských policií v Karlovarském kraji absolvovali další ročník vzdělávacího semináře k prohloubení odbornosti

Strážníci městských policií v Karlovarském kraji, kteří se zabývají prevencí kriminality, v průběhu měsíce října 2023 úspěšně absolvovali již III. ročník dvoudenního odborného vzdělávacího semináře zaměřeného na preventivní aktivity ve třídních kolektivech a prevenci sociálně patologických jevů…

2 Říjen 2023

Rady a doporučení – TOPNÁ SEZÓNA

Podzimní počasí a nízké teploty již nutí k používání kamen a kotlů v domácnostech. Při myšlence udělat si doma teplo se často opomene na údržbu komína před topnou sezónou nebo se použije nevhodné palivo jako například mokré dřevo. To má často za následek nánosy usazenin ve spalinové cestě, které…

27 Září 2023

KARLOVARSKÝ KRAJ ZVE ODBORNÍKY I ŠIROKOU VEŘEJNOST NA DALŠÍ ROČNÍK ÚSPĚŠNÉ AKCE DEN RODINNÉ PREVENCE

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje srdečně zve všechny zájemce na Den rodinné prevence, tentokrát na téma "Digitální závislosti a kyber bezpečnost". Akce se bude konat 24. října 2023 v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje a  Krajské…

25 Září 2023

Úředníci Krajského úřadu Karlovarského kraje byli proškoleni v oblasti prevence internetových podvodů

Zástupci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje prostřednictvím nového projektu "Podvodníci v kyber, peníze si hlídej aneb Internetem bezpečně" připravili pro úředníky Krajského úřadu Karlovarského kraje seminář zaměřený na prevenci internetových podvodů.

13. 10. 2023 13:26 Požární ochrana - domácnost

Výstrahy

 

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

 

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstraha.
    světle zelená Výhled nebezpečných jevů
Nízký
N
žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký
V
oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní
E
červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ