7 Červen 2023

On-line kvíz projektu Kraje pro bezpečný internet zná své vítěze

Na krajském úřadě se konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěžního on-line kvízu projektu Kraje pro bezpečný internet. Projekt, který již od roku 2013 podporuje Asociace krajů České republiky, si klade za cíl zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Ceny…

5 Červen 2023

Žáci i jejich rodiče ze základní školy v Libé byli ve spolupráci s Karlovarským krajem edukováni v internetovém bezpečí

V měsíci květnu se v Základní škole a mateřské škole Libá uskutečnily preventivní besedy zaměřené na bezpečné chování na internetu žáků i jejich rodičů.

1 Červen 2023

Nový díl podcastu Karlovarského kraje ze série Promluvme si preventivně právě k poslechu 

Když se řekne prevence kriminality je název nově vydaného, již třetího, dílu podcastu Karlovarského kraje Promluvme si preventivně.  

31 Květen 2023

Rady a doporučení – EXTRÉMNÍ BOUŘKY

Příroda nás v posledních několika letech často překvapuje různými extrémy. Od velkých veder vedoucích k extrémnímu suchu až po vydatné srážky doprovázející extrémní bouře. Pojďme si říci něco o bouřkách, co jim předchází, jak se na ně připravit a co při nich dělat pro zvládnutí nebezpečí.

15 Květen 2023

Na krajském úřadě se konalo setkání s národním koordinátorem pro protidrogovou politiku

Karlovarský kraj navštívil národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a zástupci Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Zúčastnili se  nejen setkání s radním Robertem Pisárem a zástupci odboru bezpečnosti a krizového řízení, ale navštívili také organizace KOTEC v…

10 Květen 2023

Vláda schválila Akční plán politiky v oblasti závislostí na léta 2023 - 2025

Na svém zasedání 5. dubna 2023 schválila vláda ČR strategický dokument, který definuje prioritní témata české politiky v oblasti závislostí na léta 2023 - 2025.

28 Duben 2023

Rady a doporučení – VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA – SIRÉNY

Každou první středu v měsíci jsme si zvykli slyšet znít SIRÉNY – tzv. zkoušku sirén. Ale co když zazní siréna v jiný den? Budete si umět poradit? Pojďme si říci něco o varovných signálech ochrany obyvatelstva, jak se při nich chovat a připravit se na možné nebezpečí.

21 Duben 2023

Vyhlášení 2. kola Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2023

Ministerstvo vnitra vyhlásilo druhé kolo dotačního programu pro obce a kraje za účelem snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů a zvyšování pocitu bezpečí občanů.

6 Duben 2023

Čtvrťáci z Františkových Lázní se učili chovat na internetu bezpečně díky společnému projektu Karlovarského a dalších krajů

Žáci Základní školy Františkovy Lázně si prostřednictvím interaktivních seminářů hravou formou zlepšovali své znalosti v kyberbezpečnosti.

4 Duben 2023

Školení starostů obcí v ORP Karlovy Vary

Dne 4. dubna 2023 probíhá vzdělávání starostů obcí ORP Karlovy Vary zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.

 

Výstrahy

 

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

 

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstraha.
    světle zelená Výhled nebezpečných jevů
Nízký
N
žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký
V
oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní
E
červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ