1 Listopad 2023

Rady a doporučení – DLOUHODOBÝ VÝPADEK ELEKTRICKÉHO PROUDU

Člověk je na elektřině stále více závislý. Už si skoro neuvědomuje, že bez ní přestává fungovat většina běžných činností. Výpadky elektrické sítě mohou být způsobeny několika faktory, jako jsou například přírodní katastrofy nebo problémy s infrastrukturou. Pojďme si říci něco o rizicích života…

27 Říjen 2023

Digitální závislosti a kyber bezpečnost byly hlavními tématy druhého ročníku Dne rodinné prevence

Karlovarský kraj zrealizoval již podruhé akci zaměřenou na posilování rodičovských kompetencí a prevenci rizikového chování u dětí a mládeže.

20 Říjen 2023

Preventisté městských policií v Karlovarském kraji absolvovali další ročník vzdělávacího semináře k prohloubení odbornosti

Strážníci městských policií v Karlovarském kraji, kteří se zabývají prevencí kriminality, v průběhu měsíce října 2023 úspěšně absolvovali již III. ročník dvoudenního odborného vzdělávacího semináře zaměřeného na preventivní aktivity ve třídních kolektivech a prevenci sociálně patologických jevů…

2 Říjen 2023

Rady a doporučení – TOPNÁ SEZÓNA

Podzimní počasí a nízké teploty již nutí k používání kamen a kotlů v domácnostech. Při myšlence udělat si doma teplo se často opomene na údržbu komína před topnou sezónou nebo se použije nevhodné palivo jako například mokré dřevo. To má často za následek nánosy usazenin ve spalinové cestě, které…

27 Září 2023

KARLOVARSKÝ KRAJ ZVE ODBORNÍKY I ŠIROKOU VEŘEJNOST NA DALŠÍ ROČNÍK ÚSPĚŠNÉ AKCE DEN RODINNÉ PREVENCE

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje srdečně zve všechny zájemce na Den rodinné prevence, tentokrát na téma "Digitální závislosti a kyber bezpečnost". Akce se bude konat 24. října 2023 v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje a  Krajské…

25 Září 2023

Úředníci Krajského úřadu Karlovarského kraje byli proškoleni v oblasti prevence internetových podvodů

Zástupci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje prostřednictvím nového projektu "Podvodníci v kyber, peníze si hlídej aneb Internetem bezpečně" připravili pro úředníky Krajského úřadu Karlovarského kraje seminář zaměřený na prevenci internetových podvodů.

20 Září 2023

Zástupci kraje navštívili mokré centrum v Brně

Radní pro oblast sociálních věcí Mgr. Robert Pisár společně se zástupci odboru bezpečnosti a krizového řízení a odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje a zástupci Městské policie Karlovy Vary zrealizovali 28. srpna 2023 pracovní výjezd do Brna za účelem seznámení se s…

20 Září 2023

Pokračuje úspěšný projekt Karlovarského kraje pro vzdělávání odborníků v adiktologických službách

V pořadí již třetí odborný akreditovaný seminář pro pracovníky neziskových organizací a orgánů veřejné správy, kteří přicházejí do kontaktu či se přímo věnují práci s osobami závislými či ohroženými závislostmi, se v říjnu uskuteční na Krajském úřadě Karlovarského kraje.

5 Září 2023

Další díl podcastu Karlovarského kraje ze série Promluvme si preventivně právě k poslechu

Někdo mi dal něco do pití je název nově vydaného, již čtvrtého, dílu podcastu Karlovarského kraje Promluvme si preventivně. 

4 Září 2023

První ročník soutěže "Ty to zvládneš" je zahájen

Celokrajská vědomostně dovednostní soutěž HZS Karlovarského kraje prověří znalosti a dovednosti žáků 7. - 9. tříd základních škol v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. 10 nejúspěšnějších týmů ze školních kol poměří své znalosti ve finále v Centru zdraví a bezpečí – Světě…

19. 4. 2024 08:37 Výcvik lezců na stožáru vysokého napětí a větrné elektrárně

5. 4. 2024 09:10 V Chodově hořelo v bytě, hasiči uvnitř našli osobu bez známek života

2. 4. 2024 12:40 Stanice hasičů v sokolovské chemičce je od dubna v kategorii profesionální podniková

25. 3. 2024 08:42 Hledáme zájemce o pozici výjezdový hasič

29. 2. 2024 18:03 Z cisterny unikl veškerý převážený oxid uhličitý

29. 2. 2024 17:23 Ve školním bazénu unikl chlor, provoz školy nebyl omezený

11. 2. 2024 10:32 Tísňová linka 112 oslaví 20 let

6. 2. 2024 10:26 Hledáme nové hasiče

18. 1. 2024 13:54 Stanice profesionálních hasičů v Ostrově je v provozu

15. 1. 2024 18:09 Hasiči podpořili dárcovství krve

13. 1. 2024 07:17 V historickém dole Jeroným pátrali hasiči po pohřešovaném muži

8. 1. 2024 10:16 Na stanici v Mariánských Lázních strávil Jiří Provazník celý svůj profesní život

3. 1. 2024 10:01 V Jáchymově vyhořel dům, uvnitř hasiči našli tělo bez známek života

23. 12. 2023 23:24 Nejdřív vítr, poté voda. V předvečer Vánoc řeší hasiči desítky událostí

19. 12. 2023 09:38 Hasiči převzali stavbu nové výjezdové stanice v Ostrově

17. 10. 2023 13:25 V Mariánských Lázních vyhořel rodinný dům

13. 10. 2023 13:26 Požární ochrana - domácnost

13. 10. 2023 13:11 Pátek třináctého, to je Den požární bezpečnosti

4. 10. 2023 09:27 Hasiči soutěžili v poskytování zdravotnické pomoci

25. 9. 2023 08:48 Nabídka práce u HZS Karlovarského kraje ÚO Cheb

Výstrahy

 

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

 

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstraha.
    světle zelená Výhled nebezpečných jevů
Nízký
N
žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký
V
oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní
E
červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ