16 Duben 2020

Aplikace eRouška

Chráním sebe, chráním tebe! Jak eRouška chrání?

15 Duben 2020

Shrnutí - uvolňování opatření týkající se škol a školských zařízení

Vláda představila plán uvolňování mimořádných a krizových opatření na období do konce školního roku 2019/2020. Podle aktuální situace však může docházet k jeho změnám. Zdroj: Novinky.cz

15 Duben 2020

Zvažovaný plán uvolňování krizových a mimořádných opatření – od 1. a 8. června 2020

Vláda představila plán uvolňování mimořádných a krizových opatření na období 20. dubna až 8. června 2020. Podle aktuální situace však může docházet k jeho změnám. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

15 Duben 2020

Plán uvolňování krizových a mimořádných opatření – od 27. dubna do 8. června 2020

Vláda představila plán uvolňování mimořádných a krizových opatření na období 20. dubna až 8. června 2020. Podle aktuální situace však může docházet k jeho změnám. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

15 Duben 2020

Plán uvolňování krizových a mimořádných opatření – od 20. dubna 2020

Vláda představila plán uvolňování mimořádných a krizových opatření na období 20. dubna až 8. června 2020. Podle aktuální situace však může docházet k jeho změnám. 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

14 Duben 2020

Aktualizace přijatých mimořádných a krizových opatření

Aktualizace krizového opatření k zabezpečení péče o děti zaměstnanců a příslušníků vybraných subjektů

14 Duben 2020

Hlavní změny v pravidlech pro vstup na území ČR platné od 14. dubna 2020

Shrnutí hlavních změn v pravidlech pro vstup na území ČR s účinností po dobu nouzového stavu od 14. dubna 2020 0:00 hodin. Stav k 9. 4. 2000 12:00

9 Duben 2020

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Usnesení Vlády České republiky ze dne 9. dubna 2020 č. 396

7 Duben 2020

Aktualizace přijatých mimořádných a krizových opatření

Přehled nových výjimek z přijatých mimořádných a krizových opatření k řešení nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky. Stav k 7. 4. 2020, 12:00.

2 Duben 2020

Aktualizace přijatých mimořádných a krizových opatření

Přehled nových výjimek z přijatých mimořádných a krizových opatření k řešení nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky. Stav k 2. 4. 2020, 0:00.

6. 2. 2024 10:26 Hledáme nové hasiče

13. 10. 2023 13:26 Požární ochrana - domácnost

Výstrahy

 

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

 

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstraha.
    světle zelená Výhled nebezpečných jevů
Nízký
N
žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký
V
oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní
E
červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ