7 Prosinec 2022

Karlovarský kraj opět pomáhal zvyšovat odbornost preventistů městských policií

Strážníci městských policií v Karlovarském kraji, kteří se zabývají prevencí kriminality, úspěšně absolvovali již II. ročník dvoudenního odborného vzdělávacího semináře zaměřeného na preventivní aktivity ve třídních kolektivech a prevenci sociálně patologických jevů. 

25 Říjen 2022

Pracovní skupina pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji jednala na téma domácí násilí

V měsíci říjnu se v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje konalo jednání Pracovní skupiny pro realizaci prevence kriminality v Karlovarském kraji, které bylo zaměřeno na problematiku domácího násilí.  Hlavním bodem jednání byla potřeba práce s násilnými osobami v Karlovarském kraji a…

10 Říjen 2022

Nový podcastový seriál Karlovarského kraje o prevenci kriminality a závislostního chování "Promluvme si preventivně" je na světě!

Neformální rozhovory s odborníky z oblasti prevence kriminality a závislostního chování, či s osobami se zajímavými životními příběhy. Otevření a prodiskutování mýtů, či aktuálních problematických témat, představení státních a nestátních pomáhajících institucí široké veřejnosti. To vše je cílem…

7 Říjen 2022

Další ročník soutěžního on-line kvízu z oblasti internetové bezpečnosti pro žáky a studenty úspěšně odstartoval!

Žáci základních a studenti středních škol v Karlovarském kraji mohou na téma internetového bezpečí soutěžit o věcné ceny v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet od 3. října 2022 do 28. února 2023. 

13 Září 2022

V Krajské knihovně Karlovy Vary úspěšně proběhl první ročník akce Den rodinné prevence s Karlovarským krajem

V Krajské knihovně Karlovy Vary dne 7. září 2022 úspěšně proběhl první ročník akce Den rodinné prevence s Karlovarským krajem, kterou pořádal odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

26 Srpen 2022

VÝSTRAHA ČHMÚ – VELMI SILNÉ BOUŘKY

Český hydrometeorologický ústav vydal pro území Karlovarského kraje výstrahu na velmi silné bouřky, která je v platnosti od 26. srpna od 12:00 do 23:00 hodin.

12 Srpen 2022

Evakuace dětského tábora na Ašsku

Území okolí města Hranice bylo v úterý 9. srpna ve večerních hodinách zasaženo silnou vichřicí doprovázenou přívalovými dešti, která způsobila polomy v okolních lesích a hrozilo přetečení místního rybníka. Hlavní vedoucí dětského tábora Studánka požádal na tísňové lince 150 o pomoc při evakuaci…

9 Srpen 2022

Přijďte na Den rodinné prevence s Karlovarským krajem

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje srdečně zve všechny zájemce na „Den rodinné prevence s Karlovarským krajem“. Akce se bude konat 7. září 2022 v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary. 

5 Srpen 2022

VÝSTRAHA ČHMÚ – Velmi vysoké teploty

Aktualizováno (5. 8. 2022, 11:00 hod.): Český hydrometeorologický ústav vydal pro území Karlovarského kraje výstrahu na velmi vysoké teploty s vysokým stupněm nebezpečí, která je v platnosti od 5. srpna 11:08 do 5. srpna 21:00 hodin.

3 Srpen 2022

Odřad HZS Karlovarského kraje zamířil na pomoc do Hřenska

K hašení rozsáhlého lesního požáru v Hřensku bylo nasazeno již téměř 90 profesionálních i dobrovolných hasičů Karlovarského kraje se 40 kusy techniky.

6. 2. 2024 10:26 Hledáme nové hasiče

13. 10. 2023 13:26 Požární ochrana - domácnost

Výstrahy

 

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

 

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstraha.
    světle zelená Výhled nebezpečných jevů
Nízký
N
žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký
V
oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní
E
červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ