10 Březen 2022

Vypořádat se s obavami z války pomáhá dětem i dospělým řada organizací

Nabídku pomoci pro děti i dospělé mají ve svém portfoliu organizace jako Linka bezpečí, či Centrum Locika. Kromě rad, tipů, či telefonické pomoci se zaměřují také na to, jak s dětmi vhodně o válce komunikovat.  

3 Březen 2022

Ochrana obyvatelstva - informace k varování a ukrytí

Situace na Ukrajině a geograficky blízká hrozba válečného konfliktu vyvolává na sociálních sítích řadu otázek. Jedna z posledních, která zaznamenala obrovský zájem občanů a médií je otázka úkrytů a jejich rozmístění na území České republiky.

26 Únor 2022

Informace pro nově příchozí občany Ukrajiny

Informace týkající se nově příchozích občanů Ukrajiny. Nejsou určeny pro cizince, kteří jsou v České republice zaměstnaní nebo mají v České republice nějaký pobytový status.

25 Únor 2022

Důležité informace pro občany Ukrajiny - infolinka, web

Oznámení Ministerstva vnitra o zprovoznění telefonní informační linky i e-mailových adres určených k pobytovým informacím pro ukrajinské občany na území České republiky.

15 Únor 2022

Výstraha ČHMÚ - velmi silný vítr

Český hydrometeorologický ústav vydal pro území Karlovarského kraje výstrahu na velmi silný vítr s vysokým stupněm nebezpečí, která je v platnosti od 17.2.2022 od 0:00 hod. do 17.2.2022 15:00 hod.

7 Únor 2022

Výstraha ČHMÚ - závěje

Český hydrometeorologický ústav vydal pro území Karlovarského kraje výstrahu na závěje nad 800 m n. m. s vysokým stupněm nebezpečí, která je v platnosti od 7.2.2022 od 11:00 hod. do 8.2.2022 9:00 hod.

27 Leden 2022

Přehled aktuálních protiepidemických opatřeních

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo infografiku shrnující aktuální pravidla ke karanténám a izolacím.

20 Leden 2022

Změny v protiepidemických opatřeních platné od 17. ledna 2022

Změny v protiepidemických opatřeních týkající se zejména testování zaměstnanců a testování ve školách

14 Leden 2022

Rady a doporučení - SILVESTR

Vánoční svátky máme zdárně za sebou a už se blíží Silvestr a oslavy nového roku. Toto veselí je spojováno s bujarým slavením doprovázeným efekty zábavní pyrotechniky.

29 Listopad 2021

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav

Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav s účinností od 0.00…

13. 10. 2023 13:26 Požární ochrana - domácnost

Výstrahy

 

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

 

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstraha.
    světle zelená Výhled nebezpečných jevů
Nízký
N
žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký
V
oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní
E
červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ