Kraje pro bezpečný internet

Základní informace o projektu „Kraje pro bezpečný internet

Projekt "Kraje pro bezpečný internet" je podporovaný Asociací krajů České republiky pod záštitou Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, jehož hlavním cílem je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci.


Do projektu je aktivně zapojeno 12 krajů (Kraj Vysočina, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Ústecký kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj, hl. město Praha, Zlínský kraj a Jihomoravský kraj).


Karlovarský kraj je do projektu zapojen od roku 2015.


Cílové skupiny projektu: 

 • Děti (žáci, studenti),
 • senioři,
 • pedagogičtí pracovníci,
 • policisté,
 • sociální pracovníci,
 • rodiče,
 • (odborná) veřejnost,
 • úředníci,
 • ad.

  

Hlavní aktivity projektu: 

 • e-learningové lekce pro děti (žáky, studenty), rodiče, sociální pracovníky, policisty, učitele,
 • preventivně informační videospoty, 
 • soutěžní online kvízy pro žáky a studenty,
 • prezenční semináře,
 • konference,
 • ad. 

 

 Příklady realizovaných aktivit v roce 2019:  

 • Prezenční semináře pro žáky základních škol na téma Kyberšikana, (Ne)bezpečný mobil, Nebezpečný online obsah,
 • konference „KPBI 2019“,
 • aktualizace vzdělávacích e-learningových lekcí pro žáky a studenty,
 • soutěžní online kvíz pro žáky a studenty,
 • vznik preventivně informačních videospotů „Pozor na kyberprostor“.

 
Příklady realizovaných aktivit v roce 2020:

 • Konference na téma prevence kyberkriminality „KPBI 2020“,
 • aktualizace vzdělávacích e-learningových lekcí pro žáky a studenty,
 • vznik nových e-learningových lekcí pro rodiče,
 • vznik nových preventivně informačních videospotů "Nové trendy v kyberkriminalitě",
 • soutěžní online kvíz pro žáky a studenty (spuštěn od 15. 9. 2020 do 28. 2. 2021),
 • prezenční semináře pro žáky základních škol na téma Kyberšikana, (Ne)bezpečný mobil, Nebezpečný online obsah, Online zoo,
 • prezenční semináře pro příslušníky Policie ČR na téma Nebezpečný online obsah,
 • prezenční semináře pro rodiče.


Projekt Kraje pro bezpečný internet v národním kole Evropské ceny prevence kriminality 2017 obsadil vítězné místo a byl nominován za ČR na finále Evropské ceny prevence kriminality v Tallinu.


Partneři projektu - Ministerstvo vnitra ČR, Policejní prezídium ČR, CZ.NIC, MICROSOFT s.r.o., Gordic, PC HELP ad.

 

Více informací na:

http://www.kpbi.cz/

https://www.facebook.com/kpbicz/


V případě potřeby se můžete obracet na koordinátorku projektu pro Karlovarský kraj - Ing. Terezu Páskovou (tel. 354 222 189, mob. 736 650 140, tereza [dot] paskova [at] kr-karlovarsky [dot] cz ).