Osvěta

Prevence majetkové kriminality u vodních ploch a areálů 
"Bez úhony u vody"

Vodní areály v horkém letním počasí nenavštěvují pouze lidé toužící po osvěžení, zábavě, klidu, či odpočinku.
Mezi návštěvníky jsou tací, kteří zneužívají důvěry a neopatrnosti ostatních.
V případě, že s sebou nosíte vyšší obnos peněz a další cennosti, nespoléhejte, že si toho nikdo nevšimne nebo že nebudete okradeni.

 

Bez


Ke krádežím u vodních ploch v průběhu letních sezón skutečně dochází!
Nenechávejte své věci při koupání bez dozoru!

Bez úhony u vody - prevence majetkové kriminality vodní plochy.pdf (218,3 kB)
 

COVID-19

Domácí násilí v době pandemie koronaviru muže eskalovat   

 

Dom
Omezení volného pohybu osob, sociální izolace, ztráta zaměstnání, výrazný pokles finančních příjmů do rodinného rozpočtu, ponorková nemoc mezi partnery a členy domácnosti, eskalace dříve neřešených každodenních problémů, pocit nejistoty a obavy z budoucnosti, včetně strachu z nakažení koronavirem, to vše mělo a má vliv na životy rodin.
Dveře domácností se zavřely a zcela oprávněně se objevují obavy, že za nimi může docházet k nárůstu domácího násilí, zejména situačního násilí, i přes fakt, že data počtu případů vykázání násilných osob ze společného obydlí a počtu obětí, které vyhledaly pomoc za období epidemie koronaviru v ČR, o nárůstu domácího násilí prozatím nevypovídají.
 
I přes nepravdivou interpretaci médií všechny pilíře pomoci v době epidemie obětem domácího násilí pomoc poskytují.

Informační leták s nabídkou pomoci obětem domácího násilí pdf, (454,47 kB)


Preventivně osvětové materiály