Podcast "Promluvme si preventivně"

Neformální rozhovory s odborníky, či osobami se zajímavými životními příběhy pohybujícími se v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevenci, či oblasti závislostního chování.
Cílem je především laické veřejnosti lidsky přiblížit uvedené oblasti, otevřít a prodiskutovat mýty, či aktuální problematická témata a zároveň představit nejrůznější pomáhající státní i nestátní organizace.