1. díl "Rozbité rodiny - rozbité děti"

Hosté: Mgr. Martina Fialová, metodička prevence, Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, Cheb, Sokolov
            Mgr. Tereza Lukáčová (Šulová), metodička prevence, Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, Cheb, Sokolov 


Publikováno: 7. 10. 2022

titulky_5_pasparta_foto.png

Rodinné prostředí na dítě má zásadní vliv. Pocházejí děti s výchovnými problémy zákonitě z dysfunkčních rodin? 
Vzory, hranice a důslednost jejich dodržování jako zásadní prvky výchovy?
Prevence rizikového chování je pro mnoho rodičů těžko uchopitelné téma, a tak povětšinou volí různé metody odrazování. Může být komunikace a trávení volného času s dítětem tou nejúčinnější prevencí?
Narušené třídní kolektivy po epidemii koronaviru a příchodu ukrajinských dětí trápí prohlubující se problémy. Jak lze v takových třídách zlepšit atmosféru a jaké metody adaptace jsou efektivní?
Má smysl i v agresorech hledat něco pozitivního? 
Popis možného postupu rodičů a škol v případě řešení výchovných problémů žáků ve škole.  

 

Podcast PsP

 

K poslechu: 

YouTube 
Anchor
Google Podcasts
Apple Podcasts
Spotify