3. díl Když se řekne prevence kriminality

Hosté: Ing. Bc. Šárka Benešová, vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence, odbor bezpečnosti a krizového řízení, Krajský úřad Karlovarského kraje
Mgr. Kamila Hofmanová, manažerka prevence kriminality města Karlovy Vary, vedoucí oddělení prevence a dohledu, Městská policie Karlovy Vary

Publikováno: 30. 5. 2023

Podcast 3 BEZPORT.jpg

Prevence kriminality a rizikového chování je v poslední době často skloňovaným tématem.
Nejvíce asi v souvislosti s dětmi a školním prostředím, kde se projevuje nejširší spektrum nežádoucího chování, anebo naopak s těmi nejstaršími z nás.
Co všechno se ale vlastně pod slovem prevence ukrývá? Má přínos a využití i pro běžného občana v každém věku?

Jakou pomoc a aktivity nabízí svým občanům kraje a obce? 

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti řešených témat?

Může být prevence kriminality a rizikového chování vnímána i jako dodržování společenských norem, zásad slušného chování a zdravého životního stylu?

Proč rodiče nenavštěvují veřejné preventivní akce? Jak to lze změnit?

Z jakého důvodu veřejnost vnímá některé preventivní projekty kontroverzně?

Podcast PsPK poslechu:
YouTube
Spotify podcasters
Spotify
Apple podcast
Google Podcasts

Mediální výstupy:
Informační portál Karlovarského kraje
Facebook Karlovarského kraje