Projekty

Projekty:

stávájící

  • Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji
  • Bezpečná škola - prevence především 
  • Bezpečná škola - bezpečný kyberprostor
  • Kraje pro bezpečný internet
 

 ukončená realizace

  • Analýza drogové scény Karlovarského kraje v roce 2021 (2021)
  • Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji (2020)
  • #NENECHSE - efektivní sebeobrana v praxi (od října 2021 převzal koordinaci OŠMT) 
  • Informační a vzdělávací kampaň k ochraně měkkých cílů (2018)

  • krajský projekt Karlovarský kraj bezpečně online (2014)


Pro více informací o jednotlivých projektech se můžete obracet na manažerku prevence kriminality Karlovarského kraje Ing. Terezu Páskovou (tel. 354 222 189, mob. 736 650 140, tereza [dot] paskova [at] kr-karlovarsky [dot] cz ).