Dotace pro oblast závislostí

DOTACE

 

Dotace pro rok 2024

Program prevence kriminality a závislostního chování 2024 (Karlovarský kraj)

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

-      18. 1. 2024, 9:00 hodin 
-      25. 1. 2024, 15:00 hodin 

Žadatelem o dotaci mohou být obce Karlovarského kraje a nestátní neziskové organizace, které zde realizují svůj projekt.

Dotace je určena na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují na potlačování sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů na území měst a obcí v Karlovarském kraji.

Jedná se o stávající dotační program kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality, pouze došlo k úpravě názvu za účelem upozornění na možnost podpory také projektů z oblasti prevence látkových i nelátkových závislostí. 

Všechny informace k dotačnímu programu naleznete zde. 

Program protidrogové politiky Úřadu vlády ČR

Dne 9. listopadu 2023 byla vyhlášena Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci ukazatele státního rozpočtu „Program protidrogové politiky“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2024.

Žádosti lze podávat do 11. prosince 2023 včetně a to prostřednictvím webové aplikace dotace-protidrogovapolitika.cz.

Další podrobnosti k dotačnímu řízení pro rok 2024 jsou uvedeny v článku.

Dotace pro rok 2023

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2023
 

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

-      17. 1. 2023, 9:00 hodin 
-       24. 1. 2023, 14:00 hodin 

Žadatelem o dotaci mohou být obce Karlovarského kraje a nestátní neziskové organizace.

Dotace je určena na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují na potlačování sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů na území měst a obcí v Karlovarském kraji.

Všechny informace k dotačnímu programu naleznete zde. 

Dotace pro rok 2021

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality na rok 2021

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

-        od 4. 3. 2021, 9:00 hodin  

-        do 11. 3. 2021, 15:00 hodin 


Žadatelem o dotaci mohou být obce Karlovarského kraje a nestátní neziskové organizace.
Dotace je určena na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují výhradně na potlačování kriminálních a sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů na území měst a obcí v Karlovarském kraji.

Všechny informace k dotačnímu programu naleznete zde. 

VÝSLEDKY dotačního programu naleznete zde.