Čtvrťáci z Františkových Lázní se učili chovat na internetu bezpečně díky společnému projektu Karlovarského a dalších krajů

Žáci Základní školy Františkovy Lázně si prostřednictvím interaktivních seminářů hravou formou zlepšovali své znalosti v kyberbezpečnosti.

Beseda FrL2

Dne 4. dubna 2023 vybrané ročníky 4. tříd Základní školy Františkovy Lázně absolvovaly interaktivní semináře z oblasti bezpečného chování na internetu. 

V průběhu seminářů žáci hráli různé hry, během kterých společně diskutovali nad problematickými tématy a hledali optimální řešení. Mezi hlavní témata patřily výhody a nevýhody internetu, nadměrné užívání digitálních technologií, kyberšikana, kybergrooming, on-line aplikace a počítačové viry a sdílení fotografií na sociálních sítích.

Lektorkou semináře byla paní Michala Radotínská, odbornice na vzdělávání v oblasti bezpečnosti na internetu.

Celkem bylo proškoleno 53 žáků. 

Beseda FrL

V dnešní české společnosti je takřka pravidlem, že dnešní děti z nejrůznějších důvodu přicházejí s internetem do každodenního styku a že Wi-Fi připojení je běžná a poměrně zásadní součást většiny domácností. Ovšem už jen malá část dětí a domácnosti je skutečně znalá bezpečného užívání technologií a bezpečného chování na internetu. Z tohoto důvodu by se na pravidelnou osvětu u dětí, ale i rodičů nemělo zapomínat.

Semináře byly realizovány v Karlovarském kraji v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet.
Projekt se zabývá prevencí kybernetické kriminality, minimalizací rizik spojených s užíváním informačních a komunikačních technologií a zvýšením celkového povědomí o online bezpečnosti. Zaměřuje se zejména na žáky a studenty, pedagogy, rodiče, sociální pracovníky, policisty a seniory.
Do projektu je v současné době zapojeno 13 krajů z České republiky.

Autor: Ing. Tereza Pásková, manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje, 6. 4. 2023