Další ročník soutěžního on-line kvízu z oblasti internetové bezpečnosti pro žáky a studenty úspěšně odstartoval!

Žáci základních a studenti středních škol v Karlovarském kraji mohou na téma internetového bezpečí soutěžit o věcné ceny v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet od 3. října 2022 do 28. února 2023. 

Cílem soutěžních kvízů je informovat jednu z nejzranitelnějších skupin pohybujících se a internetu, děti a mládež, o bezpečném užívání informačních technologií. Odměnou za úspěšné splnění kvízu jsou hodnotné ceny od společnosti Microsoft s.r.o. a GORDIC. 

Před vyplněním soutěžního on-line kvízu si žáci a studenti mohou prostudovat e-learningové lekce a krátké videospoty na téma bezpečné chování na internetu při používání IT technologií. Ti zvídavější si mohou zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti.

I pro tento rok Karlovarský kraj vyhlásil také Soutěž škol. Základní a střední škola s největším počtem řešitelů soutěžního kvízu získá Poukázku na nákup vybavení (hardware i software), či pomůcek souvisejících se zajištěním či zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci ve škole v prostředí internetu ve výši 15 000 Kč.

Po ukončení soutěže proběhne losování vítězů a krajské finálové kolo soutěžního Kvízu PLUS, jehož vítěz bude reprezentovat Karlovarský kraj na celostátním finále.

Kriminalita v prostředí internetu každoročně stoupá. Objevují se nové, sofistikovanější trestné činy a nejrůznější závadová jednání. Nejenže oběťmi jsou velice často právě děti, ale mnohdy právě ony tyto skutky samy páchají. Proto je třeba v oblasti internetové bezpečnosti preventivně působit na děti a mládež v každém věku. Do soutěže se mohou děti zapojit jak samy doma, tak s pedagogem a ostatními spolužáky během vyučování.

Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR.
Jeho hlavním cílem je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou rovněž připraveny edukativní materiály pro pedagogy, rodiče, seniory, policisty, či veřejnost.

Soutěžní kvízy, včetně pravidel a všechny vzdělávací materiály z oblasti internetové bezpečnosti jsou dostupné na webových stránkách projektu.  

Plakát soutěžní on-line kvíz 22/23