Domácí násilí v době pandemie koronaviru může eskalovat

Vzhledem k některým dopadům pandemie koronaviru může docházet k eskalaci případů domácího násilí v České republice i po celém světě. 

V době, která je pro všechny nová okolnostmi souvisejícími s nákazou koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění Covid-19 nelze opomenout ani možné dopady pandemie do oblasti mezilidských vztahů. 

Dom

Omezení volného pohybu osob, sociální izolace, ztráta zaměstnání, výrazný pokles finančních příjmů do rodinného rozpočtu, ponorková nemoc mezi partnery a členy domácnosti, eskalace dříve neřešených každodenních problémů, pocit nejistoty a obavy z budoucnosti, včetně strachu z nakažení koronavirem, to vše má vliv na životy rodin.

Dveře domácností se zavřely a zcela oprávněně se objevují obavy, že za nimi může docházet k nárůstu domácího násilí, obzvláště násilí situačního, a to i přes fakt, že data počtu případů vykázání násilných osob ze společného obydlí a počtu obětí, které vyhledaly pomoc za období epidemie koronaviru v ČR, o nárůstu domácího násilí prozatím nevypovídají.

I přes nepravdivou interpretaci médií všechny pilíře pomoci v době epidemie obětem domácího násilí pomoc poskytují.

 K domácímu násilí nedochází jenom mezi partnery, často bývá pácháno také na dětech, seniorech, či osobách s hendikepem. Především starší oběti si mnohdy nejsou schopny samy vyhledat informace a kontakty s pomocí.

Karlovarský kraj ve spoluráci s Intervenčním centrem v Karlovarském kraji vytvořil informační leták s nabídkou pomoci obětem domácího násilí a to primárně pro starosty měst a obcí Karlovarského kraje k dalšímu šíření mezi občany. 
 

Informační leták pdf, (454,47 kB)  je možno volně užívat a distribuovat dle potřeby.