Evakuace dětského tábora na Ašsku

Území okolí města Hranice bylo v úterý 9. srpna ve večerních hodinách zasaženo silnou vichřicí doprovázenou přívalovými dešti, která způsobila polomy v okolních lesích a hrozilo přetečení místního rybníka. Hlavní vedoucí dětského tábora Studánka požádal na tísňové lince 150 o pomoc při evakuaci dětí z tábora z důvodu obav o jejich bezpečnost. Tak zněl naštěstí jen námět prověřovacího cvičení složek IZS.

Cílem cvičení bylo prověření postupů a činností při evakuaci 52 dětí a 10 dospělých z dětského tábora ve Studánce, jejich ubytování ve vybudovaném evakuačním středisku a zajištění jejich základních potřeb v rámci opatření nouzového přežití. Následující den dopoledne připravili hasiči jako bonus pro evakuované děti preventivně výchovný program.

Cvičení začalo ve večerních hodinách vyhlášením poplachu určeným jednotkám, které vyjely na místo, kde bylo následně budováno evakuační středisko. Zde proběhla porada velitelů a přidělení úkolů daným jednotkám. Hasiči postavili nafukovací stany, které vybavili lehátky a karimatkami a v hranické Sokolovně rozmístili karimatky a žíněnky pro ubytování dětí z tábora. Pro zajištění lepší orientace evakuovaných osob v novém prostředí označili hasiči jednotlivé místnosti a prostory určené k odpočinku, hygienickým potřebám a k evidenci evakuovaných osob cedulkami s šipkami a nápisy.

Po deváté hodině večerní začala evakuace tábora. Vedoucí tábora děti předem informovali o nastalé situaci a o tom, co je čeká. Díky tomu, byly děti na příjezd hasičů připraveny, neměly strach a nepropadaly panice. Po příjezdu jednotek do tábora si děti vzaly věci na spaní, nezbytné osobní věci a postupně nastupovaly do hasičských vozů, které je převezly do evakuačního střediska. Všechny evakuované osoby nejprve prošly evidencí, aby bylo zajištěno, že nikdo nezůstal v zaplavovaném táboře. Pro děti, kterým vyhládlo při tomto večerním dobrodružství, bylo připraveno i malé občerstvení. Většina dětí byla uložena do připravené tělocvičny a větší chlapci využili pro přenocování postaveného stanu před tělocvičnou.

Ráno po snídani byla pro děti připravená preventivně výchovná činnost, při které si mohly prohlédnout přistavenou hasičskou techniku a zkusit si zjednodušenou verzi soutěže TFA, při níž si poměřily síly všechny oddíly. Po skončení programu byli hasiči připraveni převézt děti zpátky do tábora. Odvozem dětí, ale cvičení nekončilo, následovalo rozebrání stanů a vrácení prostorů evakuačního střediska do původního stavu.

Průběh cvičení ukázal, že pro dobré zvládnutí celé situace je nejdůležitější:

  • včasné poskytování informací o nastalé situace i průběhu jejího řešení nejen vedoucím tábora, ale taktéž všem zasaženým dětem,
  • perfektní znalost technických prostředků všemi zasahujícími,
  • minimalizace doby evakuace,
  • efektivní organizace činností a komunikace na místě zásahu.

Fotografie z celé akce si můžete prohlédnout zde:

DSC_0210.JPG DSC_0331.JPG DSC_0264.JPG

 

 

 

 

 

 

DSC_0393.JPG DSC_0335.JPG DSC_0409.JPG

 

 

 

 

 

 

DSC_0411.JPG DSC_0435.JPG DSC_0560.JPG

 

 

 

 

 

 

DSC_0564.JPG DSC_0640.JPG

 

 

 

 

 

 

12. srpna 2022 | Autor: HZS Karlovarského kraje