KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLÁSIL DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY PRO ROK 2023

I v roce 2023 mohou obce a nestátní neziskové organizace žádat o dotaci na neinvestiční projekty z oblasti prevence kriminality, které zvýší pocit bezpečí občanů.

Dne 12. 12. 2022 Zastupitelstvo Karlovarského kraje vyhlásilo Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro rok 2023. 

Dotace je určena na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují výhradně na potlačování sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí občanů na území měst a obcí v Karlovarském kraji.
Žadatelem o dotaci mohou být obce v územním obvodu Karlovarského kraje a nestátní neziskové organizace. 

Žadatel může podat maximálně 2 žádosti v rámci dotačního programu. Maximální výše dotace v rámci jedné žádosti smí činit 150 000 Kč. Finanční spoluúčast žadatele není vyžadována. 

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

-        od 17. 1. 2023, 9:00 hodin  

-        do 24. 1. 2023, 14:00 hodin  

Na pořadí přijetí žádosti nezáleží.

Všechny informace k dotačnímu programu jsou uvedeny zde