Na krajském úřadě odstartoval nový projekt zaměřený na vzdělávání aktérů v oblasti politiky závislostí

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje zahajuje projekt „Rosteme společně“, který se zaměřuje na vzdělávání a rozšiřování kvalifikace pracovníků v oblasti politiky závislostí prostřednictvím odborných akreditovaných seminářů.

Rosteme spolecne_plakat A4_CB logo_nejsvetlejsi.png

Cílem projektu je, aby služby a péče o závislé osoby na území Karlovarského kraje byly založené na důkazech a kopírovaly nejmodernější postupy, které se v současnosti na tomto poli uplatňují ve světě.

„První seminář projektu se uskutečnil na Krajském úřadě už v prosinci minulého roku.  Konkrétně se zabýval tématem „Case management v sociální práci“ a zúčastnilo se jej dvacet pracovníků z neziskových organizací, věznic a sociálních odborů obcí. Účast na tomto pilotním semináři jednoznačně potvrdila zájem odborníků o rozšiřování a prohlubování kvalifikace. A právě to je jeden z nejvýznamnějších nástrojů pro zkvalitňování poskytovaných služeb a pro efektivnější práci s klienty,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.          

V příštím semináři, jenž se bude konat 16. února 2023, se budou moci účastnici blíže seznámit s individuálním plánováním v praxi. Na podzim pak bude realizován intenzivní dvoudenní kurz k tématice duální diagnózy v kontextu bezdomovectví a dlouhodobé absence léčby. Všechny kurzy a semináře vedou zkušení odborní lektoři z oblasti adiktologie a sociální práce. Projekt „Rosteme společně“ je v souladu s úkoly vyplývajícími z Krajské protidrogové koncepce Karlovarského kraje na léta 2020 – 2024.

Zájemci o registraci na jednotlivé semináře či o více informací k projektu „Rosteme společně“ mohou kontaktovat krajskou protidrogovou koordinátorku Bc. Martinu Valentovou prostřednictvím e-mailu: martina [dot] valentova [at] kr-karlovarsky [dot] cz, případně na telefonním čísle 354 222 197.