Na krajském úřadě přednášel královnou oceněný český Rom Petr Torák

Nabitý zastupitelský sál přivítal dne 13. 11. 2019 Petra Toráka, který přijel do Karlových Varů přednášet o životě Romů ve Velké Británii. Do Anglie se odstěhoval v roce 1999, několik let zde pracoval jako policista, má mnohaleté praktické zkušenosti s komunitní prací a aktivně se podílí na zlepšování životních a pracovních podmínek Romů nejen v Británii, ale i v ostatních zemích Evropy. Před čtyřmi lety dokonce obdržel za práci v romské komunitě Řád britského impéria. Je tak jediným českým Romem, jenž se může pochlubit vyznamenáním od královny.

 

„Obrací se na nás starostové, kteří upozorňují na špatnou situaci ohledně soužití romské menšiny a majority a neustále se skloňuje i problematika obchodníků s chudobou. Ačkoliv se neziskové organizace snaží problémy mírnit, za což jim samozřejmě velice děkuji, je potřeba hledat nějaká systémová řešení. A proto jsme se rozhodli uspořádat tento seminář, na který jsme pozvali zástupce jednotlivých měst, policie, včetně asistentů prevence kriminality, abychom se o těchto problémech začali společně bavit a abychom odstartovali vzájemnou spolupráci. Do budoucna by pak měla na úrovni kraje vzniknout i pracovní skupina, která by se zabývala romskou problematikou,“ uvedl hned v úvodu semináře náměstek hejtmanky Petr Kubis.

DSC05351.JPG

Petr Torák se ve své prezentaci věnoval aktuální situaci ve Velké Británii a příkladům dobré praxe. Anglie čelí velkému přílivu přistěhovalců. První vlna migrace Romů se zde odehrála v 90. letech a v současnosti se odhaduje, že jich tam žije až 500 tisíc. Policie se postupnými aktivitami snaží o zvýšení důvěry mezi menšinami, pravidelně je navštěvuje, aby se seznámila se specifiky jejich života, a snaží se odstranit předsudek, že policie rovná se zákonitě nebezpečí. Všeobecně je pak potřeba změnit negativní postoj policistů k Romům, důkladně vyšetřovat trestné činy z nenávisti a zabývat se stížnostmi dostatečně vážně.
Během semináře Petr Torák hovořil také o osvědčených inkluzivních praktikách ve školách, motivování dětí ke studiu i o inovativních metodách, které mohou pomoci při náboru strážníků a policistů. V závěrečné diskusi se pak mluvilo o situaci v České republice a kladené otázky se často týkaly toho, jak docílit, aby bylo pro romské děti a rodiny vzdělání prioritou. Účastníci se rovněž zajímali o metody efektivní integrace.

Semináře se zúčastnilo více než 100 osob z řad starostů obcí, osob zabývajících se prevencí kriminality, národnostními menšinami, protidrogovou prevencí, městských policií, asistentů prevence kriminality, příslušníků PČR, sociálních pracovníků, zaměstnanců úřadů a pracovníků NNO.  
Seminář kompletně zorganizoval odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje.