Nový podcastový seriál Karlovarského kraje o prevenci kriminality a závislostního chování "Promluvme si preventivně" je na světě!

Neformální rozhovory s odborníky z oblasti prevence kriminality a závislostního chování, či s osobami se zajímavými životními příběhy. Otevření a prodiskutování mýtů, či aktuálních problematických témat, představení státních a nestátních pomáhajících institucí široké veřejnosti. To vše je cílem nového podcastového seriálu "Promluvme si preventivně" odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje.   

Podcast PsP

První díl se jmenuje "Rozbité rodiny - rozbité děti"
Hosty prvního dílu jsou metodičky prevence Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary Mgr. Martina Fialová a Mgr. Tereza Lukáčová (Šulová)
Moderátorkou je Ing. Tereza Pásková, manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje. 

Anotace:
Rodinné prostředí na dítě má zásadní vliv. Pocházejí děti s výchovnými problémy zákonitě z dysfunkčních rodin?
Vzory, hranice a důslednost jejich dodržování jako zásadní prvky výchovy?
Prevence rizikového chování je pro mnoho rodičů těžko uchopitelné téma, a tak povětšinou volí různé metody odrazování. Může být komunikace a trávení volného času s dítětem tou nejúčinnější prevencí?
Narušené třídní kolektivy po epidemii koronaviru a příchodu ukrajinských dětí trápí prohlubující se problémy. Jak lze v takových třídách zlepšit atmosféru a jaké metody adaptace jsou efektivní?
Má smysl i v agresorech hledat něco pozitivního? 
Popis možného postupu rodičů a škol v případě řešení výchovných problémů žáků ve škole.  

První díl naleznete zde:
YouTube 
Spotify 
Apple Podcasts 
Google Podcasts 

Jednotlivé díly budou vycházet každé čtvrtletí.