Ozbrojené útoky a bezpečnost ve školách jsou dalším tématem krajského podcastu Promluvme si preventivně

Vzhledem k prosincovým událostem střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je nejen ze strany škol, ale i široké veřejnosti zaznamenán velký zájem o téma předcházení obdobným útokům.
Právě problematika bezpečnosti ve školách ve vztahu k ozbrojeným útokům je tématem 6. dílu podcastu Karlovarského kraje s názvem Promluvme si preventivně .  

Jaké projekty realizuje Karlovarský kraj v oblasti zajištění bezpečnosti ve školách? Jaký je stav v jiných krajích?

6_promluvme_si_preventivne.jpg

Budou se vzhledem k aktuálnosti dosavadní aktivity v kraji rozšiřovat?

Možnosti ředitele školy v rámci aplikace bezpečnostních opatření ve vztahu k ozbrojeným útokům. Kde najít podporu a pomoc? Jaký je rozdíl v možnostech základní a střední školy? Jaká opatření jsou efektivní?

Kdo odpovídá za bezpečnost ve školách? 

Jak rozpoznat neodborné služby nabízející různé preventivní nácviky pro případ výskytu ozbrojeného útočníka?

Proč nastává zájem o preventivní aktivity a opatření až ve chvíli, kdy se něco stane?

Jaké aktivity jsou vhodné pro děti a jaké pouze pro dospělé a proč?

Co se skrývá pod pojmem varovné signály?

Je vhodné pracovat s myšlenkou, že útoku ozbrojené osoby nikdy nelze zcela zabránit?

Jedním z hostů tohoto dílu je Šárka Benešová, vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, která hovořila například o realizovaných a plánovaných projektech Karlovarského kraje z oblasti ochrany měkkých cílů ve vztahu ke školám a školským zařízením. 
Jitka Sladká ze spolku Asociace bezpečná škola hovořila zejména o uplatňování bezpečnostních opatření na půdě škol, o jejich efektivitě a o potřebě jejich provázanosti.
Hosty vyzpovídala manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje Tereza Pásková. 

Podcast Promluvme si preventivně vychází každé čtvrtletí. Obsahem jednotlivých dílů jsou neformální rozhovory s odborníky či osobami se zajímavými životními příběhy pohybujícími se v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence a oblasti závislostního chování.

Podcast PsP

Podcast k poslechu na následujících platformách:
YouTube
Spotify for Podcasters
Spotify
Apple Podcasts
Google Podcasts

 

 

 

Autor: Ing. Tereza Pásková, manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje, 3. 5. 2024