Přehled vydaných krizových opatření Vlády ČR, mimořádných a ochranných opatření MZ ČR a nařízení KHS Karlovarského kraje

Přehled dokumentů včetně odkazů na jejich plná znění na webu Vlády ČR a MZ ČR je veden se stavem od 25. srpna 2020 a průběžně doplňován

Krizová opatření Vlády ČR, mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje
Covid-19

č.

Datum vydání

Druh opatření*

Popis opatření nebo nařízení

Číslo usnesení, číslo jednací

Účinné od  do

Platné

Nahrazeno/změněno číslem jednacím

523 30.06.2022 NV Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší
a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou
Nařízení vlády č. 206/2022 Sb. 30.06.2022 až 30.03.2023 ANO  
523 30.06.2022 NV Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 Nařízení vlády č. 205/2022 Sb. 30.06.2022 až 30.03.2023 ANO  
522 30.06.2022 Z

Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.

Zákon č. 67/2022 Sb.Zákon č. 175/2022 Sb.

Zákon č. 199/2022 Sb. 30.06.2022 ANO  
521 30.06.2022 Z

Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.

Zákon č. 65/2022 Sb.Zákon č. 175/2022 Sb.

Zákon č. 198/2022 Sb. 30.06.2022 ANO  
520 30.06.2022   Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace Zákon č. 197/2022 Sb. 30.06.2022 ANO  
519 27.06.2022 Z

Zákon o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon č. 65/2022 Sb.Zákon č. 66/2022 Sb.Zákon č. 67/2022 Sb.

Zákon č. 175/2022 Sb. 27.06.2022 ANO  
518 25.05.2022 U Usnesení Vlády České republiky o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu do 30. června 2022 23:59 Usnesení vlády č. 439 25.05.2022 NE  
517 04.05.2022 U Usnesení Poslanecké sněmovny o ukončení stavu pandemické pohotovosti
Poslanecká sněmovna podle § 1 odst. 3 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ukončuje na návrh vlády dnem 5. května 2022 od 00:00 hodin stav pandemické pohotovosti, vyhlášený dnem 27. února 2021. Tím se ruší všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.
Usnesení PS č. 113 05.05.2022 ANO  
516 29.04.2022 MO Zrušení několika mimořádných opatření MZDR 14075/2022-1/MIN/KAN 01.05.2022 ANO  
515 27.04.2022 U Návrh na vyslovení souhlasu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky s ukončením stavu pandemické pohotovosti Usnesení vlády č. 346 27.04.2022 ANO  
514 27.04.2022 U Zřízení mimořádného dotačního titulu v oblasti sociálních služeb v roce 2022 v souvislosti s řešením humanitární krize v důsledku války na Ukrajině Usnesení vlády č. 345 27.04.2022 ANO  
513 27.04.2022 U Změna Programu pomoci zvlášť zranitelným osobám a skupinám osob z důvodu odlišného sociokulturního prostředí vstoupivším na území České republiky v souvislosti s bezpečnostní situací na Ukrajině Usnesení vlády č. 344 27.04.2022 ANO  
512 27.04.2022 KO Změna Usnesení vlády ČR č. 236 k udělování víz, hlášení změny místa pobytu Usnesení vlády č. 343 02.05.2022 ANO  
511 27.04.2022 U Opatření plynoucí ze stanovení strategických priorit vlády ČR ke zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu Usnesení vlády č. 342
Příloha č. 14
27.04.2022 ANO  
510 13.04.2022 KO Zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu Usnesení vlády č. 313 14.04.2022 NE Usnesení PS č. 113
509 13.04.2022 U Poskytnutí finančních prostředků na zajištění vysílání policistů do zahraničí v reakci na uprchlickou vlnu z Ukrajiny a posílení migračních toků podél západobalkánské trasy Usnesení vlády č. 310 13.04.2022 ANO  
508 13.04.2022 U Stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu Usnesení vlády č. 309 13.04.2022 ANO  
507 13.04.2022 U Zajištění infrastruktury pro sdílení údajů potřebných pro realizaci humanitární pomoci a dalších opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace Usnesení vlády č. 306 13.04.2022 ANO  
506 13.04.2022 MO Ochrana dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb MZDR 8789/2022-2/MIN/KAN 14.04.2022 ANO   
505 12.04.2022 MO Zrušení části mimořádného opatření ze dne 5. 3. 2021 o povinné konfirmaci pozitivního výsledku POC Ag testu MZDR 60890/2020-4/MIN/KAN 13.04.2022 NE Usnesení PS č. 113
504 07.04.2022 MO Zrušení několika ochranných opatření MZDR 705/2022-15/MIN/KAN 09.04.2022 ANO  
503 06.04.2022 U Usnesení Vlády ČR ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu Usnesení vlády č. 285 06.04.2022 ANO   
502 06.04.2022 U Usnesení Vlády ČR o poskytnutí pomoci zvlášť zranitelným osobám a skupinám osob z důvodu odlišného sociokulturního prostředí vstoupivším na území České republiky v souvislosti s bezpečnostní situací na Ukrajině a o zajištění souvisejících opatření Usnesení vlády č. 284 06.04.2022  ANO   
501 06.04.2022 U Usnesení Vlády ČR k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Usnesení vlády č. 268
Příloha
06.04.2022 ANO  
500 30.03.2022 KO Prodloužení nouzového stavu do 31. května 2022 Usnesení vlády č. 256 31.03.2022 ANO   
499 30.03.2022 KO Zastavení přijímání a zpracování žádostí o víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům státních příslušníků Ruské federace a státních příslušníků Běloruské republiky Usnesení vlády č. 254 01.04.2022 po dobu NS ANO  
498 31.03.2022 MO Zrušení bodu III. mimořádného opatření ze dne 28. 6. 2021 ke stanovení plánu očkování osob určených k očkování MZDR 1595/2021-10/MIN/KAN 01.04.2022 ANO  
497 31.03.2022 MO Zrušení mimořádného opatření ze dne 8. 3. 2021 k pravidlům pro vyšetření vzorků mutací viru SARS-CoV-2 MZDR 9807/2021-6/MIN/KAN 01.04.2022 ANO  
496 23.03.2022 KO  Změna Usnesení vlády ČR č. 209 k úpravě infrastruktury pro sdílení údajů potřebných pro realizaci humanitární pomoci a dalších opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace Usnesení vlády ČR č. 238 23.03.2022 ANO   
495 23.03.2022 KO Udělování víz, hlášení změny místa pobytu Usnesení vlády ČR č. 236 25.03.2022 ANO  
494 23.03.2022 KO Změna Usnesení vlády ČR č. 207 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích Usnesení vlády ČR č. 235 25.03.2022  ANO   
493 23.03.2022 KO Změna Usnesení vlády ČR č. 206 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v působnosti ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů Usnesení vlády ČR č. 234 25.03.2022 ANO   
492 21.03.2022 Zákon Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon č. 67/2022 Sb.

Zákon č. 175/2022 Sb.

21.03.2022
01.04.2023
ANO  
491 21.03.2022 Zákon Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon č. 66/2022 Sb.

Zákon č. 175/2022 Sb.

21.03.2022
01.04.2023
ANO  
490 21.03.2022 Zákon Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (tzv. lex Ukrajina)

Zákon č. 65/2022 Sb.

Zákon č. 175/2022 Sb.

21.03.2022
01.04.2023
ANO  
489 21.03.2022 MO Zrušení několika mimořádných opatření MZDR 10029/2022-1/MIN/KAN 23.03.2022 ANO  
488 18.03.2022 OO Seznam zemí nebo teritorií s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19 MZDR 705/2022-14/MIN/KAN 19.03.2022 NE MZDR 705/2022-15/MIN/KAN
487 18.03.2022 MO Zrušení MO MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN k nařízení mobilním operátorům o zasílání tzv. welcome SMS MZDR 9776/2022-1/MIN/KAN 19.03.2022 ANO   
486 18.03.2022 OO Stanovení podmínek pro vstup na území ČR MZDR 705/2022-13/MIN/KAN 18.03.2022 NE MZDR 705/2022-15/MIN/KAN
485 16.03.2022 KO Úprava infrastruktury pro sdílení údajů potřebných pro realizaci humanitární pomoci a dalších opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace Usnesení vlády ČR č. 209 16.03.2022 ANO   
484 16.03.2022 KO Změna KO k udělování víz - Usnesení vlády ČR č. 148Usnesení vlády ČR č. 191 Usnesení vlády ČR č. 208 16.03.2022 NE Usnesení vlády ČR č. 236
483 16.03.2022 KO Vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích Usnesení vlády ČR č. 207  16.03.2022 ANO  
482 16.03.2022 KO Vyčlenění volných ubytovacích kapacit v působnosti ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů Usnesení vlády ČR č. 206
Příloha č. 1
Příloha č. 2
16.03.2022    
481 11.03.2022 MO Zrušení několika mimořádných opatření MZDR 8939/2022-1/MIN/KAN 14.03.2022 ANO  
480 11.03.2022 OO Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 MZDR 705/2022-12/MIN/KAN 14.03.2022 NE MZDR 705/2022-14/MIN/KAN
479 10.3.2022 MO Ochrana dýchacích cest MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN 14.03.2022 NE MZDR 8789/2022-2/MIN/KAN
478 09.03.2022 KO Kompenzace za ubytování uprchlíků z Ukrajiny Usnesení vlády ČR č. 192 09.03.2022 NE Usnesení vlády ČR č. 235
477 09.03.2022 KO Změna KO k udělování víz - Usnesení vlády ČR č. 148 Usnesení vlády ČR č. 191 10.03.2022 NE Usnesení vlády ČR č. 236
476 04.03.2022 OO Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění Covid-19 MZDR 705/2022-11/MIN/KAN 07.03.2022 NE MZDR 705/2022-12/MIN/KAN
475 03.03.2022 R Rozhodnutí o dočasném  povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku EVUSHELD MZDR 1248/2022-4/OLZP 03.03.2022 až 30.06.2022 NE  
474 04.03.2022 KO Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o poskytnutí věcného prostředku s obsluhou č. 1/2022 KK/487/LP/22 04.03.2022 NE KK/79/HK/22
473 02.03.2022 U Zastavení přijímání a zpracování žádostí o víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům státních příslušníků Běloruské republiky Usnesení vlády ČR č. 152 02.03.2022 NE Usnesení vlády č. 254
472 02.03.2022 KO Udělování víz Usnesení vlády ČR č. 148 04.03.2022 NE Usnesení vlády ČR č. 236
471 25.02.2022 U Zastavení přijímání a zpracování žádostí o víza a povolení k dlouhodobým a trvalým pobytům státních příslušníků Ruské federace Usnesení vlády ČR č. 130 25.02.2022 NE Usnesení vlády č. 254
470 02.03.2022 KO Vyhlášení nouzového stavu z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů Usnesení vlády ČR č. 147 04.03.2022 ANO Usnesení vlády ČR č. 439
469 25.02.2022   Zrušení MO MZDR 42328/2021-1/MIN/KAN Stanovení podmínek návštěv v azylových zařízeních MZDR 42328/2021-2/MIN/KAN 01.03.2022 ANO  
468 25.02.2022 MO Zrušení MO MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN k oznámení o konání hromadné akce nad 1000 osob MZDR 27817/2021-2/MIN/KAN 01.03.2022 ANO  
467 25.02.2022 OO Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 MZDR 705/2022-10/MIN/KAN 28.02.2022 NE MZDR 705/2022-11/MIN/KAN
466 24.02.2022 OO Výjimka pro vstup na území ČR cestou z Ukrajiny z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu MZDR 705/2022-9/MIN/KAN 25.02.2022 NE MZDR 705/2022-15/MIN/KAN
465 24.02.2022 MO Testování obyvatel na přítomnosti viru SARS CoV-2 MZDR 1519/2022-2/MIN/KAN 01.03.2022 NE Usnesení PS č. 113
464 18.02.2022 OO Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 MZDR 705/2022-8/MIN/KAN 21.02.2022 NE  MZDR 705/2022-10/MIN/KAN
463 16.02.2022 OO Zrušení ochranného opatření MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN k nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR MZDR 32801/2021-2/MIN/KAN 19.02.2022 ANO   
462 14.02.2022 OO Stanovení podmínek pro vstup na území ČR MZDR 705/2022-7/MIN/KAN 15.02.2022 NE MZDR 705/2022-13/MIN/KAN
461 14.02.2022 MP Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování izolace a dalších protiepidemických opatřeních v souvislosti s onemocněním covid-19  MZDR 37994/2021-8/OVZ 19.02.2022 ANO  
460 11.02.2022 OO Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 MZDR 705/2022-6/MIN/KAN 14.02.2022 NE MZDR 705/2022-8/MIN/KAN
459 09.02.2022 MO Preventivní testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb MZDR 1520/2022-2/MIN/KAN 19.02.2022 NE  
458 09.02.2022 MO Podmínky konání hromadných akcí MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN 19.02.2022 - 28.02.2022 NE  
457 09.02.2022 MO Podmínky konání hromadných akcí MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN 10.02.2022 - 18.02.2022 NE MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN 
456 09.02.2022 MO Zrušení mimořádných opatření ke screeningovému testování ve školách, testování zaměstnanců a dalších osob 18.02.2022 ANO  
455 04.02.2022 OO Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 07.02.2022 NE MZDR 705/2022-6/MIN/KAN
454 02.02.2022 MO Organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy, preventivně výchovné péče MZDR 4050/2022-1/MIN/KAN 03.02.2022 ANO  
453 28.01.2022 MP Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19  MZDR 37994/2021-7/OVZ 31.01.2022 ANO  
452 28.01.2022 OO Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 MZDR 705/2022-4/MIN/KAN 31.01.2022 NE MZDR 705/2022-5/MIN/KAN
451 27.01.2022 MO Zrušení mimořádných opatření k diskriminačnímu PCR MZDR 2937/2022-1/MIN/KAN 31.01.2022 ANO  
450 26.01.2022 MO Změna některých mimořádných opatření v souvislosti se změnou doby platnosti očkování proti nemoci covid-19 MZDR 2873/2022-1/MIN/KAN 15.02.2022 NE bod 3 nahrazen MZDR 1519/2022-2/MIN/KAN
bod 2 nahrazen MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN
449 26.01.2022  MO Screeningové testování ve školách MZDR 1515/2022-1/MIN/KAN 31.01.2022 NE MZDR 5016/2022-1/MIN/KAN
448 26.01.2022 MO Změna MO č.j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN k testování zaměstnanců a dalších osob MZDR 461/2022-3/MIN/KAN 31.01.2022 NE MZDR 5016/2022-1/MIN/KAN
447 26.01.2022 MO Stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců MZDR 2901/2022-1/MIN/KAN 27.01.2022 do 13.02.2022 NE  
446 21.01.2022 R Rozhodnutí o dočasném povolení použití variant registrovaných léčivých přípravků Comirnaty - posilovací dávka od 12 let MZDR 46054/2021-7/OVZ 24.01.2022 do 24.09.2022 ANO  
445 21.01.2022 OO Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 MZDR 705/2022-3/MIN/KAN 24.01.2022 NE MZDR 705/2022-4/MIN/KAN
444 15.01.2022 MP Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19  MZDR 37994/2021-6/OVZ 17.01.2022 ANO  
443 14.01.2022 MO Změna MO č.j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN ke screeningové testování ve školách MZDR 1515/2022-1/MIN/KAN 17.01.2022 NE Usnesení PS č. 113
442 14.01.2022  MO  Změna MO č.j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN k omezení maloobchodního prodeje zboží, služeb a poskytování služeb MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN 17.01.2022 NE MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN
441 14.01.2022 MO Změna MO č.j. MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN k testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 MZDR 1519/2022-1/MIN/KAN 17.01.2022 NE MZDR 1519/2022-2/MIN/KAN
440 14.01.2022  MO Změna MO č.j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN k testování zaměstnanců a dalších osob MZDR 461/2022-2/MIN/KAN 17.01.2022 NE MZDR 5016/2022-1/MIN/KAN
439 14.01.2022  MO Testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb MZDR 1520/2022-1/MIN/KAN 17.01.2022 - 18.02.2022 NE MZDR 1520/2022-2/MIN/KAN
438 14.01.2022 OO Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 MZDR 705/2022-2/MIN/KAN 17.01.2022 NE MZDR 705/2022-3/MIN/KAN
437 10.01.2022 MP Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 MZDR 37994/2021-4/OVZ 11.01.2022 až 16.01.2022 NE  
436 07.01.2022 OO Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 MZDR 705/2022-1/MIN/KAN 10.01.2022 NE MZDR 705/2022-2/MIN/KAN
435 05.01.2022 MO Testování zaměstnanců a dalších osob MZDR 461/2022-1/MIN/KAN 17.01.2022 NE MZDR 5016/2022-1/MIN/KAN
434 30.12.2022 R Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka MZDR 46054/2021-2/OVZ 04.01.2022 ANO  
433 30.12.2022 MO Omezení maloobchodního prodeje zboží, služeb a poskytování služeb MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN 03.01.2022 NE MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN
432 30.12.2021 OO Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 MZDR 20599/2020-140/MIN/KAN 03.01.2022 NE MZDR 705/2022-1/MIN/KAN
431 23.12.2021 MO

Screeningové testování ve školách

MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN 03.01.2022 NE Usnesení PS č. 113
430 23.12.2021 OO

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-137/MIN/KAN 27.12.2021 NE MZDR 20599/2020-140/MIN/KAN
429 23.12.2021 OO Stanovení podmínek pro vstup na území ČR MZDR 20599/2020-138/MIN/KAN 27.12.2021 NE Usnesení PS č. 113
428 23.12.2021 MO

Změna MO č.j. MZDR 9807/2021-3/MIN/KAN a MZDR 9807/2021-4/MIN/KAN – diskriminační RT-PCR vyšetření

MZDR 9807/2021-5/MIN/KAN 26.12.2021 do 30.01.2022 NE MZDR 2937/2022-1/MIN/KAN
427 23.12.2021 MO

Omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb

MZDR 14601/2021-32/MIN/KAN 29.12.2021 až 02.01.2022 NE  
426 23.12.2021 MO Omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb, s účinností od 26. 12. do 28. 12. 2021, dále od 3. 1. 2022 MZDR 14601/2021-31/MIN/KAN 26.12.2021 NE MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN
425 22.12.2021 R

Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax – posilovací dávka

MZDR 46054/2021-1/NH 27.12.2021 NE MZDR 46054/2021-2/OVZ
424 17.12.2021 OO

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-136/MIN/KAN 20.12.2021 NE MZDR 20599/2020-137/MIN/KAN
423 13.12.2021 MO

Změna MO k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných

MZDR 42085/2021-3/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1177
20.12.2021 NE MZDR 461/2022-1/MIN/KAN
422 13.12.2021 MO

Změna MO ke screeningovému testování ve školách

MZDR 14600/2021-25/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1179
14.12.2021 NE MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN
421 13.12.2021 MO

Změna MO k ochraně dýchacích cest

MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1178
14.12.2021 NE MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN
420 9.12.2021 OO

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-135/MIN/KAN 13.12.2021 až 19.12.2021 NE MZDR 20599/2020-136/MIN/KAN
419 06.12.2021 OO

Stanovení podmínek pro vstup na území ČR

MZDR 20599/2020-134/MIN/KAN 07.12.2021 až 27.12.2021 NE MZDR 20599/2020-138/MIN/KAN 
418 06.12.2021 MO

Zrušení MO č.j. MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN ze dne 27. 9. 2021 a č.j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN ze dne 22. 10. 2021 k omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb

MZDR 14601/2021-30/MIN/KAN 06.12.2021 ANO  
417 03.12.2021 OO

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-133/MIN/KAN 06.12.2021 NE MZDR 20599/2020-135/MIN/KAN
416 29.11.2021 MP Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 37994/2021-2/OVZ 29.11.2021 NE MZDR 37994/2021-4/OVZ
415 29.11.2021 KO KO k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu Usnesení Vlády ČR č. 1087 29.11.2021 ANO  
414 29.11.2021 OO Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 MZDR 20599/2020-132/MIN/KAN 30.11.2021 NE MZDR 20599/2020-133/MIN/KAN
413 26.11.2021 R MZ Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax – posilovací dávka po uplynutí 5 měsíců
- ruší a nahrazuje opatření ze dne 25. 11. 2021, č. j. MZDR 32150/2021-13/OLZP
MZDR 32150/2021-14/OLZP 29.11.2021 až 28.07.2022 ANO  
412 26.11.2021 MO Změna MO č.j. MZDR 9807/2021-3/MIN/KAN k diskriminačnímu RT-PCR vyšetření vzorků MZDR 9807/2021-4/MIN/KAN 01.12.2021 do 30.01.2022 NE MZDR 2937/2022-1/MIN/KAN
411 26.11.2021 MO Zrušení MO č.j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN k omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb MZDR 14601/2021-29/MIN/KAN 26.11.2021 ANO  
410 26.11.2021 OO

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-131/MIN/KAN 29.11.2021 NE MZDR 20599/2020-132/MIN/KAN
409 26.11.2021 KO K zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky Usnesení Vlády ČR č- 1084 27.11.2021až 12.12.2021 NE  
408 25.11.2021 KO Poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu Usnesení Vlády ČR č- 1067 26.11.2021 ANO  
407 25.11.2021 KO Omezení činnosti maloobchodu a služeb Usnesení Vlády ČR č. 1066 26.11.2021 18:00 až 25.12.2021 23:59 NE  
406 25.11.2021 KO Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2 na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 Usnesení Vlády ČR č. 1065 26.11.2021 až 25.12.2021 NE  
405 22.11.2021 MO Stanovení podmínek návštěv v azylových zařízeních MZDR 42328/2021-1/MIN/KAN 29.11.2021 NE MZDR 42328/2021-2/MIN/KAN
404 22.11.2021 MO Změna MO k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN 23.11.2021 NE MZDR 461/2022-1/MIN/KAN
403 22.11.2021 MO Změna MO k pravidlům pro hlášení výsledků antigenních testů do ISIN MZDR 60890/2020-3/MIN/KAN 23.11.2021 NE MZDR 14075/2022-1/MIN/KAN
402 20.11.2021 MO Omezení maloobchodního prodeje zboží a pokytování služeb MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN 22.11.2021 NE MZDR 14601/2021-29/MIN/KAN
401 20.11.2021 MO Změna MO ke screeningovému testování ve školách MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN I. - 22.11.2021
II. - 6.12.2021
NE MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN
400 20.11.2021 MO Testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN 22.11.2021 NE MZDR 461/2022-1/MIN/KAN
399 19.11.2021 OO Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 MZDR 20599/2020-130/MIN/KAN 22.11.2021 NE MZDR 20599/2020-131/MIN/KAN
398 18.11.2021 MO Změna MO ke screeningovému testování ve školách MZDR 14600/2021-23/MIN/KAN 22.11.2021 NE MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN
397 18.11.2021 MO Testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN 22.11.2021 NE MZDR 1519/2022-2/MIN/KAN
396 18.11.2021 MO Stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN 22.11.2021 NE  
395 18.11.2021 MO Stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců MZDR 14598/2021-3/MIN/KAN 22.11.2021 NE Usnesení PS č. 113
394 15.11.2021 MO Změna MO, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování MZDR 1595/2021-9/MIN/KAN 16.11.2021 NE MZDR 1595/2021-10/MIN/KAN
393 12.11.2021 MO Změna MO ke screeningovému testování ve školách MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN 22.11.2021 NE MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN
392 12.11.2021 OO Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 MZDR 20599/2020-129/MIN/KAN 15.11.2021 až 21.11.2021 NE MZDR 20599/2020-130/MIN/KAN
391 12.11.2021 MO Změna MO, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování MZDR 1595/2021-8/MIN/KAN 15.11.2021 NE MZDR 1595/2021-10/MIN/KAN
390 12.11.2021 MO Změna MO k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování MZDR 1596/2021-3/MIN/KAN 15.11.2021 ANO  
389 12.11.2021 MO Změna MO k testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb MZDR 32802/2021-4/MIN/KAN 15.11.2021 NE MZDR 1520/2022-1/MIN/KAN 
388 12.11.2021 MO

Změna MO k ochraně dýchacích cest

MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN 15.11.2021 NE MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN
387 12.11.2021 MO

Diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků

MZDR 9807/2021-3/MIN/KAN
MZDR 9807/2021-4/MIN/KAN
15.11.2021 do 30.01.2022 NE MZDR 2937/2022-1/MIN/KAN
386 5.11.2021 MO

Omezení maloobchodního prodeje, zboží a poskytování služeb

MZDR 14601/2021-27/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 994
22.11.2021 NE MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN
385 5.11.2021 MO

Podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb

MZDR 14597/2021-4/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 995
15.11.2021 NE MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN
384 5.11.2021 OO

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-128/MIN/KAN 8.11.2021 NE MZDR 20599/2020-129/MIN/KAN
383 1.11.2021 MO

Změna MO ze dne 27.10.2021 ke screeningovému testování ve školách

MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN 8.11.2021 NE MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN
382 1.11.2021 R

Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka

MZDR 32150/2021-9/OLZP 1.11.2021 NE MZDR 32150/2021-13/OLZP
381 30.10.2021 OO

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-127/MIN/KAN 1.11.2021 NE MZDR 20599/2020-128/MIN/KAN
380 27.10.2021 MO

Screeningové testování ve školách

MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN 1.11.2021 NE MZDR 14600/2021-23/MIN/KAN
379 27.10.2021 MO

Ochrana dýchacích cest

MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN 1.11.2021 NE MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN
378 26.10.2021 OO

Podmínky pro vstup na území ČR

MZDR 20599/2020-126/MIN/KAN 27.10.2021 NE MZDR 20599/2020-134/MIN/KAN
377 22.10.2021 OO

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-125/MIN/KAN 25.10.2021 NE MZDR 20599/2020-127/MIN/KAN
376 22.10.2021 MO

Testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2

MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN 01.11.2021 až 21.11.2021 NE MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN
375 22.10.2021 MO

Ochrana dýchacích cest

MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN 25.10.2021 NE MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN
374 22.10.2021 MO

Změna MO MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN – omezení maloobchodního prodeje, zboží a služeb a poskytování služeb

MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN 01.11.2021 NE MZDR 14601/2021-30/MIN/KAN
373 19.10.2021 MO

Zrušení MO ze dne 2.3.2021 o nařizování izolace a karantény

MZDR 40555/2020-8/MIN/KAN 25.10.2021 ANO  
372 15.10.2021 OO

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-124/MIN/KAN 18.10.2021 NE MZDR 20599/2020-125/MIN/KAN
 
371 13.10.2021 R

Rozhodnutí o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax - posilovací dávka

MZDR 32150/2021-8/OLZP 18.10.2021 NE MZDR 32150/2021-9/OLZP
370 08.10.2021 OO

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-123/MIN/KAN 11.10.2021 NE  
369 29.09.2021 OO

Změna OO MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN ke stanovení podmínek pro vstup na území České republiky

MZDR 20599/2020-121/MIN/KAN 30.09.2021 NE MZDR 20599/2020-126/MIN/KAN
368 27.09.2021 MO

K ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021

MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN 06.10.2021 až 10.10.2021 NE  
367 27.09.2021 MO

Omezení maloobchodního prodeje a služeb

MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN 30.09.2021 NE MZDR 14601/2021-30/MIN/KAN
366 17.09.2021 S Seznam nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 MZDR 20599/2020-118/MIN/KAN 20.09.2021 NE  
365 15.09.2021 R Rozhodnutí o dočasném povolení přípravku REGN-COV2 s obsahem léčivých látek casirivimab a imdevimab MZDR 3725/2021-12/OLZP 15.09.2021 až 30.04.2022 NE  
364 15.09.2021 R Rozhodnutí o dočasném povolení přípravků Bamlanivimab (LY-CoV-555, dříve LY3819253), koncentrát pro infuzní roztok, 700 mg a Etesevimab, koncentrát pro infuzní roztok, 700 mg MZDR 3724/2021-11/OLZP 15.09.2021 až 30.04.2022 NE  
363 10.09.2021 MO Změna MO ze dne 30.08.2021 k testování zaměstnanců a klientů v dlouhodobé péči, u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 776
13.09.2021 NE MZDR 32802/2021-4/MIN/KAN
362 10.09.2021 MO Změna MO ze dne 26.08.2021 k omezení maloobchodního prodeje, služeb a škol MZDR 14601/2021-24/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 775
13.09.2021 NE MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN
361 10.09.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 MZDR 20599/2020-117/MIN/KAN 13.09.2021 NE MZDR 20599/2020-118/MIN/KAN
360 10.09.2021 OO Podmínky pro vstup na území ČR MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN
MZDR 20599/2020-121/MIN/KAN
11.09.2021 NE MZDR 20599/2020-126/MIN/KAN
359 03.09.2021   Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 MZDR 20599/2020-115/MIN/KAN 06.09.2021 NE MZDR 20599/2020-117/MIN/KAN
358 30.08.2021 MO Testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN 01.09.2021 NE MZDR 32802/2021-4/MIN/KAN
357 30.08.2021 MO Testování klientů v dlouhodobé péči MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN 01.09.2021 NE MZDR 2873/2022-1/MIN/KAN
356 30.08.2021 OO Nařízení provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN 01.09.2021 NE MZDR 32801/2021-2/MIN/KAN
355 30.08.2021 OO Podmínky pro vstup na území ČR MZDR 20599/2020-114/MIN/KAN 01.09.2021 NE  
354 30.08.2021   Zrušení OO ke vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 MZDR 20599/2020-113/MIN/KAN 01.09.2021 ANO  
353 30.08.2021   Zrušení obsolentních MO z roku 2020 a z roku 2021 01.09.2021 ANO  
352 27.08.2021 MO Změna MO k ochraně dýchacích cest 31.08.2021 NE MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN
351 27.08.2021 S

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19

30.08.2021 NE  
350 26.08.2021 MO

Omezení maloobchodního prodeje a služeb

MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN 01.09.2021 NE MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN
349   Usnesení Vlády ČR Předchozí souhlas Vlády ČR k vydání MO - Omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb Usnesení č. 714 01.09.2021 ANO  
348   Usnesení Vlády ČR Předchozí souhlas Vlády ČR k vydání MO - Testování obyvatel na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 Usnesení č. 713 01.09.2021 NE Zrušeno dne 23.08.2021
347   Usnesení Vlády ČR Předchozí souhlas Vlády ČR k vydání MO - Omezení maloobchodního prodeje a služeb Usnesení č. 712 01.09.2021 ANO  
346   Usnesení Vlády ČR

Předchozí souhlas Vlády ČR k vydání MO - Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Usnesení č. 711 31.08.2021 ANO  
345 20.08.2021 MO

Stanovení podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínek výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínek ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol

MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN 31.08.2021 NE MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN
344 20.08.2021 S

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-111/MIN/KAN 23.08.2021 NE  
343 17.08.2021 OO

Omezení překročení státní hranice České republiky

MZDR 20599/2020-109/MIN/KAN
 
23.08.2021 NE  
342 17.08.2021 OO

Vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-110/MIN/KAN
 
23.08.2021 až 31.08.2021 NE  
341 16.08.2021 MO

Zrušení MO ze dne 16. listopadu 2020, č. j. MZDR 15757/2020-39/MlN/KAN

16.08.2021 ANO  
340 13.08.2021 S

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19

16.08.2021 NE MZDR 20599/2020-111/MIN/KAN
399 06.08.2021 S

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19

09.08.2021 NE MZDR 20599/2020-108/MIN/KAN
398 30.07.2021 S

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-106/MIN/KAN 02.08.2021 NE  
397 30.07.2021 MO Omezení maloobchodního prodeje a služeb MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN 01.08.2021 až 01.09.2021 NE MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN
396 30.07.2021 MO

Změna MO MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN k omezení provozu škol a školských zařízení

MZDR 14600/2021-18/MIN/KAN 01.08.2021 NE MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN
395 30.07.2021 OO

Vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-105/MIN/KAN 01.08.2021 až 23.08.2021 NE MZDR 20599/2020-110/MIN/KAN
394 30.07.2021 OO

Omezení překročení státní hranice České republiky

MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN 31.07.2021 až 23.08.2021 NE MZDR 20599/2020-109/MIN/KAN
393 30.07.2021 MO

Ochrana dýchacích cest

MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN 31.07.2021 NE MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN
MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN
392 26.07.2021 MO

Nařízení mobilním operátorům o zasílání tzv. welcome SMS

MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN 27.07.2021 NE MZDR 9776/2022-1/MIN/KAN
391 23.07.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 MZDR 20599/2020-102/MIN/KAN 26.07.2021 až 01.08.2021 NE MZDR 20599/2020-106/MIN/KAN
390 16.07.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 MZDR 20599/2020-100/MIN/KAN 19.07.2021 NE MZDR 20599/2020-102/MIN/KAN
389 16.07.2021 OO

Omezení překročení státní hranice ČR

MZDR 20599/2020-99/MIN/KAN 19.07.2021 NE MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN
388 15.07.2021 MO Povinnost oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN 19.07.2021 NE MZDR 27817/2021-2/MIN/KAN
387 12.07.2021 MO

Interval pro podání druhé dávky vakcín proti covid-19

MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN 15.07.2021 až 31.08.2021 NE MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN
386 09.07.2021 S

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-98/MIN/KAN 12.07.2021 NE MZDR 20599/2020-100/MIN/KAN
385 08.07.2021 OO

Vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-97/MIN/KAN 09.07.2021 NE MZDR 20599/2020-105/MIN/KAN
384 08.07.2021 OO

Omezení překročení státní hranice ČR

MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN 09.07.2021 NE MZDR 20599/2020-99/MIN/KAN
383 02.07.2021 OO

Omezení překročení státní hranice ČR

MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN 09.07.2021 NE MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN
382 02.07.2021 MO

Změna MO, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností
- MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN
MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN
MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN

MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN 09.07.2021 ANO  
381 02.07.2021 MO

Změna MO MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN 06.07.2021 ANO  
380 02.07.2021 OO

Vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-95/MIN/KAN 05.07.2021 NE MZDR 20599/2020-97/MIN/KAN
379 02.07.2021 S

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-93/MIN/KAN 05.07.2021 NE MZDR 20599/2020-98/MIN/KAN
378 28.06.2021 MO Stanovení plánu očkování osob určených k očkování MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN
MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN
12.07.2021 (pův. 07.07.2021) NE MZDR 1595/2021-10/MIN/KAN
377 29.06.2021 OO Omezení překročení státní hranice České republiky MZDR 20599/2020-91/MIN/KAN 01.07.2021  NE MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN
376 29.06.2021 OO

Nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-92/MIN/KAN 01.07.2021 až 31.07.2021 NE MZDR 20599/2020-95/MIN/KAN
375 29.06.2021 MO Ochrana dýchacích cest MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN 01.07.2021 do 30.07.2021 NE  
374 29.06.2021 MO

Diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků

MZDR 9807/2021-2/MIN/KAN 01.07.2021 až 11.11.2021 NE MZDR 9807/2021-3/MIN/KAN
373 29.06.2021 MO

Omezení provozu škol a školských zařízení

MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN
MZDR 14600/2021-18/MIN/KAN
01.07.2021 NE MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN
372 29.06.2021 MO Zrušení MO
č.j. MZDR 16220/2020-5/MIN/KAN, které stanoví nařízení Vězeňské službě ČR  
- č.j. MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN, které stanoví vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let
č.j. MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN, které stanoví omezení návštěv ve věznicích
MZDR 20029/2021-4/MIN/KAN 01.07.2021 ANO  
371 29.06.2021 MO Zrušení MO k vyčlenění lůžek v nemocnicích pro pacienty s covid-19 MZDR 46953/2020-8/MIN/KAN 01.07.2021 ANO   
370 25.06.2021 MO

Omezení maloobchodního prodeje a služeb

MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN
MZDR 14601/2021-20/MIN/KAN
26.06.2021 NE MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN
369 25.06.2021 S

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-90/MIN/KAN 28.06.2021 NE MZDR 20599/2020-93/MIN/KAN
368 21.06.2021 MO Změna MO k omezení provozu škol a školských zařízení MZDR 14600/2021-16/MIN/KAN 22.06.2021 NE MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN
367 17.06.2021 MO

Zrušení MO, kterými se stanovuje povinné plošné a screeningové testování obyvatel ČR
- MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN
- MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-12/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN
- MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN, MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN, MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN, MZDR 16640/2021-4/MIN/KAN
- MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN

MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN 01.07.2021 ANO  
366 16.06.2021 OO Omezení překročení státní hranice České republiky MZDR 20599/2020-87/MIN/KAN 21.06.2021 NE MZDR 20599/2020-91/MIN/KAN
365 14.06.2021 MO Změna MO k ochraně dýchacích cest MZDR 15757/2020-54/MIN/KAN
MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN
15.06.2021 NE MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN 
364 14.06.2021 MO Změna MO k nařízení izolace a karantény MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN
MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN
MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN
15.06.2021 ANO  
363 14.06.2021 MO Změna MO k testování studentů vysokých škol MZDR 16640/2021-4/MIN/KAN
MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN
15.06.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
362 11.06.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 MZDR 20599/2020-86/MIN/KAN 14.06.2021 NE MZDR 20599/2020-90/MIN/KAN
361 09.06.2021 MO Změna MO ke stanovení podmínek pro kulturu MZDR 14601/2021-19/MIN/KAN
MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN
14.06.2021 NE MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN
360 07.06.2021 OO Certifikát o očkování vystavený Srbskou republikou MZDR 23621/2021-1/MIN/KAN 21.6.2021 až 23.08.2021 NE MZDR 20599/2020-109/MIN/KAN
359 07.06.2021 MO Interval pro podání druhé dávky vakcíny proti Covid-19 MZDR 46953/2020-7/MIN/KAN 11.06.2021 NE MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN
358 07.06.2021 MO Omezení maloobchodního prodeje a služeb MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN 08.06.2021 NE MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN
357 07.06.2021 MO Návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN 08.06.2021 ANO  
356 07.06.2021 MO Stanovení plánu očkování osob určených k očkování MZDR 1595/2021-4/MIN/KAN 07.06.2021 až 07.07.2021 NE MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN
355 07.06.2021 MO Ochrana dýchacích cest MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN 08.06.2021 NE MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN
354 07.06.2021 MO Omezení provozu škol a školských zařízení MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN 08.06.2021 NE MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN
353 07.06.2021 MO Změna MO k pravidlům pro konání škol v přírodě MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN 08.06.2021 NE MZDR 10029/2022-1/MIN/KAN
352 04.06.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 MZDR 20599/2020-84/MIN/KAN 07.06.2021 NE MZDR 20599/2020-86/MIN/KAN
351 01.06.2021 MO Změna MO k plánu očkování osob MZDR 1595/2021-3/MIN/KAN 01.06.2021 NE MZDR 1595/2021-4/MIN/KAN
350 01.06.2021 MO Změna MO k omezení provozu škol a vysokých škol MZDR 14600/2021-14/MIN/KAN 01.06.2021 NE MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN
349 01.06.2021 MO Změna MO k ochraně dýchacích cest MZDR 15757/2020-52/MIN/KAN 01.06.2021 až 08.06.2021 NE MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN
348 01.06.2021 MO Změna MO k omezení maloobchodního prodeje a služeb MZDR 14601/2021-17/MIN/KAN 01.06.2021 NE MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN
347 28.05.2021 MO Omezení maloobchodního prodeje a služeb MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN 31.05.2021 NE MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN
346 28.05.2021 MO

Testování obyvatel na přítomnost SARS-CoV-2

MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN 01.06.2021 NE MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN
345 28.05.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 MZDR 20599/2020-82/MIN/KAN 31.05.2021 NE MZDR 20599/2020-84/MIN/KAN
344 28.05.2021 OO

Omezení překročení státní hranice České republiky

MZDR 20599/2020-83/MIN/KAN 01.06.2021 NE MZDR 20599/2020-87/MIN/KAN
343 27.05.2021 MO

Změna MO k podmínkám testování dětí, žáků a studentů

MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN
MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
31.05.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
342 27.05.2021 MO

Změna MO k omezení provozu škol, školských zařízení a vysokých škol

MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN 31.05.2021 NE MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN
341 27.05.2021 MO

Zrušení MO k omezení obchodu a služeb

MZDR 14601/2021-15/MIN/KAN 27.05.2021 ANO  
340 25.05.2021 MO

Změna MO k omezení obchodu a služeb

MZDR 14601/2021-14/MIN/KAN 25.05.2021 až 30.05.2021 NE

MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN

339 25.05.2021 MO

Zrušení MO k omezení škol a školských zařízení

MZDR 20029/2021-2/MIN/KAN 25.05.2021 ANO  
338 22.05.2021 MO

Změna lhůty pro uznávání prodělání onemocnění covid-19 a uznávání 1. dávky očkování v následujících MO:
- Povinné testování zaměstnanců: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN v platném znění (47828-2147828-22 a 47828-26)
Podmínky nařízení izolace a karantény: MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN
Antigenní testování zdravotní a sociální služby – pacienti: MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN
Antigenní testování zdravotní a sociální služby – zaměstnanci: MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN
Antigenní testování veřejní zaměstnavatelé nad 50 osob: MZDR  9364/2021-1/MIN/KAN
Antigenní testování u zaměstnavatelů do 50 osob: MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN
Antigenní testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací: MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN
Antigenní testování u přijímacích zkoušek: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
Antigenní testování zaměstnanců ve školách: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN v platném znění (14592-9)
Antigenní testování žáků ve školách: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN v platném znění (14592-414592-514592-614592-714592-814592-10, 14592-11 a 14592-12)
Antigenní testování studentů vysokých škol: MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN platném znění (16640-2 a 16640-3)
Návštěvy ve zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN
Omezení provozu škol a školských zařízení: MZDR 14600/2021-11/MIN/KAN
Omezení obchodu a služeb: MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN
Pravidla pro konání škol v přírodě: MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN

MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN
MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN
24.05.2021 ANO  
337 21.05.2021 MO 

Změna MO k provozu škol a školských zařízení

MZDR 14600/2021-12/MIN/KAN
MZDR 14600/2021-11/MIN/KAN
24.05.2021 až 30.05.2021 NE MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN
336 21.05.2021 S

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19

MZDR 20599/2020-81/MIN/KAN 24.05.2021 až 30.05.2021 NE MZDR 20599/2020-82/MIN/KAN
335 21.05.2021 OO

Nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19

MZDR  20599/2020-80/MIN/KAN 22.05.2021 NE MZDR 20599/2020-92/MIN/KAN
334 19.05.2021 MO

Pravidla pro konání škol v přírodě

MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN 31.05.2021 až 30.06.2021 NE MZDR 10029/2022-1/MIN/KAN
333 19.05.2021 MO

Omezení provozu škol a školských zařízení

MZDR 14600/2021-11/MIN/KAN 24.05.2021 NE MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN 
332 19.05.2021 MO Změna MO k podmínkám testování dětí, žáků a studentů
-MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ve znění MZDR 14592/2021-4/MIN/KANMZDR 14592/2021-5/MIN/KANMZDR 14592/2021-6/MIN/KANMZDR 14592/2021-8/MIN/KANMZDR 14592/2021-10/MIN/KAN a MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN 
MZDR 14592/2021-12/MIN/KAN 24.05.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
331 19.05.2021 MO

Omezení obchodu a služeb

MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN 24.05.2021 až 30.05.2021 NE

MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN

330 17.05.2021 MO

Změna MO k ochraně dýchacích cest

MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN
MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN
18.05.2021 až 08.06.2021 NE MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN 
329 17.05.2021 MO

Změna MO k testování studentů vysokých škol ze dne 19.04.2021

MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN
MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN
MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN
18.05.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
328 14.05.2021 MO Omezení provozu škol a školských zařízení MZDR 14600/2021-10/MIN/KAN 17.05.2021 až 24.05.2021 NE 14600/2021-11/MIN/KAN
327 14.05.2021 MO Testování zaměstnanců a OSVČ MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN 15.05.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
326 14.05.2021 MO Omezení obchodu a služeb MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN 17.05.2021 až 24.05.2021 NE MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN
325 14.05.2021 OO Omezení překročení státní hranice České republiky MZDR 20599/2020-79/MIN/KAN 15.05.2021 až 31.05.2021 NE MZDR 20599/2020-83/MIN/KAN
324 14.05.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 MZDR 20599/2020-78/MIN/KAN 17.05.2021 NE MZDR 20599/2020-81/MIN/KAN
323 14.05.2021 R Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Bamlanivimab MZDR 3724/2021-10/OLZP 14.05.2021 NE MZDR 3724/2021-11/OLZP
322 12.05.2021 MO Změna mimořádného opatření k frekvenci testování dětí, žáků a studentů MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 448
17.05.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN 
321 12.05.2021 MO Podmínky poskytování terénních sociálních služeb MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 448
17.05.2021 ANO  
320 11.05.2021 MO Návštěvy ve zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 448
17.05.2021 NE MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN
319 10.05.2021 MO Změna mimořádného opatření ze dne 7.5.2021 k omezení obchodu a služeb MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 448
11.05.2021 až 31.08.2021 NE MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN
318 07.05.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 MZDR 20599/2020-77/MIN/KAN 10.05.2021 NE MZDR 20599/2020-78/MIN/KAN
317 07.05.2021 MO

Omezení provozu škol a školských zařízení ve všech krajích
- změna MO ze dne 4. května 2021, č.j. MZDR 14600/2021-8/MIN/KAN

MZDR 14600/2021-9/MIN/KAN 10.05.2021 NE MZDR 14600/2021-10/MIN/KAN 
316 07.05.2021 MO

Podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností

MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN 10.05.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
315 07.05.2021 MO

Omezení obchodu a služeb

MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN 10.05.2021 NE MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN
314 06.05.2021 MO

Nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2

MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN 07.05.2021 až 31.08.2021 NE MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN
313 05.05.2021 MO

Omezení obchodu a služeb

MZDR 14601/2021 -9/MIN/KAN 10.05.2021 NE MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN 
312 04.05.2021 MO Omezení provozu škol a školských zařízení, s výjimkami MZDR 14600/2021-8/MIN/KAN 10.05.2021 NE MZDR 14600/2021-10/MIN/KAN 
311 04.05.2021 MO

Ochrana dýchacích cest

MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN 10.05.2021 až 08.06.2021 NE  MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN
310 03.05.2021 MO

Změna mimořádného opatření k omezení obchodu a služeb

MZDR 14601/2021-8/MIN/KAN 04.05.2021 až 10.05.2021 NE MZDR 14601/2021 -9/MIN/KAN
309 03.05.2021 MO

Změna mimořádného opatření pro základní umělecké školy

MZDR 14600/2021-7/MIN/KAN 04.05.2021 až 10.05.2021 NE MZDR 14600/2021-8/MIN/KAN
308 03.05.2021 MO Změna mimořádného opatření k testování na vysokých školách MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN
MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN
04.05.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
307 03.05.2021 OO

Omezení překročení státní hranice České republiky

MZDR 20599/2020-76/MIN/KAN 04.05.2021 NE MZDR 20599/2020-79/MIN/KAN 
306 30.04.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 MZDR 20599/2020-75/MIN/KAN 03.05.2021 NE MZDR 20599/2020-77/MIN/KAN
305 30.04.2021 MO Změna mimořádného opatření k podmínkám testování zaměstnanců ve školách MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN 03.05.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
304 30.04.2021 MO Změna mimořádného opatření k podmínkám testování dětí, žáků a studentů MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN 03.05.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
303 29.04.2021 MO Omezení obchodu a služeb MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 423
03.05.2021 až 10.05.2021 NE MZDR 14601/2021 -9/MIN/KAN
302 29.04.2021 MO Omezení provozu škola a školských zařízení MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 423
03.05.2021 až 10.05.2021 NE MZDR 14600/2021-8/MIN/KAN
301 27.04.2021 MO Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN 03.05.2021 až 02.05.2021 NE MZDR 14592/2021 -8/MIN/KAN
MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
300 27.04.2021 MO Ochrana dýchacích cest MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN 03.05.2021 až 10.05.2021 NE MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN
299 27.04.2021 MO Omezení provozu škol a školských zařízení MZDR 14600/2021-5/MIN/KAN 03.05.2021 NE MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN
298 26.04.2021 OO Omezení překročení státní hranice České republiky MZDR 20599/2020-73/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 419
27.04.2021 ANO  
297 26.04.2021 OO Zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19 MZDR 20599/2020-74/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 419
27.04.2021 až 31.05.2021 NE MZDR  20599/2020-80/MIN/KAN
296 26.04.2021 OO Zrušení ochranného opatření k nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19 MZDR 7790/2021-2/MIN/KAN 26.04.2021 ANO  
295 23.04.2021 MO Omezení obchodu a služeb MZDR 14601 /2021 -6/MIN/KAN 26.04.2021 až 02.05.2021 NE MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN
294 23.04.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 MZDR 20599/2020-72/MlN/KAN 26.04.2021 NE MZDR 20599/2020-75/MIN/KAN
293 22.04.2021 MO Změna MO k testování žáků ve školách MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 395
MZDR 14592/2021-5
MZDR 14592/2021-4
MZDR 14592/2021-3
26.04.2021 NE MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN
MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
292 22.04.2021 MO Změna MO o omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb Usnesení Vlády ČR č. 395
Příloha č. 2
  NE  

291

22.04.2021

MO

Změna MO o provozu škol a školských zařízení

MZDR 14600/2021-4/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 395
MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN
26.04.2021 až 02.05.2021

NE

MZDR 14600/2021-5/MIN/KAN 

290

19.04.2021

MO

Omezení provozu škol a školských zařízení

MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 393

26.04.2021 až 02.05.2021

NE

MZDR 14600/2021-5/MIN/KAN

289

19.04.2021

MO

Testování studentů vysokých škol

MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 393

24.04.2021

NE

MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN

288

19.04.2021

MO

Stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN

MZDR 14580/2021-2/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 393

23.04.2021

NE

MZDR 14075/2022-1/MIN/KAN 

287

19.04.2021

MO

Změna MO k testování žáků ve školách

MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 393
MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN
MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN

26.04.2021

NE

MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN
MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN

286

19.04.2021

MO

Změna MO k omezení obchodu a služeb

MZDR 14601/2021-4/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 393
MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN
MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN
21.04.2021 NE  

285

19.04.2021

MO

Změna MO k ochraně dýchacích cest

MZDR 15757/2020-48/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 393
MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN
21.04.2021 NE MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN
284 18.04.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 MZDR 20599/2020-71/MIN/KAN 19.04.2021 NE MZDR 20599/2020-72/MlN/KAN 
283 12.04.2021 MO Omezení provozu škol a školských zařízení MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 375
19.04.2021 NE MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN
282 12.04.2021 MO Omezení poskytování sociálních služeb MZDR 15568/2021-1/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 375
13.04.2021 až 16.05.2021 NE MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN
281 12.04.2021 MO Změna mimořádného opatření k omezení obchodu a služeb ze dne 10. 4. 2021 MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 374
Usnesení Vlády ČR č. 375
13.04.2021 NE  
280 12.04.2021 MO Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6. 4. 2021 MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 375
13.04.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
279 10.04.2021 MO Omezení obchodu a služeb MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN 12.04.2021 NE  
278 10.04.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 MZDR 20599/2020-70/MIN/KAN 12.04.2021 NE MZDR 20599/2020-71/MIN/KAN
277 06.04.2021 MO Omezení obchodu a služeb MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN 12.04.2021 NE MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN
276 06.04.2021 MO

Ochrana dýchacích cest

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN 12.04.2021 až 02.05.2021 NE MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN
275 06.04.2021 MO Návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN 12.04.2021 až 16.05.2021 NE MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN
274 06.04.2021 MO Podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN 12.04.2021 až 12.05.2021 NE MZDR 20029/2021-1/MIN/KAN
273 06.04.2021 MO

Omezení návštěv ve věznicích

MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN 12.04.2021 NE MZDR 20029/2021-4/MIN/KAN
272 06.04.2021 MO Opatření ve školách s 1. fází rozvolnění MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN 12.04.2021 NE MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN
271 06.04.2021 MO Testování u přijímacích zkoušek MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN 26.04.2021 ANO  
270 06.04.2021 MO

Testování zaměstnanců ve školách

MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN 12.04.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
269 06.04.2021 MO Testování žáků ve školách MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN 12.04.2021 NE MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN
MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
268 06.04.2021 MO Poskytnutí informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a ÚZIS MZDR 14580/2021-1/MIN/KAN 10.04.2021 ANO  
267 06.04.2021 MO

Interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19

MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN 10.04.2021 NE MZDR 46953/2020-7/MIN/KAN
  06.04.2021 MO

Vyčlenění lůžek v nemocnicích pro pacienty s covid-19

MZDR 46953/2020-5/MIN/KAN 07.04.2021 NE MZDR 46953/2020-8/MIN/KAN
266 03.04.2021 OO Omezení překročení státní hranice České republiky MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN 05.04.2021 NE MZDR 20599/2020-73/MIN/KAN
265 30.03.2021 OO Zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19 MZDR 20599/2020-67/MIN/KAN 12.04.2021 až 31.05.2021 NE  
264 27.03.2021 OO Změna ochranného opatření k omezení překročení státní hranice ČR ze dne 15. 3. 2021 MZDR 20599/2020-66/MIN/KAN
MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN
28.03.2021 NE MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN
263 26.03.2021 KO Prodloužení krizových opatření:
- Usnesení Vlády ČR č. 199 (do 11.04.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 200 ve znění usnesení Vlády ČR č. 300 (do 11.04.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 203 (do 11.04.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 205 (do 11.04.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 206 (do 11.04.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 207 (do 11.04.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 208 (do 11.04.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 210 (do 11.04.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 211 (do 11.04.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 212 ve znění usnesení Vlády ČR č. 292 a č. 300 (do 11.04.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 296 (do 11.04.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 297 (do 11.04.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 298 (do 11.04.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 299 (do 11.04.2021)
Doplnění Usnesení Vlády ČR č. 299
Usnesení Vlády ČR č. 315
Odůvodnění usnesení č. 315
26.03.2021 ANO  
262 26.03.2021

KO

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 11.04.2021 Usnesení Vlády ČR č. 314
Popis epidemiologické situace
26.03.2021 ANO  
261 26.03.2021

S

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-65/MIN/KAN 26.03.2021 NE  
260 22.03.2021

MO

Testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN 22.03.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
259 22.03.2021 MO Samotestování zaměstnanců a OSVČ MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN 28.03.2021 NE MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN 
258 22.03.2021 MO Změna MO MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ve znění MO MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN k nařízení povinného testování zaměstnanců MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN 24.03.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
257 19.03.2021 MO Vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN 19.03.2021 NE MZDR 20029/2021-4/MIN/KAN
256 19.03.2021 MO Povinné testování u zaměstnavatelů do 50 osob MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN 19.03.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
255 19.03.2021 MO Změna MO ze dne 26.02.2021 k nošení prosředků dýchacích cest MZDR 15757/2020-46/MIN/KAN 20.03.2021 NE MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN
254 19.03.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-64/MIN/KAN 22.03.2021 NE MZDR 20599/2020-65/MIN/KAN 
253 18.03.2021 KO Prodloužení krizových opatření:
  • o omezení škol a školských zařízení,
  • o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let.
Usnesení Vlády ČR č. 300 22.3.2021 ANO  
252 18.03.2021 KO Omezení volného pohybu osob Usnesení Vlády ČR č. 299 22.03.2021 až 28.03.2021 NE  
251  18.03.2021 KO Zákaz maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 298 22.03.2021 až 28.03.2021 NE  
250 18.03.2021 KO Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče Usnesení Vlády ČR č. 297 20.03.2021 až 28.03.2021 NE  
249 18.03.2021 KO Podmínky vycházek v zařízeních sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 296 20.03.2021 až 28.03.2021 NE  
248 15.03.2021 KO Změna krizového opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných oracovníků ve věku 2 až 10 let Usnesení Vlády ČR č. 292
Odůvodnění
16.03.2021 až 28.03.2021 NE  
247 15.03.2021 OO Omezení překročení státní hranice České republiky MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN 19.03.2021 NE MZDR 20599/2020-66/MIN/KAN
246 15.03.2021 MO Změna k MO k nařízení povinného testování zaměstnavatelů MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN 17.03.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
245 12.03.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním nebo vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-62/MIN/KAN 15.03.2021 NE MZDR 20599/2020-64/MIN/
244 08.03.2021 MO Pravidla pro vyšetření vzorků mutací viru SARS-CoV-2 MZDR  9807/2021-1/MIN/KAN 09.03.2021 NE MZDR 9807/2021-6/MIN/KAN
243 08.03.2021 MO Nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2 MZDR 40555/2020-5/MIN/KAN 09.03.2021 NE MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN
242 05.03.2021 MO Příprava MO o zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19 Usnesení Vlády ČR č. 250 05.03.2021 ANO  
241 05.03.2021 MO Změna MO č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, o povinném testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 249
(MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN)
09.03.2021  NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
240 05.03.2021 MO Pravidla pro hlášení výsledků POC antigenních testů do Informačního systému infekčních nemocí MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 249
09.03.2021  NE MZDR 14075/2022-1/MIN/KAN
239 05.03.2021 MO Antigenní testování obyvatel v síti antigenních odběrových center MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 249
09.03.2021 až 31.05.2021 NE MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN
MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
238 05.03.2021 MO Samotestování zaměstnanci prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN 
Usnesení Vlády ČR č. 249
09.03.2021 až 28.03.2021 NE MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN 
237 05.03.2021 MO Antigenní testování zdravotní a sociální služby – zaměstnanci MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 249
09.03.2021 ANO   
236 05.03.2021 MO Antigenní testování zdravotní a sociální služby – pacienti MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 249
09.03.2021 ANO  
235 05.03.2021 MO Povinné testování veřejní zaměstnavatelé nad 50 osob

MZDR  9364/2021-1/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 249

09.03.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
234 05.03.2021 KO Pracovní povinnost – studenti Usnesení Vlády ČR č. 248 08.03.2021 ANO  
233 05.03.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-61 /MIN/KAN 08.03.2021 ANO  
232 04.03.2021 KO Pracovní povinnost - určení lékaři a zdravotničtí pracovníci Usnesení Vlády ČR č. 247 04.03.2021 ANO  
231 03.03.2021 MO Podmínky nařízení izolace a karantény MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN
MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN
03.03.2021 ANO  
230 02.03.2021 KO Změna krizového opatření o omezení volného pohybu osob Usnesení Vlády ČR č. 244
Odůvodnění
04.03.2021 ANO  
229 02.03.2021 KO Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 243 03.03.2021 ANO  
228 01.03.2021 MO Povinnost zaměstnavatelů zajistit testování zaměstnanců MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN 03.03.2021 NE MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN
227 01.03.2021 MO Antigenní testování zaměstnanců MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN 01.03.2021 až 09.03.2021 NE MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN 
226 01.03.2021 MO Antigenní testování obyvatel MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN 02.03.2021 až 09.03.2021 NE MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN
225 01.03.2021 KO Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 241 02.03.2021 NE  
224 28.02.2021 KO Změna krizového opatření o omezení volného pohybu osob Usnesení Vlády ČR č. 218 01.03.2021 až 28.03.2021 NE  
223 26.02.2021 KO Zákaz maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 217 01.03.2021 až 21.03.2021 NE  
222 26.02.2021 KO Omezení volného pohybu osob Usnesení Vlády ČR č. 216
Vzory:
Čestné prohlášení
Formulář pro cesty mimo okres
Formulář pro cesty do místa výkonu práce
01.03.2021 až 21.03.2021 NE  
221 26.02.201 KO Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob nakažených koronavirem Usnesení Vlády ČR č. 215
Odůvodnění
27.02.2021 ANO  
220 26.02.2021 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 214
01.03.2021 NE MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN
219 26.02.2021 OO Omezení překročení státní hranice České republiky MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 213
01.03.2021 NE MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN
218 26.02.2021 KO Určení pověřených škol k zjištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let  Usnesení Vlády ČR č. 212
Odůvodnění
27.02.2021 až 21.03.2021 NE  
217 26.02.2021 KO Zabezpečení a organizace poskytování sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 211
Odůvodnění
27.02.2021 až 28.03.2021 NE  
216 26.02.2021 KO Možnost urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR Usnesení Vlády ČR č. 210
Odůvodnění
27.02.2021 až 28.03.2021 NE  
215 26.02.2021 KO Provoz datových schránek zdarma Usnesení Vlády ČR č. 209
Odůvodnění
27.02.2021 ANO  
214 26.02.2021 KO Usnadnění výplaty sociálních dávek Usnesení Vlády ČR č. 208
Odůvodnění
27.02.2021 až 28.03.2021 NE  
213 26.02.2021 KO Provoz krematorií Usnesení Vlády ČR č. 207
Odůvodnění
27.02.2021 až 28.03.2021 NE  
212 26.02.2021 KO Pracovnělékařské prohlídky Usnesení Vlády ČR č. 206
Odůvodnění
Čestné prohlášení
27.02.2021 až 28.03.2021 NE  
211 26.02.2021 KO Zajištění kritické infrastruktury Usnesení Vlády ČR č. 205
Odůvodnění
27.02.2021 až 28.03.2021 NE  
210 26.02.2021 KO Omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov Usnesení Vlády ČR č. 204 27.02.2021 až 28.02.2021 NE  
209 26.02.2021 KO Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech Usnesení Vlády ČR č. 203
Odůvodnění
27.02.2021 až 28.03.2021 NE  
208 26.02.2021 KO Podmínky vycházek v zařízeních sociálních služeb Usnesení č. 202 Vlády ČR
Odůvodnění
27.02.2021 až 28.03.2021 NE Usnesení Vlády ČR č. 296
207 26.02.2021 KO Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních Usnesení Vlády ČR č. 201
Odůvodnění
27.02.2021 - až 28.03.2021 NE Usnesení Vlády ČR č. 297
206 26.02.2021 KO Omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 200 27.02.2021 až 21.03.2021 NE Prodlouženo Usnesením Vlády ČR č. 300 do 28.3.2021.
205 26.02.2021 KO Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů Usnesení Vlády ČR č. 199
Odůvodnění
27.02.2021 až 28.03.2021 NE  
204 26.02.2021 KO Omezení volného pohybu osob Usnesení Vlády ČR č. 198 27.02.2021 až 28.02.2021 NE  
203 26.02.2021 KO Zákaz maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 197 27.02.2021 až 28.02.2021 NE  
202 26.02.2021 KO Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2 na dobu od 00:00 hodin dne 27. února 2021 na dobu 30 dnů Usnesení Vlády ČR č. 196
Důvody pro vyhlášení NS
Popis epidemiologické situace
27.02.2021 až 28.03.2021 NE  
201 25.02.2021 OO Zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19

MZDR 7790/2021-1/MIN/KAN

26.02.2021 až 11.04.2021 NE  
200 22.02.2021 MO Podmínky nařízení izolace a karantény

MZDR 40555/2020-2/MIN/KAN

01.03.2021 NE MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN
199 22.02.2021 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN

25.02.2021 NE MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN 
198 22.02.2021 MO Vystavení certifikátu o dokončení očkování v ISIN

MZDR 1595/2021-2/MIN/KAN
MZDR 1595/2021-3/MIN/KAN

23.02.2021 až 07.06.2021 NE MZDR 1595/2021-4/MIN/KAN
197 19.02.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

MZDR 20599/2020-58/MlN/KAN

22.02.2021 až 07.03.2021 NE MZDR 20599/2020-61 /MIN/KAN
196 15.02.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-57/MIN/KAN 16.02.2021 NE MZDR 20599/2020-58/MlN/KAN
195 15.02.2021 KO Zabezpečení a organizace poskytování sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 167 16.02.2021 až 28.02.2021 NE  
194 14.02.2021 KO Zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 po ukončení nouzového stavu a informace o průběhu uvolňování osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků a dezinfekce a stavu jejich zásob ve státních hmotných rezervách Usnesení Vlády ČR č. 144 15.02.2021 ANO  
193 14.02.2021 KO Usnadnění výplaty sociálních dávek Usnesení Vlády ČR č. 143 15.02.2021 až 28.02.2021 NE  
192 14.02.2021 KO Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem Usnesení Vlády ČR č. 142 15.02.2021 ANO  
191 14.02.2021 KO Možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR Usnesení Vlády ČR č. 141 15.02.2021 až 28.02.2021 NE  
190 14.02.2021 KO K provozu datových schránek zdarma Usnesení Vlády ČR č. 140 15.02.2021 NE Usnesení Vlády ČR č. 209
189 14.02.2021 OO Omezení překročení státní hranice České republiky
Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19
MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN
Potvrzení
Usnesení Vlády ČR č. 139
15.02.2021 NE MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN
188 14.02.2021 MO Antigenní testování v sociálních službách MZDR 47828/2020-13/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 138
14.02.2021 až 09.03.2021 NE MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN
187 14.02.2021 KO Pracovnělékařské prohlídky Usnesení Vlády ČR č. 137
Čestné prohlášení
15.02.2021 až 28.02.2021 NE  
186 14.02.2021 KO O provozu krematorií Usnesení Vlády ČR č. 136 15.02.2021 až 28.02.2021 NE  
185 14.02.2021 KO Zajištění kritické infrastruktury Usnesení Vlády ČR č. 135 15.02.2021 až 28.02.2021 NE  
184 14.02.2021 KO Omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov Usnesení Vlády ČR č. 134 15.02.2021 až 28.02.2021 NE  
183 14.02.2021 KO Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech Usnesení Vlády ČR č. 133 15.02.2021 až 28.02.2021 NE  
182 14.02.2021 KO Režim vycházek v zařízeních sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 132 15.02.2021 až 28.02.2021 NE  
181 14.02.2021 KO Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 131 15.02.2021 až 28.02.2021 NE  
180  14.02.2021 KO Zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3 - 10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazených k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb  Usnesení Vlády ČR č. 130 15.02.2021 - 28.02.2021 NE  
179 14.02.2021

KO

Omezení provozu škol a školských zařízení

15.02.2021 až 28.02.2021 NE  
178 14.02.2021

KO

Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

15.02.2021 až 28.02.2021 NE  
177 14.02.2021

KO

Omezení volného pohybu osob

15.02.2021 ANO  
176 14.02.2021

KO

Zákaz maloobchodního prodeje a služeb

15.02.2021 až 28.02.2021 NE  
175 14.02.2021

KO

Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2 na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů

15.02.2021 až 28.02.2021 NE  
174 13.02.2021 OO

Změna ochranného opatření v souvislosti s mezinárodní dopravou tranzitující do Německa

14.02.2021 NE  
173 12.02.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

MZDR 20599/2020-54/MIN/KAN

15.02.2021 NE MZDR 20599/2020-57/MIN/KAN
172 11.02.2021 KO Distribuce osobních ochranných prostředků z pohotovostních zásob v souvislosti s onemocněním Covid-19 v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov

Usnesení Vlády ČR č. 122

11.02.2021 ANO  
171 11.02.2021 KO Omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov

Usnesení Vlády ČR č. 121

12.02.2021 až 14.02.2021 NE Usnesení Vlády ČR č. 134
170 03.02.2021 OO Omezení překročení státní hranice ČR

MZDR 20599/2020-53/MIN/KAN

05.02.2021 NE Změna viz 
MZDR 20599/2020-55/MIN/KAN
169 01.02.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

MZDR 20599/2020-52/MIN/KAN

05.02.2021 NE  
168 01.02.2021 OO Omezení překročení státní hranice ČR

MZDR 20599/2020-51/MlN/KAN

01.02.2021 NE MZDR 20599/2020-53/MIN/KAN
167 28.01.2021 MO Změna mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel

MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 81

01.02.2021 NE  
166 28.01.2021 KO Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 80 30.01.2021 až 14.02.2021 NE  
165 28.01.2021 KO Omezení volného pohybu osob Usnesení Vlády ČR č. 79 30.01.2021 až 14.02.2021 NE Usnesení Vlády ČR č. 127
164 28.01.2021 KO Zákaz maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 78 30.01.2021 až 14.02.2021 NE Usnesení Vlády ČR č. 126
163 22.01.2021 KO Zákaz maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 57 23.01.2021 až 14.02.2021 NE Usnesení Vlády ČR č. 78
162 22.01.2021 KO Prodloužení krizových opatření:
- Usnesení Vlády ČR č. 1375 (do 14.02.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 1378 (do 14.02.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 1379 (do 14.02.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 13 (do 14.02.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 14 (do 14.02.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 33 (do 14.02.2021)
Usnesení Vlády ČR č. 56 23.01.2021 až 14.02.2021 NE  
161 22.01.2021 KO Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (do 14.02.2021) Usnesení Vlády ČR č. 55 23.01.2021 NE Usnesení Vlády ČR č. 125
160 18.01.2021 KO Pracovně lékařské prohlídky Usnesení Vlády ČR č. 54
Příloha
19.01.2021 NE Usnesení Vlády ČR č. 137
159 18.01.2021 KO Zákaz maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 53 19.01.2021 až 22.01.2021 NE  
158 15.01.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-49/MIN/KAN 18.01.2021 NE MZDR 20599/2020-52/MIN/KAN
157 13.01.2021 MO

Plán očkování osob určených k očkování

MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 34
14.01.2021 až 07.06.2021 NE MZDR 1595/2021-4/MIN/KAN
156 13.01.2021 MO

Povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování

MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 34
MZDR 1595/2021-2/MIN/KAN
MZDR 1595/2021-3/MIN/KAN
14.01.2021 až 07.06.2021 NE MZDR 1595/2021-4/MIN/KAN
155 11.01.2021 KO

Nakládání s těly osob zemřelých mimo území ČR a k provozu krematorií

Usnesení Vlády ČR č. 33 12.01.2021 až 22.01.2021 NE  
154 08.01.2021 S

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

MZDR 20599/2020-48/MIN/KAN 11.01.2021 NE

MZDR 20599/2020-49/MIN/KAN

153 07.01.2021 MO

Prodloužení MO MZ ČR o antigenním testování osob

MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN
Usnesení vlády ČR č. 15
08.01.2021 NE  
152 07.01.2021 KO

Činnost zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb

Usnesení vlády ČR č. 14 11.01.2021 až 22.01.2021 NE Usnesení Vlády ČR č. 80
151 07.01.2021 KO

Omezení provozu škol a školských zařízení

Usnesení vlády ČR č. 13 11.01.2021 až 22.01.2021 NE Usnesení Vlády ČR č. 129
150 07.01.2021 KO

Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů):
- Usnesení Vlády ČR č. 1375 (do 10.01.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 1376 (do 10.01.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 1378 (do 10.01.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 1379 (do 10.01.2021)

Usnesení vlády ČR č. 12 11.01.2021 až 22.01.2021 NE  
149 04.01.2021 OO

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR

MZDR 20599/2020-46/MIN/KAN 05.01.2021 NE  
148 30.12.2020 MO

Nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a poskytovatelům následné lůžkové péče

31.12.2020 NE MZDR 46953/2020-5/MIN/KAN
147 29.12.2020 OO

Ochranné opatření MZ ČR - omezení letů z VB a Severního Irska

MZDR 60510/2020-3/MIN/KAN 01.01.2021 NE MZDR 20599/2020-46/MIN/KAN
146 29.12.2020 R

Rozhodnutí MZ ČR o dočasném povolení léčivého přípravku

29.12.2020 až 31.03.2021 NE  
145 23.12.2020 MO

Nakládání s infekčními odpady ze zdravotnických zařízení

24.12.2020 po dobu trvání NS NE MZDR 10029/2022-1/MIN/KAN
144 23.12.2020 OO

Lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

21.12.2020 od 12:00 NE  
143 23.12.2020 KO Omezení pracovní doby orgánů veřejné moci a správních orgánů Usnesení vlády ČR č. 1379
Usnesení vlády ČR č. 12
27.12.2020 až 10.01.2021
prodlouženo do 22.01.2021
NE  
142 23.12.2020 KO Určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 3 až 10 let Usnesení vlády ČR č. 1378
Usnesení vlády ČR č. 12
04.01.2021 až 10.01.2021
prodlouženo do 22.01.2021
NE  
141 23.12.2020 KO Provoz škol a školských zařízení Usnesení vlády ČR č. 1377 27.12.2020 až 10.01.2021 NE  
140 23.12.2020 KO Omezení maloobchodního prodeje a služeb Usnesení vlády ČR č. 1376
Usnesení vlády ČR č. 12
27.12.2020 až 10.01.2021
prodlouženo do 22.01.2021
NE  
139 23.12.2020 KO Omezení volného pohybu osob Usnesení vlády ČR č. 1375
Usnesení vlády ČR č. 12
27.12.2020 až 10.01.2021
prodlouženo do 22.01.2021
NE Usnesení Vlády ČR č. 79 
138 23.12.2020 KO Prodloužení krizových opatření:  
- Usnesení Vlády ČR č.
1202 ve znění č. 1295 (do 26.12.2020)
- bodů I a II Usnesení Vlády ČR č. 1335 (do 26.12.2020)
Usnesení Vlády ČR č. 1264 ve znění č. 1295 (do 10.01.2021)
Prodloužení a úprava krizových opatření:
- Usnesení Vlády ČR č. 1332 ve znění č. 1341 (do 26.12.2020)
- Usnesení Vlády ČR č. 1334 ve znění č. 1341 (do 26.12.2020)
Usnesení vlády ČR č. 1374 24.12.2020  NE  
137 23.12.2020 KO

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (do 22.01.2021)

Usnesení vlády ČR č. 1373 23.12.2020
až 22.01.2021
NE  
136 21.12.2020 KO Pravidla pro vycházky uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mimo objekt nebo areál zařízení Usnesení vlády ČR č. 1370 22.12.2020 NE  
135 21.12.2020 MO Povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN MZDR 60890/2020-1/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1371 
01.01.2021 až 09.03.2021 NE MZDR 14075/2022-1/MIN/KAN
134 21.12.2020 MO Povinnost hlásit očkování do ISIN MZDR 60876/2020-1 /MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1371 
27.12.2020 NE MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN
133 21.12.2020 MO Nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče MZDR 46953/2020-3/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1371 
22.12.2020 NE MZDR 46953/2020-4/MIN/KAN
132 21.12.2020 OO Zákaz letů ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska MZDR 60510/2020-1/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1372
21.12.2020 od 12:00 NE MZDR 60510/2020-2/MIN/KAN
131 20.12.2020 OO Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky

MZDR 20599/2020-45/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1372 

20.12.2020 od 15:30 NE MZDR 20599/2020-46/MIN/KAN
130 18.12.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN 21.12.2020 NE MZDR 20599/2020-48/MIN/KAN
129 17.12.2020 KO Změna krizových opatření o omezení maloobchodu a služeb a omezení volného pohybu osob Usnesení vlády ČR č. 1341 18.12.2020 NE  
128 14.12.2020 MO Pravidla pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN 16.12.2020 až 15.1.2021 NE  
127 14.12.2020 OO Omezení vstupu na území České republiky MZDR 20599/2020-43/MIN/KAN 18.12.2020 NE MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN
126 14.12.2020 KO Zrušení pracovní povinnosti studentů od 16. prosince 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1336 16.12.2020 NE  
125 14.12.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 1335 21.12.2020 až 23.12.2020 NE  
124 14.12.2020 KO Omezení volného pohybu osob Usnesení Vlády ČR č. 1334
Usnesení vlády ČR č. 1341
Usnesení vlády ČR č. 1374
18.12.2020 až 26.12.2020 NE  
123 14.12.2020 KO Změna zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 15. prosince 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1333 15.12.2020 NE  
122 14.12.2020 KO Omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 1332
Usnesení vlády ČR č. 1341
Usnesení vlády ČR č. 1374
18.12.2020 až 26.12.2020 NE  
121 14.12.2020 KO Zrušení zákazu vycházení uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem Usnesení Vlády ČR č. 1325 16.12.2020 NE Usnesení vlády ČR č. 1370
120 11.12.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-42/MIN/KAN 14.12.2020 NE MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN
119 10.12.2020 KO Prodloužení stávajících krizových opatření
Úprava konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje (tj. Usnesení Vlády ČR č. 1290)
Usnesení Vlády ČR č. 1295 12.12.2020 až 23.12.2020 NE  
118 10.12.2020 KO Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (do 23.12.2020)  Usnesení Vlády ČR č. 1294 10.12.2020 až 23.12.2020 NE  
117 07.12.2020 MO Pravidla pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN 18.12.2020 až 15.01.2021 NE MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN
116 07.12.2020 MO Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest MZDR 15757/2020-43/M IN/KAN 08.12.2020 NE MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN 
115 07.12.2020 KO Úprava krizového opatření o změně pracovní povinnosti studentů (tj. Usnesení Vlády ČR č. 1023, 1048, 1226) Usnesení Vlády ČR č. 1292 10.12.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1336
114 07.12.2020 KO Změna krizového opatření o provádění periodických zdravotních prohlídek Usnesení Vlády ČR č. 1291 08.12.2020 NE  
113 07.12.2020 KO Zákaz konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje Usnesení Vlády ČR č. 1290
Usnesení Vlády ČR č. 1295
Usnesení Vlády ČR č. 1333
09.12.2020 až 12.12.2020
prodlouženo do 23.12.2020
NE Usnesení Vlády ČR č. 1332
112 04.12.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-41 /MIN/KAN 07.12.2020 NE MZDR 20599/2020-42/MIN/KAN
111 30.11.2020 KO Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 1264
Usnesení Vlády ČR č. 1295
Usnesení vlády ČR č. 1374
05.12.2020 až 12.12.2020
prodlouženo do 10.01.2021
NE  
110 30.11.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení od 07.12.2020 Usnesení Vlády ČR č. 1263
Usnesení Vlády ČR č. 1295
07.12.2020 až 23.12.2020 NE  Usnesení Vlády ČR č. 1335
109 30.11.2020 KO Zákaz konání hromadných akcí a omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 1262
Usnesení Vlády ČR č. 1295
03.12.2020 až 12.12.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1290
108 30.11.2020 MO Antigenní testování – pedagogičtí pracovníci MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN 04.12.2020 až 18.12.2020 NE  
107 30.11.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN 03.12.2020 NE MZDR 15757/2020-43/M IN/KAN
106 30.11.2020 OO Omezení překročení státní hranice ČR MZDR 20599/2020-40/MIN/KAN 03.12.2020 NE  MZDR 20599/2020-43/MIN/KAN
105 27.11.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-39/MIN/KAN 30.11.2020 NE MZDR 20599/2020-41 /MIN/KAN
104 23.11.2020 KO Úprava pracovní povinnosti studentů (tj. Usnesení Vlády ČR č. 1023, 1048, 1027)
Úprava pracovní povinnosti studentů ze dne 07.12.2020
Usnesení Vlády ČR č. 1226
Usnesení Vlády ČR č. 1292
25.11.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1336
103 23.11.2020 MO Nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče MZDR 46953/2020-2/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1227
24.11.2020 NE  MZDR 46953/2020-3/MIN/KAN
102 23.11.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN 24.11.2020 až 03.12.2020 NE MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN
101 20.11.2020 MO Nařízení zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc MZDR 51822/2020-1 /MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1203 
23.11.2020 až 31.08.2021 NE MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN
100 20.11.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1203 
21.11.2020 NE MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN
99 20.11.2020 MO Antigenní testování – zaměstnanci MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1203
Změna viz
MZDR 47828/2020-13/MIN/KAN
21.11.2020 až 09.03.2021 NE

MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN

98 20.11.2020 MO Antigenní testování – klienti MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1203  
21.11.2020 až 04.12.2020 NE MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN
97 20.11.2020 MO Antigenní testování – zaměstnanci sociálních služeb, týdenních stacionářů a sociálních služeb poskytujících osobní asistenci MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1203 
21.11.2020 až 09.03.2021 NE MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN
96 20.11.2020 KO Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů Usnesení Vlády ČR č. 1202
Usnesení Vlády ČR č. 1295
Usnesení vlády ČR č. 1374
23.11.2020 až 12.12.2020
prodlouženo do 26.12.2020
NE  
95 20.11.2020 KO Zákaz maloobchodního projede a služeb Usnesení Vlády ČR č. 1201 23.11.2020 až 12.12.2020 NE  
94 20.11.2020 KO Omezení volného pohybu osob Usnesení Vlády ČR č. 1200 23.11.2020 až 12.12.2020 NE  
93 20.11.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 1199 30.11.2020 až 12.12.2020 NE  
92 20.11.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 1198 25.11.2020 až 29.11.2020 NE  
91 20.11.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 1197 23.11.2020 až 24.11.2020 NE  
90 20.11.2020 KO Prodloužení stávajících krizových opatření Usnesení Vlády ČR č. 1196 20.11.2020 až 7.12.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1263  
89 20.11.2020 KO Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (do 12.12.2020) Usnesení Vlády ČR č. 1195 20.11.2020 až 12.12.2020 NE  
88 16.11.2020 KO Zákaz maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 1192
Usnesení Vlády ČR č. 1196
18.11.2020 až 20.11.2020
prodlouženo do 22.11.2020
NE  
87 16.11.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 1191
Usnesení Vlády ČR č. 1196
18.11.2020 až 20.11.2020
prodlouženo do 22.11.2020
NE  
86 16.11.2020 KO Omezení volného pohybu osob Usnesení Vlády ČR č. 1190
Usnesení Vlády ČR č. 1196
18.11.2020 až 20.11.2020
prodlouženo do 22.11.2020
NE  
85 16.11.2020  KO Zajištění kritické infrastruktury Usnesení Vlády ČR č. 1185 17.11.2020 NE  
84 16.11.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest MZDR 15757/2020-39/MlN/KAN 18.11.2020 až 20.11.2020 NE MZDR 15757/2020-57/MIN/KAN
83 13.11.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-36/MIN/KAN 16.11.2020 NE MZDR 20599/2020-39/MIN/KAN
82 16.11.2020 OO Omezení překročení státní hranice ČR MZDR 20599/2020-37/MIN/KAN 17.11.2020 až 3.12.2020 NE MZDR 20599/2020-40/MIN/KAN
81 03.11.2020 KO Poskytnutí a distribuce SHR – OOP zařízením některých typů sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 1147 03.11.2020 NE  
80 03.11.2020 OO Omezení překročení státní hranice ČR MZDR 20599/2020-34/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1148
09.11.2020 NE  
79 03.11.2020 MO Antigenní testování a použití OOP – zaměstnanci MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1149
04.11.2020 (09.11.2020) po dobu trvání NS NE MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN
78 03.11.2020 MO Antigenní testování – sociální služby, týdenní stacionáře MZDR 47828/2020-5/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1149
04.11.2020 po dobu trvání NS NE MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN
77 02.11.2020 MO Antigenní testování a použití OOP – zaměstnanci MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1141
04.11.2020 (09.11.2020) po dobu trvání NS NE MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN
76 02.11.2020 MO Antigenní testování – klienti 04.11.2020 NE MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN
75 02.11.2020 KO Změna krizových opatření o zákazu volného pohybu osob (usnesení č. 1113) a o zákazu maloobchodního prodeje a služeb (usnesení č. 1116) Usnesení Vlády ČR č. 1142 04.11.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1190
Usnesení Vlády ČR č. 1192
74 02.11.2020 KO Zajištění antigenních testů pro zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 v zařízeních sociálních služeb a v zdravotnických zařízeních Usnesení Vlády ČR č. 1143 02.11.2020 NE  
73 30.10.2020 KO  Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem Usnesení Vlády ČR č. 1117 09.11.2020 NE  
72 30.10.2020 KO  Prodloužení krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 1116 04.11.2020 až 20.11.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1192
71 30.10.2020 KO  Prodloužení krizového opatření o zákazu návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 1115
Usnesení Vlády ČR č. 1196
04.11.2020 až 20.11.2020
prodlouženo do 5.12.2020
NE Usnesení Vlády ČR č. 1264
70 30.10.2020 KO  Prodloužení krizového opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů Usnesení Vlády ČR č. 1114
Usnesení Vlády ČR č. 1196
04.11.2020 až 20.11.2020
prodlouženo do 22.11.2020
NE  
69 30.10.2020  KO  Prodloužení krizového opatření o zákazu volného pohybu osob Usnesení Vlády ČR č. 1113 04.11.2020 až 20.11.2020  NE  
68 30.10.2020  KO  Omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 1112 02.11.2020 až 20.11.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1191
67 30.10.2020 KO  Doplnění krizového opatření o omezení provozu a služeb Usnesení Vlády ČR č. 1111
Usnesení Vlády ČR č. 1103
31.10.2020 až 03.11.2020 NE  
66 30.10.2020  KO  Provoz datových schránek zdarma Usnesení Vlády ČR č. 1110 02.11.2020 po dobu trvání NS NE  
65 30.10.2020 KO  Určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků Usnesení Vlády ČR č. 1109
Usnesení Vlády ČR č. 1196
02.11.2020 až 29.11.2020 NE  
64 30.10.2020 KO  Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (do 20.11.2020)  Usnesení Vlády ČR č. 1108 04.11.2020 až 20.11.2020 NE  
63 30.10.2020 MO Usnesení vlády k MO MZ ČR o provádění antigenních testů poskytovateli dlouhodobé lůžkové péče a poskytovateli sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 1118
MZDR 47828/2020-1/MIN/KAN
04.11.2020 NE MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN
62 26.10.2020 KO Zákaz maloobchodního prodeje s výjimkami Usnesení Vlády ČR č. 1103
Usnesení Vlády ČR č. 1111
28.10.2020 až 03.11.2020 NE  
61 26.10.2020 KO Zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkami
Nařízení home office a další doporučení zaměstnavatelům
Omezení práva pokojně se shromažďovat
Usnesení Vlády ČR č. 1102 28.10.2020 až 03.11.2020 NE  
60 26.10.2020 MO Usnesení vlády k MO MZ ČR o organizačních opatřeních poskytovatelů zdravotních služeb Usnesení Vlády ČR č. 1101
Příloha
MZDR 46953/2020-1/MIN/KAN
26.10.2020 NE MZDR 46953/2020-2/MIN/KAN 
59 26.10.2020 MO Usnesení vlády k MO MZ ČR o hlášení poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče Usnesení Vlády ČR č. 1100
Příloha
MZDR 12087/2020-5/MIN/KAN
26.10.202028.10.2020
ANONE
 


MZDR 14075/2022-1/MIN/KAN
58 21.10.2020 KO Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů Usnesení Vlády ČR č. 1080 22.10.2020 až 03.11.2020 NE  
57 21.10.2020 KO Zákaz maloobchodního prodeje s výjimkami Usnesení Vlády ČR č. 1079 22.10.2020 až 03.11.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1103
56 21.10.2020 KO
Zákaz a omezení svobody pohybu a pobytu osob
Omezení práva pokojně se shromažďovat
Doporučení zaměstnavatelům
Usnesení Vlády ČR č. 1078 22.10.2020 až 03.11.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1102
55 19.10.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN 21.10.2020 NE MZDR 15757/2020-39/MlN/KAN
54 19.10.2020 MO Nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN 21.10.2020 až 12.05.2021 NE MZDR 20029/2021-1/MIN/KAN
53 19.10.2020 MO Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN MZDR 12087/2020-4/MIN/KAN 21.10.2020 NE MZDR 14075/2022-1/MIN/KAN
52 16.10.2020 KO Pracovně lékařské služby Usnesení Vlády ČR č. 1049
Příloha 
19.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 54
Příloha
51 12.10.2020 MO Krajští koordinátoři intenzivní péče MZDR 42467/2020-1 /MIN/KAN 14.10.2020 NE MZDR 14075/2022-1/MIN/KAN
50 12.10.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN 13.10.2020 NE MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN
49 12.10.2020 KO Pověření škol k zajištění péče o děti pracovníků IZS a dalších Usnesení Vlády ČR č. 1033 14.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1109
48 12.10.2020 KO Zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 1029 12.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1325
47 12.10.2020 KO Zabezpečení a organizace poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu Usnesení Vlády ČR č. 1028 12.10.2020 NE  
46 12.10.2020 KO Pracovní povinnost žáků a studentů k zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu Usnesení Vlády ČR č. 1027
Usnesení Vlády ČR č. 1026
12.10.2020 NE  Usnesení Vlády ČR č. 1336
45 12.10.2020 KO Zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu Usnesení Vlády ČR č. 1026 12.10.2020 NE  
44 12.10.2020 KO Pracovní povinnost žáků a studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a zajištění činnosti OOVZ po dobu trvání nouzového stavu
Příloha - Seznam páteřních nemocnic
Úprava pracovní povinnosti studentů ze dne 16.10.2020
Úprava pracovní povinnosti studentů ze dne 23.10.2020
Úprava pracovní povinnosti studentů ze dne 07.12.2020
Usnesení Vlády ČR č. 1023
Příloha
Usnesení Vlády ČR č. 1048
Usnesení Vlády ČR č. 1026
Usnesení Vlády ČR č. 1292
12.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1336
43 12.10.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 1022 14.10.2020 až 01.11.2020 NE  
42 12.10.2020 KO kaz a omezení konání hromadných akcí a vybraných služeb Usnesení Vlády ČR č. 1021 14.10.2020 až 03.11.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1078
41 08.10.2020 KO kaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (vč. podmínek pro přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení) Usnesení Vlády ČR č. 998 09.10.2020 až 25.10.2020 NE  
40 08.10.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení
Zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání dne 26. - 27.10.2020
Usnesení Vlády ČR č. 997 12.10.2020 až 25.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1022 
39 08.10.2020 KO kaz a omezení konání hromadných akcíOmezení svobody pohybu a pobytu osob
- omezení provozoven a provozů služeb
Omezení práva pokojně se shromažďovat
Usnesení Vlády ČR č. 996 12.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1021 
38 08.10.2020 KO Zákaz a omezení konání hromadných akcíOmezení svobody pohybu a pobytu osob
- omezení provozoven a provozů služeb
Usnesení Vlády ČR č. 995 09.10.2020 až 11.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 996
37 08.10.2020 KO Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů Usnesení Vlády ČR č. 994 12.10.2020 až 25.10.2020, 23:59 NE Usnesení Vlády ČR č. 1080
36 02.10.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN 05.10.2020 NE  
35 02.10.2020 OO Omezení překročení státní hranice ČR MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN 05.10.2020 NE MZDR 20599/2020-34/MIN/KAN
34 02.10.2020 MO Omezení provozu stravovacích, ubytovacích a jiných služeb MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN 05.10.2020 NE  
33 02.10.2020 MO Organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN 05.10.2020 ANO  
32 30.09.2020 KO Omezení volného pohybu osob
- zákaz a omezení hromadných akcí
- omezení provozoven a provozů služeb
Usnesení Vlády ČR č. 958 05.10.2020 až 18.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 995
31 30.09.2020 KO Vyhlášení nouzového stavu od 5.10.2020 na dobu 30 dní Usnesení Vlády ČR č. 957 05.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1108
30 25.09.2020 MO Hlášení některých poskytovatelů sociálních služeb do ISIN MZDR 41136/2020-1/MlN/KAN 25.09.2020 NE MZDR 14075/2022-1/MIN/KAN
29 24.09.2020 MO Izolace a karanténa MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN 25.09.2020 NE  
28 23.09.2020  MO Omezení provozoven a provozů služeb MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN 24.09.2020 až 07.10.2020 NE MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN
27 23.09.2020 MO Zákaz a omezení hromadných akcí MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN 24.09.2020 až 07.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 958
26 22.09.2020 N KHS č. 3/2020 pro okres Cheb - přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole KHSKV 11278/2020/SPR-S10 23.09.2020
31.10.2020
NE  
25 18.09.2020 N KHS č. 2/2020 pro okres Cheb - nošení ochranných prostředků dýchacích cest na akcích s účastí více než 100 osob ve venkovních prostorech KHSKV 11117/2020/SPR-S10 21.09.2020 NE  
24 18.09.2020 OO Omezení překročení státní hranice ČR MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN 21.09.2020 NE MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN
23 18.09.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-31/MIN/KAN 21.09.2020 NE MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN
22 17.09.2020 MO Omezení provozoven a provozů služeb MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN 19.09.2020 NE MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN
21 17.09.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN 18.09.2020 NE MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN
20 16.09.2020 MO Zákaz a omezení hromadných akcí MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN 18.09.2020 NE MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN
19 15.09.2020 MO Nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření MZDR 39255/2020-1/MIN/KAN 17.09.2020 NE MZDR 14075/2022-1/MIN/KAN
18 09.09.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN 10.09.2020 NE MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN
17 08.09.2020 N KHS č. 1/2020 pro Františkovy Lázně a Slatinu u Františkových Lázní KHSKV 10598/2020/RED-S10 10.09.2020 NE  
16 01.09.2020 MO Organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb MZDR 36813/2020-2/MIN/KAN 02.09.2020 NE MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN 
15 01.09.2020 MO Organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků MZDR 36813/2020-1/MIN/KAN 02.09.2020 ANO  
14 31.08.2020 MO Zákaz a omezení hromadných akcí MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN 01.09.2020 NE MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN
bod I./2. nahrazen MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN 
  27.04.2020 MO Nařízení Vězeňské službě ČR MZDR 16220/2020-5/MIN/KAN 31.08.2020 NE MZDR 20029/2021-4/MIN/KAN
13 24.08.2020 MO Izolace a karanténa MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN 01.09.2020 NE MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN
12 24.08.2020 OO Omezení překročení státní hranice ČR MZDR 20599/2020-25/MIN/KAN 25.08.2020 NE MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN
11 24.08.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-26/MIN/KAN 25.08.2020 NE MZDR 20599/2020-31/MIN/KAN
10 19.08.2020 MO Omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN 01.09.2020 až 31.08.2021 NE MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN
  03.07.2020 MO

Nařízení a sjednocení spolupráce v rámci Centrálního řídícího týmu COVID-19

MZDR 27737/2020-1/MIN/KAN 04.07.2020 NE MZDR 14075/2022-1/MIN/KAN
9 25.06.2020 MO Omezení provozoven a provozů služeb MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN 01.07.2020 až 18.09.2020 NE MZDR 20581/2020-9/MIN/KAN
8 25.05.2020 MO Elektronické žádanky v prostředí NZIS
(Pozn.: toto MO zrušuje MO č.j. MZDR 16215/2020-2/MIN/KAN ze dne 17.04.2020)
MZDR 16215/2020-4/MIN/KAN 26.05.2020 NE MZDR 14075/2022-1/MIN/KAN
7 13.05.2020 MO Pracovnělékařské služby MZDR 20020/2020-1/OVZ 13.05.2020 až 31.08.2021 NE MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN
6 30.04.2020 MO Nařízení k zajištění Rapid testů u poskytovatelů zdravotních služeb MZDR 18636/2020-1/MIN/KAN 04.05.2020 až 31.08.2021 NE MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN
5 24.04.2020 MO Vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. m. Praze
(Pozn.: toto MO zrušuje MO č.j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN ze dne 06.04.2020)
MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN 24.04.2020 NE MZDR 14075/2022-1/MIN/KAN
4 22.04.2020 MO Realizace Studie kolektivní imunity MZDR 17206/2020-1/MIN/KAN 23.04.2020 až 31.08.2021 NE MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN
3 17.04.2020 MO Chytrá karanténa MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN 20.04.2020 ANO  
2 25.03.2020 MO Nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN 25.03.2020 NE MZDR 10029/2022-1/MIN/KAN
1 19.03.2020 MO Nařízení pro operátory veřejných mobilních komunikačních sítí a banky MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN 19.03.2020, 12.00 až 31.08.2021 NE MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN
* Vysvětlivky:
KO krizové opatření Vlády ČR
MO mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
NV nařízení vlády
OO ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
R rozhodnutí
U usnesení
S sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR
N KHS nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje
MP metodický pokyn
Z zákon

Přehled všech usnesení Vlády ČR souvisejících s řešením výskytu koronaviru včetně přijatých usnesení o krizových opatřeních je dostupný ZDE, na webu Vlády ČR.

Přehled všech mimořádných a ochranných opatření je dostupný ZDE, na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, na kterém jsou k dispozici i aktuální krizová opatření přijatá usnesením Vlády ČR.

 

1. července 2022 | Autor: HZS Karlovarského kraje