Projekt z Karlovarského kraje zaměřený na práci se zvlášť zranitelnými oběťmi kriminality byl oceněn Ministerstvem vnitra

Projekt "Maják - cesta bezpečí", jehož realizátorem je spolek Dětský úsvit se umístil na 3. místě v rámci národního kola Evropských cen prevence kriminality 2022. 

Tématem letošního ročníku byla práce se zvlášť zranitelnými oběťmi, tedy dětmi, seniory, osobami s hendikepem a oběťmi vybraných trestných činů. 

Projekt se zaměřuje na děti a mládež v pěstounské péči, které jsou reálně ohrožené sociálně-patologickým prostředím a rizikovými jevy. Pomocí strategií pracuje s cílovou skupinou interaktivními a zážitkovými metodami. Spolek pracuje nejen s obětí, ale také s pachatelem. Aktivity mají preventivně–terapeutický charakter. Cílem projektu je vytipování několika jedinců z řad účastníků programu, kteří budou nově získané poznatky šířit mezi své vrstevníky, v rodině a ve své komunitě. Projekt je realizován ve správním obvodu města Cheb a okolních obcích. 

ECPA 2022

V rámci projektu vzniká řada naučných publikací například na téma šikana a etiketizace, či trest a náprava.
Více informací o samotném projektu naleznete na jeho internetových stránkách

Ceny z rukou ředitele odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, JUDr. Michala Barboříka, převzala manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje Ing. Tereza Pásková, která projekt za Karlovarský kraj do soutěže nominovala.  Zástupci spolku se z důvodu nemoci slavnostního předávání cen nemohli zúčastnit. 

Ceny byly udíleny v rámci Konference nejlepší praxe spojené s Evropskou cenou prevence kriminality na téma "Práce se zvlášť zranitelnou obětí trestné činnosti". Mezinárodní konferenci pořádala Česká republika v rámci předsednictví v Radě Evropské Unie a v Evropské síti pro prevenci kriminality (EUCPN) ve dnech 8.-9. prosince v Praze v Kongresovém centru. 
Konference se účastnily státy napříč Evropskou unií, které na dané téma představily efektivní a inovativní projekty ze svých domovin. 
Absolutním vítězem, tedy vítězným projektem v rámci nejlepších projektů národních kol všech zapojených států, se stal projekt Švédska s názvem Risk Reduction Intervention. Metoda RRI cílí na snížení motivace pachatele k dalšímu podrobování oběti trestnému činu, což ji umožňuje žít bezpečně a svobodně. Metoda spočívá v kombinaci hodnocení rizik, rozhovorů s pachateli a ochrany a podpory obětí. Více informací o projektu RRI zde.