Rady a doporučení – BEZPEČNÁ DOMÁCNOST

Se situacemi, kdy je ohroženo Vaše bezpečí, se setkáváte každý den. Je důležité tyto situace poznat a naučit se jim předcházet tím, že budete dodržovat určitá pravidla. Naučte se v nebezpečných situacích správně chovat a reagovat. Pojďme si říci, co nás může doma ohrozit a jak se vyvarovat možnému nebezpečí.

Po příchodu domů z práce se často stává, že je člověk unavený a místo klidu a odpočinku má řadu dalších povinností. Únava i stres často vede k nepozornosti, která může zapříčinit požár. Požáry v domácnostech jsou z pohledu statistik velmi časté.

Většina požárů vzniká kvůli nedbalosti lidí a může za ně:

 • nesprávná instalace topného prostředku,
 • neopatrné používání otevřeného ohně (svíčky, rachejtle, zapalovače, krb),
 • zapomenuté jídlo, utěrka, chňapka na sporáku,
 • kouření v posteli,
 • odhazování zápalek do koše,
 • domácí mazlíčci, jejich nedostatečný dozor,
 • používání vadných elektrospotřebičů,
 • sušení věcí u krbu a na přímotopech,
 • nevyčištěné komíny atd.

Foto: Požár kuchyně bytové jednotky

Zdroj: HZS Karlovarského kraje, stanice Karlovy Vary

Velice důležitá je prevence vzniku požáru. Připravte se na možnost vzniku požáru znalostí důležitých informací:

 • jak ohlásit požár,
 • kde se ve vaší domácnosti nebo ve vašem okolí nachází hasicí přístroje a požární hydranty, včetně jejich správného použití,
 • kde jsou únikové cesty – ty musí zůstat vždy volné a dveře na únikových cestách nesmí být zamčené,
 • jak budou evakuovány hendikepované osoby.

Znát znamená být připraven. Jak zabránit vzniku požáru?

 • Nenechávejte bez dozoru otevřený oheň (svíčky, krb apod.).
 • Nenechávejte bez dozoru vařící se nebo smažící se potraviny na sporáku nebo varné desce.
 • Nenechávejte bez dozoru své zvířecí mazlíčky, kteří mohou způsobit požár.
 • Kontrolujte stav zásuvek a elektrických spotřebičů, nepřetěžujte zásuvky.
 • Nezapomínejte vypínat elektrické a plynové spotřebiče.
 • Neskladujte ve sklepě, na půdě a v garáži nepotřebný hořlavý materiál a přebytečné věci.
 • Provádějte pravidelnou kontrolu a čištění komínů.
 • Instalujte si na určená místa požární hlásiče a mějte po ruce hasicí přístroj.

Foto: Požár bytové jednotky domu

Zdroj: HZS Karlovarského kraje, stanice Karlovy Vary

 
 
Další informace o tom, jak mít bezpečný domov naleznete na BEZPORTU zde.
Informace o požáru bytu, který způsobil pes bez dozoru naleznete zde.

 

Informační letáky k bezpečnosti domácnosti si můžete prohlédnout zde:

Požár v budově.jpg   Detektory kouře-hlasice požárů.jpg   Nebezpečné plyny v domácnosti.jpg
  Ochrana před požárem.jpg   Provozování komínů.jpg   Tísňová volání.jpg

6. května 2024 | Autor: HZS Karlovarského kraje