Rady a doporučení – EXTRÉMNÍ SUCHO A NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ

Jasné, slunečné, a především srážkově podprůměrné počasí způsobuje velké sucho a nahrává snadnému vzniku požárů suché trávy nebo porostů v lese. Pojďme si říci něco o extrémním suchu a nebezpečí vzniku požárů, jak jim předcházet a co dělat ke zvládnutí nebezpečí, pokud situace nastane.

Karlovarský kraj se v posledních letech potýká s výskytem většího sucha, které se projevuje poklesem hladin řek i nedostatečností spodních vod. Srážky se vyskytují spíše přívalové, kdy dochází k rychlému odtoku vody z krajiny. Lesy procházejí viditelnou změnou. Kvůli nedostatku srážek stromy nevytváří dostatek pryskyřice, slábnou, nedokáží se ubránit kůrovcům ani jiným škůdcům a ve velkém hynou. Usychají tak hlavně jehličnany a tím se tvoří v lesích velmi příznivé prostředí pro vznik požárů.

Co je extrémní sucho?

Sucho je většinou jevem nahodilým, který vzniká z důvodů srážkového deficitu v určitém časovém intervalu a na určitém místě. Vyskytuje se z velké části nepravidelně s trváním od několika dní až po několik měsíců, které je pak označováno jako extrémní. Sucho bývá velmi často doprovázeno nadnormálními teplotami vzduchu, nižší relativní vlhkostí, zmenšenou oblačností a větším počtem hodin slunečního svitu. Důsledkem těchto faktorů je vyšší výpar ze zemského povrchu do atmosféry (evapotranspirace) a prohlubuje se další nedostatek vody. Český hydrometeorologický ústav na svém webu rozlišuje sucho klimatické, půdní a hydrologické. Speciálními postupy a přístupy, pomocí nichž lze na základě operativních informací o počasí vyhodnocovat aktuální vláhově-bilanční stav krajinného prostředí, modeluje kvalifikovaný odhad výskytu sucha a jeho vývoj v nejbližším období - Portál ČHMÚ : Aktuální situace : Monitoring sucha (chmi.cz)

Obrázek: Extrémní sucho