Rady a doporučení – FENOMÉN ELEKTRICKÝCH KOLOBĚŽEK A KOL

Dnes se elektro mobilita stává stále populárnějším dopravním i turistickým prostředkem, který je nenáročný, ekologický a přínosný pro zdraví. Bohužel má i svá rizika v podobě nárůstu požárů (vznícení baterií) a úrazovosti.

Pojďme si říci něco o rizicích při provozu elektro prostředků a jak jim předcházet.

Nejvíce oblíbenými a cenově dostupnými jsou elektrokoloběžky, kdy se stačí jen odrazit a zbytek už necháváme na elektromotoru, který vyvine rychlost až 30 km/h. Elektrokola jsou v podstatě klasická jízdní kola vybavená miniaturním motorem a baterií pomáhající při jízdě. Pomoc obvykle není trvalá jako na elektrokoloběžce, ale je možné ji využít při šlapání v době, kdy ji jezdec potřebuje.

Požární bezpečnost

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu požárů elektro koloběžek i kol, apelují hasiči na provozovatele, aby předcházeli vzniku požáru těchto zařízení, především aby:

  • neprovozovali zařízení se zjevně mechanicky poškozeným akumulátorem,
  • vyřadili zařízení, jehož akumulátor vykazuje známky vnitřního poškození jako např. nafouknutí akumulátoru, vývin kouře či zápachu při nabíjení akumulátoru, únik kapaliny z akumulátoru,
  • nevystavovali zařízení dlouhodobému působení nepříznivým vnějším vlivům jako jsou zvýšené teploty (cca nad 50 °C), extrémně nízké teploty, korozivní a vlhké prostředí,
  • nabíjeli akumulátor v souladu s návodem výrobce a využívali vždy jen oficiální a předepsané nabíječe,
  • zajistili pravidelnou údržbu a servis zařízení,
  • neprováděli neodborné úpravy a opravy zařízení.

Obrázek č. 1: Požár elektrokola

požár elektrokola Schwarzova (1).jpg

Zdroj: HZS Plzeňského kraje

Jak se chovat při požáru takového zařízení, čím je možné hasit?

Při požáru, pokud to je možno, odstranit hořlavý materiál z okolí koloběžky, respektive v počáteční fázi rozvoje požáru (např. vývin kouře) přesunout koloběžku i kolo na volné venkovní prostranství. Pokud je baterie nabíjena a dojde k rozvoji nestandardní situace – okamžitě odpojit nabíječku od zdroje napájení a postupovat dle pokynů výše.

Hašení lze provádět vodou či libovolným hasicím přístrojem. Samotné hašení může být komplikované, neboť požár je živen chemickou reakcí probíhající uvnitř akumulátoru. Tento efekt má za následek velkou spotřebu hasební látky a lze konstatovat, že i po zdánlivém uhašení plamenného hoření je akumulátor ještě dlouho zdrojem rizik v podobě vývinu toxických zplodin hoření s rizikem opětovného rozvoje plamenného hoření. Proto doporučujeme vyhýbat se jakémukoli kontaktu s kouřem a raději zavolat hasiče.

Obrázek č. 2: Požár elektrokoloběžky

P Valdice (1).JPG

Zdroj: HZS Královehradeckého kraje

Pokud uvažujete o koupi elektro koloběžky nebo kola, volte značkové produkty s příslušnou certifikací. Laciné varianty, či dokonce domácí výroba s sebou nesou vysoké riziko technických poruch, které mohou skončit požárem nebo úrazem.

Video zachycující požár elektrokoloběžky můžete zhlédnout zde.

Článek s odbornými informacemi návrhu nových postupů hašení lithiových baterií naleznete zde.

Bezpečnost v provozu

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu nehod osob v souvislosti s provozem elektro koloběžek a kol, mějte na paměti vždy zdraví své i svého okolí.

Řidiči elektrokoloběžek považovaných za jízdní kola musí dodržovat stejná pravidla jako cyklisté.

Doporučení pro jízdu na elektrokoloběžce:

  • pohybovat se primárně po cyklostezkách, využívat lze cyklistické zóny,
  • při přejíždění vozovky je nutno použít pouze přejezd pro cyklisty, na přechodu pro chodce musíte sesednout z koloběžky a jít pěšky,
  • respektovat zákaz jízdy na elektrokoloběžce po chodnících, v pěších zónách a místech s explicitním zákazem vjezdu jízdních kol.

Obrázek č. 3: Dopravní nehoda elektrokoloběžky se třemi osobními auty, jedním z nich byl hybrid (článek k této události naleznete zde)