Rady a doporučení - NEBEZPEČÍ PŘI SILNÉ LEDOVCE

V zimním období bývá poslední dobou počasí poněkud nestálé. Teploty kolísají z mínusových hodnot až po teploty dosahující +15 °C. To může způsobit nemalé komplikace. Pojďme si říci něco o silné ledovce a připravit se na možné nebezpečí.

V zimním období slýcháme často pojmy jako je ledovka nebo náledí. Rozdíly mezi jednotlivými názvy jsou ve způsobu jejich vzniku. Náledí je ledová vrstva pokrývající zemský povrch, která vzniká postupným mrznutím nepřechlazených kapek deště nebo mrholení na povrchu země. Ledovka vzniká v důsledku padání mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení. Z hlediska jejich nebezpečnosti zejména na pozemních komunikacích mezi nimi rozdíl není. Oba mrznoucí jevy vytváří na povrchu silnic a chodníků pokrytí hladkou a kluzkou vrstvou. Námraza vzniká zmrznutím drobných kapek mrznoucí mlhy nebo oblaků při jejich styku s povrchem země, s povrchy objektů a předmětů o teplotě pod bodem mrazu. Může se však tvořit také sublimací, tj. srážením vzdušné vlhkosti na dostatečně prochlazeném zemském povrchu a předmětech, bez přítomnosti mlhy nebo oblačnosti. Významnými faktory ovlivňujícími vznik a rozsah námrazy jsou teplota, vzdušná vlhkost a intenzita větru. Pokud podmínky pro její vznik trvají dlouho, tak na předmětech vytváří těžkou vrstvu a působí velké škody, láme větve, případně ničí elektrická vedení.

V zimním období způsobuje silná ledovka s tloušťkou nad 2 mm velké problémy zejména chodcům a řidičům. Záchranné složky vyjíždějí k mnoha dopravním nehodám a k pádům chodců na zledovatělých chodnících. Při déle trvajícím dešti se může vytvářet velice silná vrstva ledovky na drátech elektrického vedení nebo větvích stromů, které se pod tíhou lámou a hrozí tak nebezpečí úrazu pádem na člověka, ohrožení dopravy pádem na pozemní komunikaci a koleje nebo dráty vysokého napětí.

Při ledovce se hrozí:

  • nebezpečí četných úrazů při chůzi,
  • zvýšený počet dopravních nehod,
  • přerušení dodávek elektrické energie v důsledku poškození drátů elektrického vedení,
  • vyšší počet výjezdů zdravotnické záchranné služby a nárůst zraněných osob v čekárnách zdravotnických zařízení,
  • komplikace v silniční a železniční dopravě v důsledku lámání větví stromů.

 

Doporučení ke zmírnění následků silné ledovky:

  • omezit vycházení ven a jízdy autem jen na nezbytné případy,
  • v případě nutnosti pohybu venku použít kvalitní obuv, případně návleky proti uklouznutí tzv. nesmeky, chodit pomalu v lehkém předklonu s nohama rozkročenýma asi na šířku pánve a dělat malé krůčky, došlapovat na celé chodidlo, při chůzi do schodů se přidržovat zábradlí, případně chodit v trávě a na hrubších površích, vyhýbat se dlažbám a hladkému asfaltu,
  • v případě nutnosti jízdy sledovat aktuální dopravní zpravodajství a přizpůsobit jízdu stavu vozovky,
  • jezdit mimořádně opatrně, udržovat maximální odstup od vozidla před vámi, jet pomaleji a plynule, vyvarovat se prudkému brždění, náhlých změn směru a rychlosti jízdy,
  • počítat s výrazným prodloužením doby jízdy.

Zdroj: DGOU

 

Bližší informace k zásadám správného chování před a při vzniku náledí, ledovky a námrazy naleznete zde.
 
Video s radami pro řidiče z kampaně Ty to zvládneš.cz můžete zhlédnout zde.

 

 

 

 

 

10. ledna 2023 | Autor: HZS Karlovarského kraje