Rady a doporučení – VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA – SIRÉNY

Každou první středu v měsíci jsme si zvykli slyšet znít SIRÉNY – tzv. zkoušku sirén. Ale co když zazní siréna v jiný den? Budete si umět poradit? Pojďme si říci něco o varovných signálech ochrany obyvatelstva, jak se při nich chovat a připravit se na možné nebezpečí.

V prvé řadě musíme vědět, že pronikavý zvuk varovného signálu znamená vždy nějaké nebezpečí (pokud nejde o zkoušku sirén). Může se jednat například o povodeň, rozsáhlý požár nebo havárii s únikem nebezpečné látky. V případě hrozby či vzniku podobné mimořádné události jsou proto ohrožení lidé varováni v rámci opatření ochrany obyvatelstva.

Jaké druhy signálu můžu slyšet?

  • Známý tón Zkouška sirén – jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin, který se rozeznívá zpravidla každou první středu v měsíci ve 12hodin. U elektronických sirén jsou občané informováni také hlasovou informací.

        zkouska.jpg

        Ukázku naleznete zde

  • Všeobecná výstraha – je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. U elektronických sirén jsou občané informováni také hlasovou informací o konkrétní mimořádné události. Slouží k varování obyvatelstva před hrozícím nebo již nastalém nebezpečí.

        vseobecna.jpg

        Ukázku naleznete zde

  • Požární poplach – je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Slouží ke svolání jednotek požární ochrany.

        pozarnip.jpg

        Ukázku naleznete zde

Kdo má oprávnění spustit varovný signál – sirénu?

  • Sirény se spouští z operačních středisek HZS ČR na základě rozhodnutí orgánů krizového řízení. V případě nebezpečí z prodlení lze sirénu spustit z obecního úřadu.
  • V případě varování je možné sirény spouštět jednotlivě nebo po skupinách – podle ohrožení konkrétní části města, nebo v rámci jiného území, například povodí řeky při povodních.

Rozmístění sirén v České republice naleznete zde. Po načtení webu stačí v levém horním okně obrazovky zapnout požadované zobrazení vrstev mapového podkladu kliknutím na přeškrtnuté oko u kolonky „varování obyvatelstva“ a po přiblížení mapy se zobrazí vrstva rozmístění sirén.

Počty, druhy a rozmístění sirén

Plán rozmístění sirén vychází z rozmístění obyvatelstva. Sirény mají varovat obyvatele před možným nebezpečím. Jejich koncentrace je nejvyšší tam, kde je největší pravděpodobnost, že může dojít ke ztrátám na životech, škodám na zdraví a majetku. To je například ve velkých městech, pod přehradami nebo v okolí jaderných elektráren.

Na území ČR se nachází více než 9 400 koncových prvků varování. Samotných sirén je několik druhů. Nejčetněji se vyskytujícím typem jsou sirény elektrické rotační. Těch byste na území ČR napočítali celkem 5 300. Moderních elektronických sirén, které jsou opatřené hlasovým modulem, je v systému 1 900 a je jimi možné kromě varovného signálu předávat také verbální informaci. Zbývající část systému tvoří místní rozhlasy, kterých je zhruba 2 200 a nabízejí stejné možnosti jako elektronické sirény. Navíc je možné je použít pro předávání informací potřebných pro chod obce – tzv. hlášení obecního rozhlasu.

Sirény do textu.png

Zdroj: HZS ČR

Více než polovinu koncových prvků vlastní obce, jaderné elektrárny, chemické závody a několik desítek jich vlastní také fyzické osoby, které jsou za jejich provozuschopnost plně zodpovědné. Ostatní koncové prvky jsou v majetku HZS ČR.

Doporučení, jak se chovat, když uslyším varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA:

  • pokud nejde zjevně o povodeň, vyhledejte úkryt v nejbližší budově a postupujte podle pokynů zasahujících záchranářů nebo tísňových informací vysílaných v televizi a rozhlasu,
  • v případě vyhlášené výstrahy před povodní postupujte dle aktuálních informací, připravte se na evakuaci a řiďte se dle pokynů zasahujících záchranářů,
  • v případě výzvy k ukrytí postupujte podle pokynů zasahujících záchranářů nebo tísňových informací vysílaných v televizi, rozhlasu, nebo jiným způsobem. Více informací naleznete zde.

Video s radami, jak se chovat, když zazní VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA můžete zhlédnout zde.

 

květen 2023 | Autor: HZS Karlovarského kraje