Školení starostů obcí v ORP Cheb

Dne 30. března 2023 probíhá vzdělávání starostů obcí ORP Cheb zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.

 

Školení starostů v ORP Cheb