Školení starostů obcí v ORP Karlovy Vary

Dne 4. dubna 2023 probíhá vzdělávání starostů obcí ORP Karlovy Vary zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.

 

Školení starostů ORP KV