Školení starostů v ORP Sokolov

Dne 21. března 2023 probíhá vzdělávání starostů obcí ORP Sokolov zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.

 

Školení starostů ORP Sokolov