Vláda schválila Akční plán politiky v oblasti závislostí na léta 2023 - 2025

Na svém zasedání 5. dubna 2023 schválila vláda ČR strategický dokument, který definuje prioritní témata české politiky v oblasti závislostí na léta 2023 - 2025.

Přední strana Akční plán_page-0001 (1).jpg

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023 - 2025 je zcela v souladu s  Programovým prohlášením vlády ČR schváleném dne 6. ledna 2022 a Národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 a zároveň zohledňuje nejnovější vývoj situace v oblasti závislostí. Tento strategický dokument vytyčuje pět hlavních témat a cílů protidrogové politiky České republiky pro příští léta:

  • Prevence a léčba závislostí
  • Regulovaný trh s návykovými látkami
  • Efektivní výběr daní zohledňující rizikovost produktů se závislostním potenciálem
  • Prosazování principů vyvážené politiky v oblasti závislostí navazující na priority předsednictví ČR v Radě EU
  • Minimalizace dopadů krize na Ukrajině na situaci v oblasti závislostí v ČR.

Dle prohlášení na webových stránkách Úřadu vlády ČR, bude národní i mezinárodní politika ČR v oblasti závislostí nadále podporovat multidisciplinární přístup založený na vědeckých důkazech, dodržování lidských práv a spolupráci všech relevantních aktérů na národní a regionální úrovni, včetně neziskového sektoru a pacientských organizací, a přitom citlivě zvažovat rovnováhu mezi potřebnými regulativními opatřeními a svobodou jednotlivců, princip svobodného trhu a míru škodlivosti jednotlivých závislostních produktů.

Dokument je dostupný on-line i ke stažení na stránkách Úřadu vlády ČR:

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023 - 2025