VÝSTRAHA ČHMÚ – Povodňová pohotovost

Český hydrometeorologický ústav vydal pro území Karlovarského kraje vzhledem k vysokému nasycení a velmi vydatným srážkám výstrahu na Povodňovou pohotovost v povodí horní Ohře i nad 2. stupeň povodňové aktivity s vysokým stupněm nebezpečí, která je v platnosti od 31. 5. 2024 18:00 hodin do 1. 6. 2024 20:00 hodin.

V uvedeném období se na území Karlovarského kraje očekává vzestup hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu.  

Doporučení ke zmírnění následků jevu: 

  • sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz, nebo v aplikaci mobilního telefonu a ve sdělovacích prostředcích,
  • uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru,
  • připravit se na možnost vzniku povodně,
  • vyvarovat se koupání (otužování), plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí,
  • nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst, omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.
Rady a doporučení:

Víte, kde hledat informace o hrozbě a výskytu povodně?

Odpovědi na uvedené otázky naleznete na Bezportu zde.

31. května 2024 Aktualizováno 1. 6. 2024 | Autor: HZS Karlovarského kraje