VÝSTRAHA ČHMÚ – SILNÁ LEDOVKA

Český hydrometeorologický ústav vydal pro celé území Karlovarského kraje výstrahu na výskyt silné ledovky s vysokým stupněm nebezpečí, která je v platnosti od 21. prosince 8:00 hod. do 21. prosince 13:00 hod.

V uvedeném období se na území Karlovarského kraje očekává při mrznoucím dešti tvorba silné ledovky s tloušťkou nad 2 mm.

Předpokládá se:

  • Nebezpečí četných úrazů při chůzi.
  • Vysoká nehodovost.
  • Možné výpadky v dodávce elektřiny, zásobování a zdravotnických služeb.
  • Možné lámání větví stromů.

Doporučení ke zmírnění následků silné ledovky:

  • Omezte vycházení ven a jízdy autem jen na nezbytné případy.
  • V případě nutnosti jízdy sledujte dopravní zpravodajství.
  • Jezděte mimořádně opatrně.
  • Počítejte s výrazným prodloužením doby jízdy.

Bližší informace k prevenci před vysokým nebezpečím výskytu silné ledovky naleznete zde.

 

 

21. prosince 2022 | Autor: HZS Karlovarského kraje