VÝSTRAHA ČHMÚ – Velmi silné bouřky

Český hydrometeorologický ústav vydal pro území Karlovarského kraje výstrahu na výskyt velmi silných bouřek s vysokým stupněm nebezpečí, která je v platnosti od 27. června 11:00 hod. do 27. června 24:00 hod.

V uvedeném období se na území Karlovarského kraje očekává výskyt velmi silných bouřek doprovázených zejména přívalovými srážkami ojediněle s úhrny i přes 50 mm/1hod a kroupami přes 2 cm.

Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Při nasyceném povodí předchozími srážkami je v orograficky členitém terénu pravděpodobný vznik přívalové povodně. Vítr může vyvracet stromy a působit i rozsáhlejší škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Nebezpečí představují také kroupy a blesky.

Doporučení ke zmírnění následků jevu:

  • dbejte na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty a kroupami,
  • zabezpečte okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod.,
  • při řízení vozidla v bouřce snižte rychlost jízdy a jezděte velmi opatrně,
  • nevstupujte a nevjíždějte do proudící vody a zatopených míst,
  • vývoj a postup bouřek sledujte na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Rady a doporučení:

Víte, kde hledat informace o hrozbě a výskytu velmi silné bouřky? Znáte zásady správného chování před vznikem velmi silné bouřky, při jejím vzniku a jak se zachovat po odeznění této mimořádné události? 

Odpovědi na uvedené otázky naleznete na Bezportu zde.

27. června 2024 | Autor: HZS Karlovarského kraje