VÝSTRAHA ČHMÚ – Velmi silné bouřky

Český hydrometeorologický ústav vydal pro území Karlovarského kraje výstrahu na výskyt velmi silných bouřek s vysokým stupněm nebezpečí, která je v platnosti od 12. července 14:00 hod. do 13. července 02:00 hod. Vzhledem k vysoké nasycenosti území může docházet k lokálnímu zatopení nebo se může vyskytnout i přívalová povodeň.

Aktualizováno dne 12. 7. 2024 v 11:30hod.

V uvedeném období se na území Karlovarského kraje očekává výskyt velmi silných bouřek místy doprovázených přívalovými srážkami s úhrny kolem 50 mm, v opakovaných bouřkách i kolem 80 mm, nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h) a kroupami i kolem 3 cm. Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Vítr může vyvracet stromy a působit i rozsáhlejší škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Při nasyceném povodí předchozími srážkami je v orograficky členitém terénu pravděpodobný vznik přívalové povodně. Doporučujeme sledovat aplikaci FFI: https://tinyurl.com/FFICZ.

Doporučení ke zmírnění následků jevu:

  • dbejte na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty a kroupami,
  • zabezpečte okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod.,
  • při řízení vozidla v bouřce snižte rychlost jízdy a jezděte velmi opatrně,
  • sledujte dopravní zpravodajství,
  • nevstupujte a nevjíždějte do proudící vody a zatopených míst,
  • vývoj a postup bouřek sledujte na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Rady a doporučení:

Víte, kde hledat informace o hrozbě a výskytu velmi silné bouřky? Znáte zásady správného chování před vznikem velmi silné bouřky, při jejím vzniku a jak se zachovat po odeznění této mimořádné události? 

Odpovědi na uvedené otázky naleznete na Bezportu zde.

9. července 2024 | Autor: HZS Karlovarského kraje