Žáci i jejich rodiče ze základní školy v Libé byli ve spolupráci s Karlovarským krajem edukováni v internetovém bezpečí

V měsíci květnu se v Základní škole a mateřské škole Libá uskutečnily preventivní besedy zaměřené na bezpečné chování na internetu žáků i jejich rodičů.

Dopolední část byla rozdělena pro mladší a starší žáky.
Obě skupiny v rámci svých interaktivních besed diskutovaly o moderních technologiích a jejich využití, o internetu a jeho nástrahách a o zásadách bezpečného chování. Žáci aktivně sdíleli své zkušenosti, získávali nové poznatky a učili se, jak se zachovat v rizikových situacích.
V rámci besedy sledovali krátká preventivně výuková videa s tématem rizikového chování a následně nad nimi společně debatovali. Hlavními tématy bylo například nadměrné trávení času na internetu, kyberšikana, kybergrooming, sexting, podvodné nabídky a internetové nákupy, digitální stopa, zveřejňování nevhodného obsahu, či rozpoznávání zveřejňovaného od reality.

IMG-20230605-WA0003.jpg


Mladší žáci si zahráli na internetovou poradu a pomáhali vyřešit tazatelům nejrůznější problémy z oblasti nomofobie, kyberšikany, psaní si s cizími lidmi i pořizování nudes neboli intimních fotografií.
V další aktivitě rozhodovali o pravdivosti jednotlivých tvrzení, která se zaměřovala například na stahování aplikací, či zabezpečení mobilního telefonu.

Velký prostor byl věnován také tématu nevhodných komentářů a agresivitě na internetu, kdy starší žáci prostřednictvím speciální aktivity rozhodovali, jaké komentáře mohou na internetu používat, jaké na internet nepatří a proč.
Závěrem žáci shrnuli a pojmenovali, co se v rámci besedy o bezpečném chování na internetu naučili.

Odpolední blok byl věnován rodičům, kteří byli v rámci besedy seznámeni s aktuálními trendy v oblasti internetu a jeho nejmladšími uživateli. Dozvěděli se o nejčastěji navštěvovaných herních platformách, nejužívanějších sociálních sítích a možných rizicích. Zároveň byli edukováni o možných přístupech k dětem v rámci komunikace v oblasti internetové bezpečnosti (cizí lidé, nebezpečné výzvy, sexting) a o možnostech prevence a pomoci.

IMG-20230605-WA0005.jpgLektorkou preventivních besed byla Tereza Pásková, manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje, která k realizovaným besedám uvedla: "Do základní školy v Libé jezdím moc ráda. Přístup vedení školy a pedagogů k prevenci kybernetické kriminality bych uvedla jako příkladný. Škola se bezpečnému chování na internetu snaží věnovat, žáci mají základní povědomí o bezpečném i rizikovém chování. Oceňuji také zajištění besedy pro rodiče, protože tato cílová skupina bývá v rámci prevence poměrně těžko oslovitelná."

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Tereza Pásková, manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje, 6. 6. 2023