ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ, NEJEN PŘED ODJEZDEM NA DOVOLENOU, I LETOS OPĚT PŘIPOMENE EVROPSKÝ DEN PROTI VLOUPÁNÍ 2024

Již šestý ročník Evropského dne proti vloupání tento rok připadl na 19. června. Prostřednictvím několika aktivit Policie ČR a územních samospráv budou občanům připomínána základní pravidla zabezpečování obydlí zejména ve vztahu k jejich každodennímu opouštění a odjezdům na dovolenou.  

Do Evropského dne proti vloupání jsou zapojeny všechny členské státy  Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN). 

Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé vloupávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená.
K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace, či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli trvat přibližně minutu.
Evropské studie ukazují, že u již jednou vykradených obydlí existuje vyšší riziko opětovného vloupání, na jehož prevenci je zaměřen právě letošní ročník preventivní kampaně. Cílem letošní kampaně je tedy informovat policisty a občany, že ihned po vykradení je nutné zabezpečit daná obydlí a jejich okolí, protože existuje značné riziko, že se bude vloupání opakovat.  Zabezpečení přitom nemusí být drahé. Použití certifikovaných zámků na dveřích, vnějšího osvětlení pomocí pohybových senzorů, odolných okenních zámků a vnitřního spínače světla je nejúčinnější kombinací, která zabraňuje vloupání do domácností. Zároveň je důležité posílit hlídky a společně chránit celá sousedství. 
Pro tento účel vznikly celkem 3 nové příspěvky, plakát a video, které policisty a strážníky upozorňují na toto nebezpečí a možnosti prevence opakované viktimizace za účelem informování občanů a společnému předcházení. 

I nadále je možné využít již vytvořené videospoty ze strany Ministerstva vnitra a Policie ČR, které byly určeny pro loňský ročník kampaně. Obsahové jsou videospoty zaměřeny na kvalitní zabezpečení domácnostivhodnou ochranu domova před odjezdem na dovolenouvytvoření dojmu obydlené domácnosti, či základní pravidla postupu v případě zjištění vloupání do domácnosti

„Čechy stále trápí majetková trestná činnost. Narušení privátních zón tím, že se pachatel vloupal do obydlí a byl v kontaktu s prostředím a osobními věcmi poškozených, je nepříjemným dopadem této kriminality, která následně u poškozených snižuje pocit bezpečí ve vlastním obydlí. Zodpovědný přístup veřejnosti k zabezpečení majetku vnímáme jako zvyšující se trend stejně jako systémová opatření v rámci lokální spolupráce mezi občany, samosprávou a Policií ČR v oblasti prevence. Proto i v letošním roce v týdnu od 17. do 21. června poskytneme veřejnosti odborné poradenství, jak se efektivně doma zabezpečit na 60 místech České republiky,“ uvádí plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

Celoroční statistika nápadu TČ – vloupání byty, RD v České republice – r. 2019 – r. 2023

 „Po klidnějších (z pohledu kriminality) covidových letech kriminalita mírně narostla, což se týká i nejvíce zastoupeného druhu kriminality, kriminality majetkové. Z pohledu vloupání do bytů a rodinných domů byl i přesto rok 2023 ve znamení poklesu jejich počtu, a to o celých 16 %. Za první 4 měsíce roku 2024 pokles nadále pokračoval a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil dokonce již 21 %. Je tak historicky na nejnižších úrovních. Odborníci se shodují, že velkou roli v tom hraje stále se zlepšující zabezpečení domácností a odpovědnější chování obyvatel. Přesto k vloupání do bytu či rodinného domu dochází v ČR přibližně každé 2 a půl hodiny, a proto je třeba se na prevenci i nadále zaměřovat.
Letošní kampaň upozorňuje na skutečnost, že dle evropských studií jsou již jednou vykradená obydlí a jejich okolí více riziková, že zde k vloupání dojde opětovně. Proto se letos zaměřujeme na policisty a strážníky, jak mají postupovat a jak informovat občany, aby pomohli této opakované viktimizaci předcházet. Lidé mají k dispozici možnosti, jak své domovy a majetek zabezpečit a nemusí to být vůbec drahé.“
, říká JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Základem efektivního zabezpečení obydlí je přitom obyčejné pravidlo zamykání dveří a zavírání oken při každém odchodu z bytu. 

I pro letošní ročník lze využít preventivně informační letáky:
"Nedejte jim šanci. Zabezpečte se!  leták 
„Ujistěte se, že to bude pouze šéfkuchař, kdo vás ten večer překvapí“.  leták
„Ať se z vysněné dovolené nestane noční můra“.  leták

Při odchodech či odjezdech je třeba mít na paměti několik základních pravidel:

 1. Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova. 
 2. Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho domova.
 3. Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj dohlédnou už jen tím, že pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.
 4. Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Nejdůležitější jsou ale opatření, která vás nic nestojí - nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné.
  Řada lidí i v dnešní době stále ještě zlodějům svou nedbalostí sama napomáhá. 

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

Obecné rady a doporučení:

 • Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet ideálně již při jeho výstavbě.
 • Pokud to již není možné, je doporučeno s odborníky konzultovat vhodný systém bezpečnostních prvků pro Váš byt či dům.
 • Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie apod.) s prvky elektronického zabezpečení s oznamováním například na mobilní telefon (alarmy, kamery, detektory atd.).
 • Do mechanického zabezpečení spadají bezpečnostní zámky, na trhu je možné vybrat si ze čtyř tříd, vhodné pro vstupní dveře bytů jsou pak výrobky 3. bezpečnostní třídy. Před mechanickým poškozením chrání také bezpečnostní kování a v neposlední řadě jsou klíčové bezpečnostní dveře, které by ideálně měly být z 3. bezpečnostní třídy. Velkým pomocníkem jsou také zárubně proti roztažení.
 • Při výběru firmy upřednostňujte společnosti, které se mohou prokázat patřičnými oprávněními, jsou např. členem nějaké odborné asociace či cechu, nabízí komplexní služby a v neposlední řadě se mohou  prokázat dobrými referencemi, solidní firmy Vám sestaví nabídku bezplatně.
 • Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte certifikované výrobky.
 • Důležité je také udržování přehledného prostoru před domem či bytem. V případě domů je vhodné dobré osvětlení, upravená zeleň, prostor nezakrytý stromy apod.
 • K bezpečnostním opatřením patří i ochrana cenností. Máte-li doma něco cenného, nemluvte o tom s cizími lidmi a cennosti uschovejte do trezoru. Nejdražší předměty si uložte do sejfu v bance.
 • Praktické je také vytvořit soupis cenností, jejich fotografie a zapište si jejich sériová čísla. Pokud Vám někdo tyto věci odcizí, zvýší se pravděpodobnost jejich nalezení a identifikace.
 • Základem prevence jsou také dobré vztahy se sousedy, všímání si pohybu cizích osob v domě nebo okolí. A do své domácnosti pusťte pouze známé nebo důvěryhodné osoby.
 • V případě vykradení Vašeho domova je důležité ihned opravit a ideálně posílit vstupní místa a bezpečnostní prvky. Existuje značné riziko, že se bude u vás nebo ve vašem okolí pokus o vloupání opakovat. Proto informujte o nutnosti zabezpečení i své sousedy.

Více informací k zabezpečení objektů jsou dostupné na webových stránkách www.stopvloupani.cz. a na webových stránkách projektu Zabezpečte se, kde je možné dohledat potřebné informace a rady. K dispozici je rovněž Katalog doporučených výrobků k účinné ochraně osob a majetku v rezidenčních a komerčních objektech všech kategorií, vypracovaný Cechem mechanických zámkových systémů ČR ve spolupráci s OPK MV ČR a PČR.

Autor: Ing. Tereza Pásková, manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje, 18. 6. 2024 na základě podkladů pro tvorbu článků zpracovaných Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality a Policie ČR