Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Aš

Analýza ohrožení obcí ORP Aš
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro všechny obce ORP Aš a mají potenciál způsobit vznik krizové situace
- Extrémní vítr
- Migrační vlny velkého rozsahu
- Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
- Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
- Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
- Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
- Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
objekty skupiny A nebo B a zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně

mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Biohovězí s.r.o. - Dolní Paseky; skot
Únik nebezpečné látky:
- Petainer Czech Holdings, s.r.o., zóna ohrožení, amoniak
  Přívalové srážky - 7 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Bílý Halštrov             
Hazlov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- PG Hazlov; skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Poustka; drůbež
  Přívalové srážky - 3 kritické body
Hranice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma Trojmezí s.r.o. - Trojmezí; skot
  Přívalové srážky - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Hranický potok
Krásná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Biohovězí s.r.o. - Dolní Paseky; skot
  Přívalové srážky - 3 kritické body
Podhradí
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Biohovězí s.r.o. - Dolní Paseky; skot
  Přívalové srážky - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Bílý Halštrov
Zvětšit tabulku
Analýza ohrožení obcí ORP Aš
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro všechny obce ORP Aš a mají potenciál způsobit vznik krizové situace
- Extrémní vítr
- Migrační vlny velkého rozsahu
- Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
- Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
- Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
- Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
- Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
objekty skupiny A nebo B a zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně

mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Biohovězí s.r.o. - Dolní Paseky; skot
Únik nebezpečné látky:
- Petainer Czech Holdings, s.r.o., zóna ohrožení, amoniak
  Přívalové srážky - 7 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Bílý Halštrov             
Hazlov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- PG Hazlov; skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Poustka; drůbež
  Přívalové srážky - 3 kritické body
Hranice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma Trojmezí s.r.o. - Trojmezí; skot
  Přívalové srážky - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Hranický potok
Krásná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Biohovězí s.r.o. - Dolní Paseky; skot
  Přívalové srážky - 3 kritické body
Podhradí
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Biohovězí s.r.o. - Dolní Paseky; skot
  Přívalové srážky - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Bílý Halštrov