Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Karlovy Vary

Analýza ohrožení obcí ORP Karlovy Vary
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro všechny obce ORP Karlovy Vary a mají potenciál způsobit vznik krizové situace

- Extrémní vítr
- Migrační vlny velkého rozsahu
- Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
- Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
- Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
- Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
- Narušení dodávek potravin velkého rozsahu

Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
objekty skupiny A nebo B a zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Andělská Hora
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby s.r.o. - Kolová; skot, prasata
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Lučiny; skot
   
Bečov nad Teplou
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGROWILD Nová Ves, s.r.o. - Nová Ves; prasata
- NADE, s.r.o. - Krásno; skot
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Podhora
Bochov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby s.r.o. - Kolová; skot, prasata
- AVENA ALFA s.r.o. - Bochov; skot
- Farma Údrč s.r.o. - Údrč; skot
- Milan Man - Kozlov; skot
- Palivec Pavel - Sovolusky; skot
- Jan Hájek - Mirotice; skot
- Statek Dlouhá Lomnice s.r.o. - Dlouhá Lomnice; skot
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
- Vladimír Vaňousek - Javorná; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Bražec; skot
  Přívalová povodeň - 7 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Bochovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Lomnický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ratibořský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Božičany
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Nová Role; skot, prasata, ovce
- Ing. Lukáš Pohan - Nejdek, farma Stará Suchá; skot
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Vlčí potok
Bražec
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AVENA ALFA s.r.o. - Bochov; skot
- Statek Dlouhá Lomnice s.r.o. - Dlouhá Lomnice; skot
- TFARMA spol. s r.o. - Verušičky; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Albeřice; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Bražec; skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Malá Trasovka
Březová
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby s.r.o. - Kolová; skot, prasata
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Lomnický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Černava
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Ing. Lukáš Pohan - Nejdek, farma Stará Suchá; skot
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; ovce, kozy
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Čichalov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.; skot
- TFARMA spol. s r.o. - Verušičky; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Albeřice; skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Malá Trasovka
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Trasovka
Dalovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Děpoltovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Děpoltovice; skot
- Jiří Kubernát - Mezirolí; skot
- Jiří Kubernát - Nová Role; skot, prasata, ovce
- Odeř Agrar k. s. - Odeř 40, Hroznětín; prasata
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Hory
mapa ohrožení obce
    Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Hradiště
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Petra Vraná - Stráž nad Ohří; skot
- TFARMA spol. s r.o. - Verušičky; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Albeřice; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Bražec; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Lučiny; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Malý Hlavákov; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Svatobor; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Trasovka
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Chodov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
   
Chyše
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o., skot
  Přívalová povodeň - 10 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Zvláštní povodeň, VD Žlutice
Jenišov
mapa ohrožení obce
    Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice
Karlovy Vary
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby s.r.o. - Kolová; skot, prasata
- Jiří Kubernát - Děpoltovice; skot
- Jiří Kubernát - Mezirolí; skot
- Jiří Kubernát - Nová Role; skot, prasata, ovce
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; skot
Únik nebezpečné látky:
- KV Aréna, zóna ohrožení, amoniak
  Přívalová povodeň - 9 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Vlčí potok
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice
Kolová
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby s.r.o. - Kolová; skot, prasata
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Lomnický potok
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Krásné Údolí
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO Otročín a.s. - Otročín; skot
- Eva Nováčková - Krásné Údolí, Sedlo; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Kyselka
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; skot, drůbež
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Lučiny; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Svatobor; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Mírová
mapa ohrožení obce
    Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Vlčí potok
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice
Nejdek
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Děpoltovice; skot
- Jiří Kubernát - Nová Role; skot, prasata, ovce
- Horský statek Abertamy, s.r.o. - Abertamy  (zimoviště); ovce
- Ing. Lukáš Pohan - Nejdek, farma Stará Suchá; skot
- Odeř Agrar k. s. - Odeř 40, Hroznětín; prasata
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; ovce, kozy
- Vlastimil Pokluda - Vysoká Pec - Rudné; skot
  Přívalová povodeň - 11 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Limnice
Přirozená povodeň, Q100 - Rodišovka
Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Nová Role
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Děpoltovice; skot
- Jiří Kubernát - Mezirolí; skot
- Jiří Kubernát - Nová Role; skot, prasata, ovce
- Ing. Lukáš Pohan - Nejdek, farma Stará Suchá; skot
- Odeř Agrar k. s. - Odeř 40, Hroznětín; prasata
  Přívalová povodeň - 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Přirozená povodeň, Q100 - Vlčí potok
Nové Hamry
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Vlastimil Pokluda - Vysoká Pec - Rudné; skot
  Přívalová povodeň - 8 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Otovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Mezirolí; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
  Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Otročín
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO Otročín a.s. - Otročín; skot
- Eva Nováčková - Krásné Údolí, Sedlo; skot
- František Sekáč - Toužim (Kosmová); skot
- NB Product s.r.o. - Teplá, Kladruby; skot
- Pavlína Dvorská - Hoštěc; skot
- FARMA POUTNOV s.r.o.; skot
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Podhora
Pila
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby s.r.o. - Kolová; skot, prasata
   
Pšov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma Solany, s.r.o.; prasata
- Pavel Široký - Mostec; skot
- Zemědělské družstvo Novosedly - Pšov, velkokapacitní kravín; skot
- Zemědělské družstvo Novosedly - Víska ; skot
- Zemědělské družstvo vlastníků Manětín; skot
  Přívalová povodeň - 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Zvláštní povodeň, VD Žlutice
Sadov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Mezirolí; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; skot, drůbež
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Smolné Pece
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Děpoltovice; skot
- Jiří Kubernát - Mezirolí; skot
- Jiří Kubernát - Nová Role; skot, prasata, ovce
- Ing. Lukáš Pohan - Nejdek, farma Stará Suchá; skot
- Odeř Agrar k. s. - Odeř 40, Hroznětín; prasata
  Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Stanovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby s.r.o. - Kolová; skot, prasata
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
- Vladimír Vaňousek - Javorná; skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Lomnický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Stružná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AVENA ALFA s.r.o. - Bochov; skot
- Statek Dlouhá Lomnice s.r.o. - Dlouhá Lomnice; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Bražec; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Lomnický potok
Šemnice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; skot, drůbež
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Lučiny; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Svatobor; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Štědrá
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Pavel Široký - Mostec; skot
- Milan Man - Kozlov; skot
- Palivec Pavel - Sovolusky; skot
- Zemědělské družstvo Novosedly - Pšov, velkokapacitní kravín; skot
- Zemědělské družstvo vlastníků Manětín; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Zvláštní povodeň, VD Žlutice
Teplička
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Toužim
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO Otročín a.s. - Otročín; skot
- Česká drůbež s.r.o. - Toužim, kuřice
- Eva Nováčková - Krásné Údolí, Sedlo; skot
- Farma Teplá spol. s r.o., Erps Tomáš; drůbež
- František Sekáč - Toužim (Kosmová); skot
- Josef Chára, Chyše - farma Toužim; skot
- Milan Man - Kozlov; skot
- NB Product s.r.o. - Teplá, Kladruby; skot
- Palivec Pavel - Sovolusky; skot
- PROBITAS spol. s r.o. - Klášter; skot
- Jan Hájek - Mirotice; skot
- Tóthová Petra - Šafářské Domky; skot
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Přirozená povodeň, Q100 - Úterský potok
Útvina
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO Otročín a.s. - Otročín; skot
- Česká drůbež s.r.o. - Toužim, kuřice
- Eva Nováčková - Krásné Údolí, Sedlo; skot
- František Sekáč - Toužim (Kosmová); skot
- Josef Chára, Chyše - farma Toužim; skot
- Milan Man - Kozlov; skot
- Jan Hájek - Mirotice; skot
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
- Vladimír Vaňousek - Javorná; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Valeč
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Dudek Matěj - Bělá; skot
- TFARMA spol. s r.o. - Verušičky; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Albeřice; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Malý Hlavákov; skot
  Přívalová povodeň - 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Blšanka
Verušičky
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma Údrč s.r.o. - Údrč; skot
- Dudek Matěj - Bělá; skot
- TFARMA spol. s r.o. - Verušičky; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Albeřice; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Malý Hlavákov; skot
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.; skot
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Malá Trasovka
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Trasovka
Vrbice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Dudek Matěj - Bělá; skot
- TFARMA spol. s r.o. - Verušičky; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Malý Hlavákov; skot
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Trasovka
Vysoká Pec
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Vlastimil Pokluda - Vysoká Pec - Rudné; skot
  Přívalová povodeň - 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Žlutice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma Údrč s.r.o. - Údrč; skot
- Pavel Široký - Mostec; skot
- Palivec Pavel - Sovolusky; skot
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.; skot
- TFARMA spol. s r.o. - Verušičky; skot
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.; skot
- Zemědělské družstvo Novosedly - Pšov, velkokapacitní kravín; skot
- Zemědělské družstvo Novosedly - Víska ; skot
  Přívalová povodeň - 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Malá Trasovka
Přirozená povodeň, Q100 - Ratibořský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Trasovka
Zvláštní povodeň, VD Žlutice
Zvětšit tabulku
Analýza ohrožení obcí ORP Karlovy Vary
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro všechny obce ORP Karlovy Vary a mají potenciál způsobit vznik krizové situace

- Extrémní vítr
- Migrační vlny velkého rozsahu
- Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
- Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
- Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
- Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
- Narušení dodávek potravin velkého rozsahu

Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
objekty skupiny A nebo B a zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Andělská Hora
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby s.r.o. - Kolová; skot, prasata
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Lučiny; skot
   
Bečov nad Teplou
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGROWILD Nová Ves, s.r.o. - Nová Ves; prasata
- NADE, s.r.o. - Krásno; skot
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Podhora
Bochov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby s.r.o. - Kolová; skot, prasata
- AVENA ALFA s.r.o. - Bochov; skot
- Farma Údrč s.r.o. - Údrč; skot
- Milan Man - Kozlov; skot
- Palivec Pavel - Sovolusky; skot
- Jan Hájek - Mirotice; skot
- Statek Dlouhá Lomnice s.r.o. - Dlouhá Lomnice; skot
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
- Vladimír Vaňousek - Javorná; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Bražec; skot
  Přívalová povodeň - 7 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Bochovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Lomnický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ratibořský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Božičany
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Nová Role; skot, prasata, ovce
- Ing. Lukáš Pohan - Nejdek, farma Stará Suchá; skot
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Vlčí potok
Bražec
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AVENA ALFA s.r.o. - Bochov; skot
- Statek Dlouhá Lomnice s.r.o. - Dlouhá Lomnice; skot
- TFARMA spol. s r.o. - Verušičky; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Albeřice; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Bražec; skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Malá Trasovka
Březová
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby s.r.o. - Kolová; skot, prasata
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Lomnický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Černava
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Ing. Lukáš Pohan - Nejdek, farma Stará Suchá; skot
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; ovce, kozy
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Čichalov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.; skot
- TFARMA spol. s r.o. - Verušičky; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Albeřice; skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Malá Trasovka
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Trasovka
Dalovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Děpoltovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Děpoltovice; skot
- Jiří Kubernát - Mezirolí; skot
- Jiří Kubernát - Nová Role; skot, prasata, ovce
- Odeř Agrar k. s. - Odeř 40, Hroznětín; prasata
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Hory
mapa ohrožení obce
    Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Hradiště
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Petra Vraná - Stráž nad Ohří; skot
- TFARMA spol. s r.o. - Verušičky; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Albeřice; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Bražec; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Lučiny; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Malý Hlavákov; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Svatobor; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Trasovka
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Chodov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
   
Chyše
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o., skot
  Přívalová povodeň - 10 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Zvláštní povodeň, VD Žlutice
Jenišov
mapa ohrožení obce
    Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice
Karlovy Vary
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby s.r.o. - Kolová; skot, prasata
- Jiří Kubernát - Děpoltovice; skot
- Jiří Kubernát - Mezirolí; skot
- Jiří Kubernát - Nová Role; skot, prasata, ovce
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; skot
Únik nebezpečné látky:
- KV Aréna, zóna ohrožení, amoniak
  Přívalová povodeň - 9 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Vlčí potok
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice
Kolová
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby s.r.o. - Kolová; skot, prasata
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Lomnický potok
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Krásné Údolí
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO Otročín a.s. - Otročín; skot
- Eva Nováčková - Krásné Údolí, Sedlo; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Kyselka
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; skot, drůbež
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Lučiny; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Svatobor; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Mírová
mapa ohrožení obce
    Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Vlčí potok
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice
Nejdek
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Děpoltovice; skot
- Jiří Kubernát - Nová Role; skot, prasata, ovce
- Horský statek Abertamy, s.r.o. - Abertamy  (zimoviště); ovce
- Ing. Lukáš Pohan - Nejdek, farma Stará Suchá; skot
- Odeř Agrar k. s. - Odeř 40, Hroznětín; prasata
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; ovce, kozy
- Vlastimil Pokluda - Vysoká Pec - Rudné; skot
  Přívalová povodeň - 11 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Limnice
Přirozená povodeň, Q100 - Rodišovka
Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Nová Role
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Děpoltovice; skot
- Jiří Kubernát - Mezirolí; skot
- Jiří Kubernát - Nová Role; skot, prasata, ovce
- Ing. Lukáš Pohan - Nejdek, farma Stará Suchá; skot
- Odeř Agrar k. s. - Odeř 40, Hroznětín; prasata
  Přívalová povodeň - 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Přirozená povodeň, Q100 - Vlčí potok
Nové Hamry
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Vlastimil Pokluda - Vysoká Pec - Rudné; skot
  Přívalová povodeň - 8 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Otovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Mezirolí; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
  Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Otročín
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO Otročín a.s. - Otročín; skot
- Eva Nováčková - Krásné Údolí, Sedlo; skot
- František Sekáč - Toužim (Kosmová); skot
- NB Product s.r.o. - Teplá, Kladruby; skot
- Pavlína Dvorská - Hoštěc; skot
- FARMA POUTNOV s.r.o.; skot
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Podhora
Pila
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby s.r.o. - Kolová; skot, prasata
   
Pšov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma Solany, s.r.o.; prasata
- Pavel Široký - Mostec; skot
- Zemědělské družstvo Novosedly - Pšov, velkokapacitní kravín; skot
- Zemědělské družstvo Novosedly - Víska ; skot
- Zemědělské družstvo vlastníků Manětín; skot
  Přívalová povodeň - 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Zvláštní povodeň, VD Žlutice
Sadov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Mezirolí; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; skot, drůbež
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Smolné Pece
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Děpoltovice; skot
- Jiří Kubernát - Mezirolí; skot
- Jiří Kubernát - Nová Role; skot, prasata, ovce
- Ing. Lukáš Pohan - Nejdek, farma Stará Suchá; skot
- Odeř Agrar k. s. - Odeř 40, Hroznětín; prasata
  Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Stanovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby s.r.o. - Kolová; skot, prasata
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
- Vladimír Vaňousek - Javorná; skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Lomnický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Stružná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AVENA ALFA s.r.o. - Bochov; skot
- Statek Dlouhá Lomnice s.r.o. - Dlouhá Lomnice; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Bražec; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Lomnický potok
Šemnice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; skot, drůbež
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Lučiny; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Svatobor; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Štědrá
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Pavel Široký - Mostec; skot
- Milan Man - Kozlov; skot
- Palivec Pavel - Sovolusky; skot
- Zemědělské družstvo Novosedly - Pšov, velkokapacitní kravín; skot
- Zemědělské družstvo vlastníků Manětín; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Zvláštní povodeň, VD Žlutice
Teplička
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Toužim
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO Otročín a.s. - Otročín; skot
- Česká drůbež s.r.o. - Toužim, kuřice
- Eva Nováčková - Krásné Údolí, Sedlo; skot
- Farma Teplá spol. s r.o., Erps Tomáš; drůbež
- František Sekáč - Toužim (Kosmová); skot
- Josef Chára, Chyše - farma Toužim; skot
- Milan Man - Kozlov; skot
- NB Product s.r.o. - Teplá, Kladruby; skot
- Palivec Pavel - Sovolusky; skot
- PROBITAS spol. s r.o. - Klášter; skot
- Jan Hájek - Mirotice; skot
- Tóthová Petra - Šafářské Domky; skot
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Přirozená povodeň, Q100 - Úterský potok
Útvina
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO Otročín a.s. - Otročín; skot
- Česká drůbež s.r.o. - Toužim, kuřice
- Eva Nováčková - Krásné Údolí, Sedlo; skot
- František Sekáč - Toužim (Kosmová); skot
- Josef Chára, Chyše - farma Toužim; skot
- Milan Man - Kozlov; skot
- Jan Hájek - Mirotice; skot
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; skot
- Vladimír Vaňousek - Javorná; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Valeč
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Dudek Matěj - Bělá; skot
- TFARMA spol. s r.o. - Verušičky; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Albeřice; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Malý Hlavákov; skot
  Přívalová povodeň - 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Blšanka
Verušičky
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma Údrč s.r.o. - Údrč; skot
- Dudek Matěj - Bělá; skot
- TFARMA spol. s r.o. - Verušičky; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Albeřice; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Malý Hlavákov; skot
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.; skot
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Malá Trasovka
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Trasovka
Vrbice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Dudek Matěj - Bělá; skot
- TFARMA spol. s r.o. - Verušičky; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Malý Hlavákov; skot
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Trasovka
Vysoká Pec
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Vlastimil Pokluda - Vysoká Pec - Rudné; skot
  Přívalová povodeň - 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Žlutice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma Údrč s.r.o. - Údrč; skot
- Pavel Široký - Mostec; skot
- Palivec Pavel - Sovolusky; skot
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.; skot
- TFARMA spol. s r.o. - Verušičky; skot
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.; skot
- Zemědělské družstvo Novosedly - Pšov, velkokapacitní kravín; skot
- Zemědělské družstvo Novosedly - Víska ; skot
  Přívalová povodeň - 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Malá Trasovka
Přirozená povodeň, Q100 - Ratibořský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Trasovka
Zvláštní povodeň, VD Žlutice