Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Kraslice

Analýza ohrožení obcí ORP Kraslice
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro všechny obce ORP Kraslice a mají potenciál způsobit vznik krizové situace
- Extrémní vítr
- Migrační vlny velkého rozsahu
- Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
- Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
- Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
- Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
- Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
objekty skupiny A nebo B a zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Bublava
mapa ohrožení obce
    Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Bublavský potok
Jindřichovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat
- Ing. Lukáš Pohan - Nejdek, farma Stará Suchá; skot
- Josef Maroušek - Rotava (Sluníčko); ovce
- NADE, s.r.o. - Smolná; ovce
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; ovce, kozy
- Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o.; ovce, kozy
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Šindelová; ovce, kozy
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Rotava
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Kraslice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Josef Maroušek - Rotava (Sluníčko); ovce
- NADE, s.r.o. - Smolná; ovce
- Naturland s.r.o. - Luby (Opatov); skot
- RVES BUBLAVA, s.r.o. - Bublava; skot, ovce
- Štefan Salva zemědělská výroba s.r.o. - Kraslice, Mlýnská; skot
  Přívalová povodeň - 17 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Bublavský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Kamenný potok
Přirozená povodeň, Q100 - Stříbrný potok
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Oloví
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- David Bitto - Krajková; kachny
- Jiří Skalický - Libnov; skot
- NADE, s.r.o. - Smolná; ovce
- Štefan Salva zemědělská výroba s.r.o. - Kraslice, Mlýnská; skot
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Přebuz
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Vlastimil Pokluda - Vysoká Pec - Rudné; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Rotava
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Josef Maroušek - Rotava (Sluníčko); ovce
- NADE, s.r.o. - Smolná; ovce
- Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o.; ovce, kozy
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Šindelová; ovce, kozy
- Štefan Salva zemědělská výroba s.r.o. - Kraslice, Mlýnská; skot
  Přívalová povodeň - 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Rotava
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Stříbrná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Josef Maroušek - Rotava (Sluníčko); ovce
- NADE, s.r.o. - Smolná; ovce
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Šindelová; ovce, kozy
  Přívalová povodeň - 9 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Stříbrný potok
Šindelová
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Josef Maroušek - Rotava (Sluníčko); ovce
- NADE, s.r.o. - Smolná; ovce
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; ovce, kozy
- Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o.; ovce, kozy
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Šindelová; ovce, kozy
- Vlastimil Pokluda - Vysoká Pec - Rudné; skot
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Rotava
Zvětšit tabulku
Analýza ohrožení obcí ORP Kraslice
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro všechny obce ORP Kraslice a mají potenciál způsobit vznik krizové situace
- Extrémní vítr
- Migrační vlny velkého rozsahu
- Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
- Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
- Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
- Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
- Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
objekty skupiny A nebo B a zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Bublava
mapa ohrožení obce
    Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Bublavský potok
Jindřichovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat
- Ing. Lukáš Pohan - Nejdek, farma Stará Suchá; skot
- Josef Maroušek - Rotava (Sluníčko); ovce
- NADE, s.r.o. - Smolná; ovce
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; ovce, kozy
- Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o.; ovce, kozy
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Šindelová; ovce, kozy
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Rotava
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Kraslice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Josef Maroušek - Rotava (Sluníčko); ovce
- NADE, s.r.o. - Smolná; ovce
- Naturland s.r.o. - Luby (Opatov); skot
- RVES BUBLAVA, s.r.o. - Bublava; skot, ovce
- Štefan Salva zemědělská výroba s.r.o. - Kraslice, Mlýnská; skot
  Přívalová povodeň - 17 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Bublavský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Kamenný potok
Přirozená povodeň, Q100 - Stříbrný potok
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Oloví
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- David Bitto - Krajková; kachny
- Jiří Skalický - Libnov; skot
- NADE, s.r.o. - Smolná; ovce
- Štefan Salva zemědělská výroba s.r.o. - Kraslice, Mlýnská; skot
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Přebuz
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Vlastimil Pokluda - Vysoká Pec - Rudné; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Rotava
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Josef Maroušek - Rotava (Sluníčko); ovce
- NADE, s.r.o. - Smolná; ovce
- Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o.; ovce, kozy
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Šindelová; ovce, kozy
- Štefan Salva zemědělská výroba s.r.o. - Kraslice, Mlýnská; skot
  Přívalová povodeň - 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Rotava
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Stříbrná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Josef Maroušek - Rotava (Sluníčko); ovce
- NADE, s.r.o. - Smolná; ovce
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Šindelová; ovce, kozy
  Přívalová povodeň - 9 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Stříbrný potok
Šindelová
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Josef Maroušek - Rotava (Sluníčko); ovce
- NADE, s.r.o. - Smolná; ovce
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; ovce, kozy
- Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o.; ovce, kozy
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Šindelová; ovce, kozy
- Vlastimil Pokluda - Vysoká Pec - Rudné; skot
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Rotava