Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Ostrov

Analýza ohrožení obcí ORP Ostrov
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro všechny obce ORP Ostrov a mají potenciál způsobit vznik krizové situace
- Extrémní vítr
- Migrační vlny velkého rozsahu
- Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
- Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
- Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
- Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
- Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
objekty skupiny A nebo B a zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Abertamy
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Horský statek Abertamy, s.r.o. - Abertamy (zimoviště); ovce
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Boží Dar
mapa ohrožení obce
    Přívalová povodeň - 3 kritické body
Doupovské Hradiště
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; skot, drůbež
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Lučiny; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Svatobor; skot
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Hájek
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; skot, drůbež
- ODEŘSKÝ STATEK a.s. - Hroznětín, skot
skupina B:
ČEPRO, a. s. - sklad Hájek, nafta motorová
 
Horní Blatná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Horský statek Abertamy, s.r.o. - Abertamy (zimoviště); ovce
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Hroznětín
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Děpoltovice; skot
- Jiří Kubernát - Mezirolí; skot
- Odeř Agrar k. s. - Odeř 40, Hroznětín; prasata
- ODEŘSKÝ STATEK a.s. - Hroznětín, skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Jáchymov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Horský statek Abertamy, s.r.o. - Abertamy (zimoviště); ovce
  Přívalová povodeň - 7 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Eliášův potok
Přirozená povodeň, Q100 - Jáchymovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Veseřice
Krásný Les
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Petra Vraná - Stráž nad Ohří; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Merklín
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Horský statek Abertamy, s.r.o. - Abertamy (zimoviště); ovce
- Odeř Agrar k. s. - Odeř 40, Hroznětín; prasata
- ODEŘSKÝ STATEK a.s. - Hroznětín, skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Bílá Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Eliášův potok
Ostrov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- ODEŘSKÝ STATEK a.s. - Hroznětín, skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; skot, drůbež
Únik nebezpečné látky:
- ZS Ostrov, zóna ohrožení, amoniak
  Přívalová povodeň - 18 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Jáchymovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Pernink
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Horský statek Abertamy, s.r.o. - Abertamy (zimoviště); ovce
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Bílá Bystřice
Potůčky
mapa ohrožení obce
    Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Černá
Stráž nad Ohří
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Petra Vraná - Stráž nad Ohří; skot
  Přívalová povodeň - 8 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Velichov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; skot, drůbež
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Vojkovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Petra Vraná - Stráž nad Ohří; skot
  Přívalová povodeň - 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Zvětšit tabulku
Analýza ohrožení obcí ORP Ostrov
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro všechny obce ORP Ostrov a mají potenciál způsobit vznik krizové situace
- Extrémní vítr
- Migrační vlny velkého rozsahu
- Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
- Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
- Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
- Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
- Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
objekty skupiny A nebo B a zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Abertamy
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Horský statek Abertamy, s.r.o. - Abertamy (zimoviště); ovce
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Boží Dar
mapa ohrožení obce
    Přívalová povodeň - 3 kritické body
Doupovské Hradiště
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; skot, drůbež
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Lučiny; skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Svatobor; skot
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Hájek
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; skot, drůbež
- ODEŘSKÝ STATEK a.s. - Hroznětín, skot
skupina B:
ČEPRO, a. s. - sklad Hájek, nafta motorová
 
Horní Blatná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Horský statek Abertamy, s.r.o. - Abertamy (zimoviště); ovce
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Hroznětín
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Jiří Kubernát - Děpoltovice; skot
- Jiří Kubernát - Mezirolí; skot
- Odeř Agrar k. s. - Odeř 40, Hroznětín; prasata
- ODEŘSKÝ STATEK a.s. - Hroznětín, skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Jáchymov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Horský statek Abertamy, s.r.o. - Abertamy (zimoviště); ovce
  Přívalová povodeň - 7 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Eliášův potok
Přirozená povodeň, Q100 - Jáchymovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Veseřice
Krásný Les
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Petra Vraná - Stráž nad Ohří; skot
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Merklín
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Horský statek Abertamy, s.r.o. - Abertamy (zimoviště); ovce
- Odeř Agrar k. s. - Odeř 40, Hroznětín; prasata
- ODEŘSKÝ STATEK a.s. - Hroznětín, skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Bílá Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Eliášův potok
Ostrov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- ODEŘSKÝ STATEK a.s. - Hroznětín, skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; skot, drůbež
Únik nebezpečné látky:
- ZS Ostrov, zóna ohrožení, amoniak
  Přívalová povodeň - 18 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Jáchymovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Pernink
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Horský statek Abertamy, s.r.o. - Abertamy (zimoviště); ovce
  Přívalová povodeň - 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Bílá Bystřice
Potůčky
mapa ohrožení obce
    Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Černá
Stráž nad Ohří
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Petra Vraná - Stráž nad Ohří; skot
  Přívalová povodeň - 8 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Velichov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; skot, drůbež
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Vojkovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Petra Vraná - Stráž nad Ohří; skot
  Přívalová povodeň - 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice