Informační centrum IZS

Informační centrum IZS NENÍ TÍSŇOVÁ LINKA! Pokud jste v ohrožení, volejte 112!

Informační centrum IZS slouží pro případy mimořádných událostí s hromadným postižením osob, případně k jiným mimořádným událostem, o nichž bude veřejnost informována prostřednictvím médií.

Zde se může veřejnost dotazovat na konkrétní osoby, které se staly nebo mohly stát poškozenými mimořádnou událostí (kde se nachází apod.).

Operátor se bude ptát, kdo volá a v jakém je vztahu k dotazované osobě. Případně bude požadovat další údaje, které pomohou identifikovat poptávanou osobu.

Informace z místa mimořádné události se nepřetržitě vyvíjí a upřesňují podle času a rozsahu události. Při prvním zavolání nemusí být ještě potřebné údaje k dispozici.

Respektujte pokyny operátora.

Informační centrum IZS se v odůvodněných případech může využít i pro jiné vhodné účel, při kterých je potřebné umožnit občanům získání operativních informací. O takovém případu zprovoznění linky bude veřejnost rovněž informována cestou médií.

V době mimo aktivaci informačního centra IZS, je volajícímu přehrána informace, že se dovolal na informační linku IZS Karlovarského kraje a linka momentálně není aktivní.

Volání na informační linku je zpoplatněno podle ceníku operátora volajícího, a to jako volání do neveřejné sítě 950. 

Informační centrum IZS: 950 380 180