Metodiky

1. Školení, vzdělávání

Příručka pro starosty obcí k řešení mimořádných a krizových situací.doc

Příručka pro přípravu techniků ochrany obyvatelstva.pdf

Studijní texty k problematice bezpečnosti: 

Výkladový slovník pojmů krizového řízení (2018).pdf

2. Integrovaný záchranný systém, cvičení

3. Krizové řízení, plánování, krizové štáby, kritická infrastruktura

Metodika zajištění ochrany kritické infrastruktury v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie.pdf

Metodika zpracování krizových plánů.pdf (schválená dne 12. 7. 2011)

Metodika zpracování plánů krizové připravenosti.pdf (schválená dne 22. 12. 2011)

Směrnice Ministerstva vnitra a Pomůcka krizového řízení pro vedení evidence údajů o přechodových změnách pobytu osob za krizových stavů.pdf

  • Směrnice Ministerstva vnitra o stanovení postupů a působností orgánů obce a orgánů kraje při vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle § 39d a § 39e zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, vydán dne 12. prosince 2013)
  • Pomůcka krizového řízení o stanovení jednotných pravidel vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí podle § 39d a §39e zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, vydán dne 12. prosince 2013)

4. Obnova území

5. Ochrana obyvatelstva

Metodika zprovoznění asistenčního centra pomoci.pdf

Metodika zprovoznění evakuačního střediska a materiální základny humanitární pomoci, včetně grafických značek a označení ES.zip

Pokyny pro obyvatelstvo při evakuaci včetně formulářů k označení vstupních dveří bytů a domů.pdf

Právní stanovisko k pravomocem a postupu odpovědných orgánů při evakuaci obyvatelstva, pokud je tato evakuovanými osobami odmítána.pdf

6. Povodně, prevence závažných havárií, chemické látky

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek.pdf

Pravidla základní hygieny po záplavách – leták.pdf

Žijeme v záplavovém území (příručka ke shlédnutí online)

7. Humanitární a dobrovolnická pomoc

Humanitární pomoc v České republice.pdf

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech (základní informace o dobrovolnické službě, často kladené otázky a dokumenty ke stažení online na webu MV ČR)

8. Požární prevence

Koncepce požární prevence 2018 - 2021.pdf

9. Jednotky požární ochrany

Metodika zřizování JSDHO (2014).pdf

Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků.pdf