Stálé úkryty - postup vyřazení z evidence úkrytového fondu HZS Karlovarského kraje

Proces vyřazování stálého úkrytu z evidence úkrytového fondu HZS Karlovarského kraje a změna v užívání stavby.

Žádost o vyřazení stálého úkrytu z evidence úkrytového fondu 

K vyřazení stálého úkrytu z evidence úkrytového fondu HZS Karlovarského kraje je nutno zaslat požadavek k rukám ředitele HZS Karlovarského kraje na adresu Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary. 

V žádosti o vyřazení stálého úkrytu z evidence úkrytového fondu uveďte:

  • evidenční číslo stálého úkrytu,
  • adresa dislokace stálého úkrytu,
  • důvod žádosti o vyřazení stálého úkrytu z evidence úkrytového fondu,
  • podpis majitele, razítko a telefonní číslo.

Přílohy k žádosti o vyřazení stálého úkrytu z úkrytového fondu:

  • výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví stálého úkrytu.

Vzor žádosti o vyřazení stálého úkrytu z úkrytového fondu ke stažení:

Rozhodnutí o vyřazení stálého úkrytu z evidence úkrytového fondu 

HZS Karlovarského kraje kontaktuje vlastníka stálého úkrytu po obdržení žádosti o vyřazení stálého úkrytu z evidence úkrytového fondu HZS Karlovarského kraje a provede kontrolu krytu k posouzení jeho aktuálního stavu. Na jejím základě rozhodne o případném vyřazení stálého úkrytu z evidence úkrytového fondu HZS Karlovarského kraje.

Změna v užívání stavby

Na základě rozhodnutí o vyřazení stálého úkrytu z evidence úkrytového fondu může vlastník stavby požádat i o změnu v užívání v souladu s ustanoveními § 126 a 127 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

Kontakty pro řešení případných dotazů

Případné dotazy ke stálým úkrytům v evidenci úkrytového fondu HZS Karlovarského kraje Vám zodpovědí příslušníci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Karlovarského kraje na telefonních číslech

  • 950 370 281
  • 950 370 275