Ty to zvládneš - Záchrana života u dopravní nehody

VLASTNÍ BEZPEČNOST

I život zachránce je na silnici v ohrožení. Mysli na svoje bezpečí!
Místo nehody je nebezpečné nejen pro zraněné. Zastav na bezpečném místě, co nejblíže krajnici, zapni výstražná světla, zatáhni ruční brzdu, oblékni si reflexní vestu a označ nehodu výstražným trojúhelníkem. Zajisti bezpečnost na místě nehody tak, abys neohrozil život svůj, tvých spolucestujících, zraněných, ostatních přítomných a projíždějících. Pak se teprve můžeš vrhnout do záchrany zraněných. Nezapomeň na autolékárničku a mobilní telefon – budeš je potřebovat!!

 

 

BEZPEČNOST BLÍZKÝCH

Mysli také na bezpečí svých blízkých, než začneš zachraňovat zraněné.
V místě a blízkém okolí nehody by se měli pohybovat pouze zachránci. Ostatní, včetně tvých spolucestujících, se musí vzdálit do bezpečí, nejlépe mimo silnici - za svodidla.
 

  

NEPOKLÁDEJ TELEFON

Nepokládej telefon, nebudeš v tom sám.
Volej na tísňovou linku 155 nebo 112. Řekni operátorovi, kde se nehoda nachází, stav a počet zraněných. Operátor automaticky aktivuje ostatní složky záchranného systému. Nezavěšuj a telefon si přepni na hlasitý odposlech, abys mohl zahájit záchranu. Operátoři ti budou oporou a poradí ti, jak poskytnout první pomoc zraněným. Pokud to je třeba, operátor bude s tebou v kontaktu až do příjezdu profesionálních záchranářů.  Hovor ukončuje vždy operátor!
 
 
 

VIDITELNOST

U zachraňování musíš být viděn, jinak můžeš být další obětí.
Za snížené viditelnosti je místo nehody několikanásobně nebezpečné pro všechny. Reflexní prvky mohou v takovou chvíli zachránit život.
 

 

KOUŘ

Pára z chladiče není kouř a neznamená, že auto hoří. Snaž se správně posoudit riziko.
Téměř u všech závažných dopravních nehod dojde k proražení chladiče. Uniklá chladicí kapalina společně s horkým motorem vytvoří páru. Pokud nevidíš plameny, neboj se, že auto hoří. Pokud to lze, zajisti havarované vozidlo proti pohybu zatažením ruční brzdy a vypni zapalování. Při záchraně si vždy dávej pozor na neaktivované airbagy v poškozeném autě.  
 
 

KRVÁCENÍ

Pokud vykrvácí, už mu život nikdo nezachrání.
Pokud zraněný masivně krvácí, na nic nečekej a krvácení zastav přímým stlačením prsty v ráně. Bojuješ o vteřiny. Chraň sám sebe, použij gumové rukavice z lékárničky, kterou máš u sebe.
  
 

KŘIK

Nejen ti, co křičí o pomoc, jí potřebují co nejrychleji.
Je důležité správně vyhodnotit závažnost poranění osob. U život ohrožujících zranění máš na poskytnutí první pomoci jen pár minut, někdy i vteřin. Zranění v akutním ohrožení života, bývají většinou potichu.
  
 

STRES

Neztrácej nervy. To, že jsi někoho srazil ještě neznamená, že mu nemůžeš pomoci.
I v případě, že dopravní nehodu způsobíš ty, neznamená to, že zraněným nemůžeš zachránit život. Neztrácej hlavu. Volej na tísňovou linku 155 nebo 112. Operátoři ti budou oporou a poradí ti, jak poskytnout první pomoc zraněným. Pokud to je třeba, operátor bude s tebou v kontaktu až do příjezdu profesionálních záchranářů.
 

 

PÁTEŘ

Nenech ho zemřít jen proto, že se s ním bojíš pohnout.
U každé závažné dopravní nehody je vysoké riziko poranění páteře, ale strach zachránce z případného dalšího poškození nesmí ohrožovat život zraněného. S poraněním páteře má šanci na život, bez dýchání nikoliv. Proto, nejprve zjisti stav vědomí zraněného a to přímo na místě kde se nachází - pokud nereaguje na oslovení a zatřesení ramenem, je v bezvědomí. Tento stav je nutné řešit co nejrychleji. Je důležité, aby zraněný v bezvědomí dostatečně dýchal. Musíš mu uvolnit dýchací cesty - zaklonit hlavu, zvednout bradu a zjistit stav dýchání. Stav dechu zjišťuješ pohledem, poslechem a cítěním proudu vydechovaného vzduchu po dobu 10 vteřin. Během této doby se musí zraněný alespoň 2 krát nadechnout. Pokud zraněný v bezvědomí začal dýchat, je potřeba mu udržovat volné dýchací cesty do příjezdu profesionálních záchranářů.
   
 

DÝCHÁNÍ A SRDEČNÍ MASÁŽ

Pokud nedýchá, musíš mu zaklonit hlavu a zvednout bradu - uvolníš tím dýchací cesty.
Nejprve zjisti stav vědomí zraněného a to přímo na místě kde se nachází - pokud nereaguje na oslovení a zatřesení ramenem, je v bezvědomí. Tento stav je nutné řešit co nejrychleji. Je důležité, aby zraněný v bezvědomí dostatečně dýchal. Musíš mu uvolnit dýchací cesty - zaklonit hlavu, zvednout bradu a zjistit stav dýchání. Stav dechu zjišťuješ pohledem, poslechem a cítěním proudu vydechovaného vzduchu po dobu 10 vteřin. Během této doby se musí zraněný alespoň 2 krát nadechnout. Pokud zraněný v bezvědomí začal dýchat, je potřeba mu udržovat volné dýchací cesty do příjezdu profesionálních záchranářů. Když nedýchá ani po záklonu hlavy, je jediná šance na záchranu srdeční masáž. Pokud zraněný nedýchá a nebo nedýchá normálně (ojedinělé lapavé nádech nebo hlasité vzdechy není možno považovat za normální dýchání), zkus jej z vozidla vytáhnout a začni s resuscitaci. Zraněného polož na záda, klekni si z boku jeho hrudníku. Polož obě ruce na střed jeho hrudníku a propleť své prsty. Stlačuj hrudník do hloubky 5 -6 cm, po každém stlačení tlak uvolni, ale neztrácej kontakt s hrudníkem. Stlačuj frekvencí 100 - 120 stalčení za minutu. Pokud víš jak na to, prováděj stlačování hrudníku a umělé dýchání v poměru 30:2.