Dohledová služba ve škole

Praxe stále ukazuje, že i v dnešní době moderních technologií je přítomnost lidského faktoru v oblasti bezpečnosti nezastupitelná! 

Po tragické události na obchodní akademii ve Žďáru nad Sázavou v roce 2014 se řada škol v České republice začala aktivněji zabývat zajištěním bezpečnosti svých žáků a to především v souvislosti se vstupem nepovolaných osob, či agresivních útočníků do budovy školy. S celosvětově přibývajícími případy ozbrojených či agresivních útočníků ve školách se běžně setkáváme s vybavováním škol moderními technologiemi, zejména kamerovými systémy a elektronickými docházkovými systémy.

Dohledová služba ve škole_SPOT.mp4, (44,53 MB)

Metodika "Dohledová služba ve škole" byla vytvořena odborem bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje jako reakce na nekomplexní, roztříštěné a individuální přístupy jednotlivých škol k problematice bezpečnostního dohledu a při zřizování pracovníků dohledové služby. V rámci České republiky nebyl nalezen žádný ucelený materiál, který by pojednával o konceptu dohledové služby ve škole. Metodika je určena pro ředitele základních a středních škol v Karlovarském kraji a pro jejich zřizovatele. (Dokument lze využít rovněž i mimo území Karlovarského kraje.) 


Cílem materiálu je pomoci školám, které chtějí zvýšit svoji bezpečnost prostřednictvím zřízení dohledové služby a zároveň sjednotit základní pilíře fungování dohledové služby ve škole za účelem zvýšení její efektivity.


Metodika přináší odpovědi na otázky, které mohou při zvažování zřízení dohledové služby ve škole vyvstat. Pomocí provázaných kapitol a zkušeností z praxe poradí například s vhodným postupem pro výběr pracovníka, sestavením optimální pracovní náplně s přihlédnutím k jednotlivým specifikům dané školy, či přehledně představí možné zdroje financování.

Hlavním účelem pracovníka dohledové služby ve škole je minimalizace rizik spojených s nebezpečím z venkovního prostředí například v podobě cizích osob, či agresivních rodičů, jelikož právě tento pracovník zajišťuje prvotní styk s osobami vstupujícími do školy.

 

Metodika Dohledová služba ve škole.pdf,(1,62 MB)

Metodika Dohledová služba ve škole - verze pro tisk - brožura.pdf,(2,37 MB)

 

Videoprůvodce metodikou:  Dohledová služba ve škole_PRŮVODCE.mp4, (857,09 MB)


V případě dotazů se můžete obracet na Ing. Terezu Páskovou, manažerku prevence kriminality Karlovarského kraje (tereza [dot] paskova [at] kr-karlovarsky [dot] cz; 736 650 140, 354 222 189). 

Metodický dokument "Dohledová služba ve škole" kvituje i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Newsletter Asociace bezpečná škola 02/2023

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

AKTUALITY

11. 5. 2021 Aktuální nabídka financování - Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech


Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech vzhledem k aktuálnímu zůstatku finančních prostředků nabízí školám 
možnost čerpat finanční prostředky na pracovníka dohledové služby ve škole po dobu září 2021 – leden 2022 (eventuálně i prodloužení).
Pokud je pracovník zaměstnán na plný úvazek, může být podpořen částkou až ve výši 15 000 Kč hrubé mzdy.
V případě zájmu o financování se můžete obrátit na Mgr. Janu Belblovou, ředitelku odboru zaměstnanosti a EU Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Karlových Varech (jana [dot] belblova [at] uradprace [dot] cz, 950 125 322).