Duševní zdraví

Vzdělávací akce:
13.-20. února 2024
- Týden pro wellbeing ve škole (Partnerství pro vzdělávání 2030+, z. ú.) - k dispozici a případnému využití je řada webinářů a dalších materiálů z oblasti podpory duševního zdraví
 

Záznamy z akcí (webináře ad.):
Úřad Vlády ČR - Konference Inovativní postupy v oblasti duševního zdraví a udržitelnost systémů zdravotní péče: Česko jako lídr EU? 
Záznam konference naleznete zde.  (ze dne 29. 5. 2024)
Mediální výstup k vybranému tématu konference zde
 

Platforma krajských koordinátorů pro duševní zdraví
I. blok - Školy a duševní zdraví ze dne 11. 1. 2024 
V komentářích pod videem jsou odkazy na prezentace účastníků. 

II. blok Sociálně-zdravotní a krizové služby ze dne 25. 1. 2024
V komentářích pod videem jsou odkazy na prezentace účastníků. 

III. blok Mezioborová spolupráce a důraz na prevenci ze dne 8. 2. 2024 
V komentářích pod videem jsou odkazy na prezentace účastníků. 

Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Karlovarského kraje
13. května 2024
 - Webinář "Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování". Organizátor: Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Karlovarského kraje. Lektor: PhDr. Jakub Onder, Ph.D.
Záznam k dispozici zde

15. dubna 2024 - Webinář "Šikana, záškoláctví a poruchy chování školního věku" Organizátor: Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Karlovarského kraje. Lektor: PhDr. Jakub Onder, Ph.D.
Záznam k dispozici zde

24. června 2024 - Webinář "Důsledky autoritativní výchovy". Organizátor: Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Karlovarského kraje. Lektor: PhDr. Jakub Onder, Ph.D. 
Záznam k dispozici zde


Důležité weby:
Metropolitní zdravotnický servis