Duševní zdraví

Vzdělávací akce:
13.-20. února 2024
- Týden pro wellbeing ve škole (Partnerství pro vzdělávání 2030+, z. ú.) - k dispozici a případnému využití je řada webinářů a dalších materiálů z oblasti podpory duševního zdraví 

Webináře:
Platforma krajských koordinátorů pro duševní zdraví
I. blok - Školy a duševní zdraví ze dne 11. 1. 2024 
V komentářích pod videem jsou odkazy na prezentace účastníků. 

II. blok Sociálně-zdravotní a krizové služby ze dne 25. 1. 2024
V komentářích pod videem jsou odkazy na prezentace účastníků. 

III. blok Mezioborová spolupráce a důraz na prevenci ze dne 8. 2. 2024 
V komentářích pod videem jsou odkazy na prezentace účastníků. 

Důležité weby:
Metropolitní zdravotnický servis