Pracovní příležitosti, stáže, praxe, dobrovolnictví

Krajský úřad Středočeského kraje
Manažer prevence kriminality  oznámení o vyhlášení výběrového řízení  (podání žádosti do 9. 2. 2024)
Krajský protidrogový koordinátor oznámení o vyhlášení výběrového řízení  (podání žádosti do 23. 2. 2024)
(vloženo 23. 1. 2024)

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor prevence kriminality 
Výběrové řízení na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady v oddělení preventivních činností a dobrovolnictví odboru prevence kriminality, ID 30314918 služebního úřadu Ministerstvo vnitra ve 14. platové třídě s termínem podání žádosti do 19. února 2024.
(vloženo 23. 1. 2024)

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor pro sociální začleňování (Agentura)
EXPERT ODBORNÝCH TÉMAT – OBLAST BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY
(vloženo 6. 4. 2023)